Agder-fylkene arbeider med en tiårssatsing for likestilling, og som en viktig del av denne utarbeides Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder (2015-2027), "LIM-planen". Våren 2014 har det vært stor aktivitet, høyt tempo og bred medvirkning for å lage forslag til plan, med handlingsprogram.

Nå sender fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder LIM-planen på høring i perioden juni til oktober 2014.

LIM-planen ser på kjønn, etnisitet, funksjonsevne, aldre, seksuell orientering/kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk, religion/ livssyn og sosial bakgrunn i forhold til hovedtemaene demokratisk deltakelse, utdanning, arbeidsliv, likeverdige offentlige tjenester og vern mot trakassering og vold.

Mål for dagen

  • Å gi kommuner og andre som berøres av planen god bakgrunnskunnskap for å delta i høringen.
  • Å inspirere til frisk samfunnsdebatt i høringsperioden.
  • Å legge et godt grunnlag for å nå LIM-planens mål.

Målgruppe

Politikere fra Agder, 30 Agder-kommuner, regionale statlige virksomheter, organisasjonsliv, forsknings- og utviklingsmiljøer og ikke minst engasjerte enkeltpersoner. Det er plass til 150 deltakere. Elektronisk påmelding så raskt som mulig, og seinest 12.juni.

 

Fra programmet

Det kommer to eksterne foredragsholdere til konferansen. Begge vil fokusere på mulighetene som ligger i likestilling og investering i de menneskelige ressursene på Agder.

Loveleen Rihel Brenna

Loveleen Rihel Brenna er daglig leder av Seema AS. Hun ble født i India og vokste opp i Kristiansand. Loveleen har hatt en rekke samfunnsoppdrag på vegne av nasjonale myndigheter. Hun har vært leder av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), leder av Kvinnepanelet for Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet og leder av Brennautvalget for Kunnskapsdepartementet. Loveleen har skrevet en rekke fagbøker, blant annet Min annerledeshet, min styrke.

I dag bruker hun mye tid på arbeidet gjennom Seema som jobber for økt mangfold og mangfoldskompetanse i arbeidslivet.

Magnus Jacobson

Magnus Jacobson er kommunikasjonsstrateg i Sveriges Kommuner og Landsting (Sveriges KS).  Han vil presentere er faringer fra den svenske storsatsingen Hållbar Jämställdhet (2008-13) der rundt 70 kommuner og fylker deltok.  Programmet var en del av SKLs støtte til kommuner, landsting og regioner for å gi likeverdige tjenester til innbyggerne.

Gjennom delprosjektet Smart ekonomi har SKL sammen med kommunene Botkyrka, Borås og Göteborg utviklet modeller for å beregne det økonomiske utkommet av likestillingssatsninger.

Forslaget til Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold med skisse til handlingsprogram presenteres av prosjektleder for planarbeidet Lisbeth Reed fra Vest-Agder fylkeskommune, og andre nøkkelpersoner fra planprosessen.

 

 

av Reed, Lisbeth, publisert 30. april 2014 | Skriv ut siden