• Benedicte -Limmesand -Hellestø
  av Torkelsen, Jan H., 20.04.18

  Interpellasjon om en mer inkluderende ansettelsespolitikk i fylkeskommunen

  Fylkestingsrepresentant Benedichte Limmesand Hellestøl fra Høyre har sendt inn en interpellasjon til...

  Les mer
 • Jurymøte
  av Macdonald, Cheryl, 19.04.18

  Mange forslag til nytt våpenskjold

  Nå kan du se de 114 forslag fra publikum og flere forslag fra 7 designbyråer som er kommet inn som...

  Les mer
 • Ftweb 0418
  av Torkelsen, Jan H., 19.04.18

  Følg fylkestinget direkte på web-TV

  Fylkestinget samles til møte på Farsund fjordhotell tirsdag 24. og onsdag 25. april. Møtet blir...

  Les mer
 • Frustøl Og Johnsen
  av Torkelsen, Jan H., 19.04.18

  Rune Andre Frustøl og Beate Johnsen valgt til "spillemiddelutvalg"

  Hovedutvalg for kultur og utdanning foretar en årlig fordeling av spillemidler til anlegg for idrett...

  Les mer
 • Losskøyta Songvaar
  av Torkelsen, Jan H., 18.04.18

  Foreningen Losskøyta Songvaar overtar losskøyta Songvaar

  Hovedutvalg for kultur og utdanning anbefalte tirsdag at fylkeskommunen skal overdra losskøyta...

  Les mer
 • VAM
  av Torkelsen, Jan H., 18.04.18

  Fylkeskommunen forlenger leieavtale av Mabergåsen fjellhall på Lista

  Mabergåsen fjellhall er en av Vest-Agder fylkeskommune sine kulturhistoriske eiendommer. Fjellhallen...

  Les mer
 • Sundteigen Anne Synnøve Juel
  av Torkelsen, Jan H., 17.04.18

  Flere søker yrkesfaglig opplæring I Vest-Agder

  -De siste årene har stadig flere elever søkt studieforberedende utdanningsprogram. I år har denne...

  Les mer
 • Skolemotiv
  av Torkelsen, Jan H., 17.04.18

  Nye ordensregler om å ta bilder, filme, lydopptak, bruk av snus og e-sigaretter på skolen

  Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok i dag en forskrift om et revidert ordensreglement ved...

  Les mer
 • Fagskoleillustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 17.04.18

  Fagskolene kan opprette flere studieplasser fra høsten – 34 i Vest-Agder

  Regjeringen vil at fagskoleutdanningene skal bli mer attraktive, få flere studenter og større...

  Les mer

Flinke Sørlendinger til skole-NM

11 elever fra videregående skoler i Vest-Agder skal i april konkurrere om å bli landets flinkeste innen en rekke yrkesfag. De har allerede vært gjennom skolekonkurranser. Nå er de klare til å møte...

av Macdonald, Cheryl, 16.04.18

Elev- og lærlingombudet: -Vest-Agder skal ha landets beste elevrådskolering

For tiden er årsmeldingen for elev- og lærlingombudet i Vest-Agder fylkeskommune til politisk behandling. Elev- og læringombud Kristoffer Niemi-Olsen har tre hovedanbefalinger i meldingen som...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.18

SV reiser interpellasjon om en eventuell handlingsplan mot seksuell trakassering på videregående skoler

-Fylkesordfører, vil du initiere at det lages en handlingsplan mot seksuell trakassering i Vest-Agder videregående skole? Hvis ja, vil planen inneholde handlingsrettede og forebyggende tiltak mot...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.18

Interpellasjon fra Arbeiderpartiet om forebyggende trafikksikkerhetsarbeid og Trafikksikker fylkeskommune

Arbeiderpartiets fylkestingsrepresentant Janne Karin Nesheim har til fylkestingets møte 24. april sendt inn en interpellasjon om trafikksikkerhetsarbeid. Fylkesordfører Terje Damman vil svare på...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.18

Omfattende arkeologisk registreringsvirksomhet

Arkeologiske registreringer får fortidens kunnskap opp av jorden og frem i lyset. I 2017 ble det i Vest-Agder gjennomført 45 arkeologiske registreringer, herunder flere store prosjekter som E39 Mandal...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.18

Vest-Agder-museets prosjektmidler – tildeling 1. runde 2018

Vest-Agder-museet har behandlet prosjektsøknader for første søknadsrunde 2018 fra museer og andre kulturhistoriske aktører som ikke mottar fylkeskommunal/statlig driftsstøtte. Søknadene er vurdert ut...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.18

Oppfordrer regjeringen til rask behandling av plan for Grenlandsbanen

Grenlandsbanen er en prosjektert jernbane i en ytre korridor gjennom Telemark og litt av Aust-Agder, og innebærer en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Banen starter i Porsgrunn og blir...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.18

Justeringer av valgdistrikter

Sammenslåingen av fylkeskommuner får konsekvenser for valgordningen ved stortingsvalg. Regjeringen foreslår derfor endringer i valgloven. – Forslagene innebærer at stortingsvalget i 2021 kan...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.18

Ledig drosjeløyve i Vest-Agder - Mandal

Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunde for 3 ledige drosjeløyver i Mandal kommune med tilslutningsplikt til Mandal Taxi AS. Søkere som ønsker å bli vurdert må sende inn søknad med alle...

av Skollevold, Ann Sherin, 11.04.18

Støtter prosjektet Flerkulturell verdiskaping Agder med 300 000 kroner

Fylkeskommunen bidro i fjor med 300 000 kroner til prosjektet Flerkulturell verdiskaping Agder. For å videreføre prosjektet, er det behov for ytterligere 300 000 kroner i 2018. Fylkesutvalget bevilget...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.18

Hun skal få flere utenlandske bedrifter til Agder

Jobbhverdagen består av å møte internasjonale aktører, reise på næringslivsmesser og vise frem Agders fortrinn - alt for å få store bedrifter til å etablere seg i Agder-regionen. Nora Rosenberg Grobæk...

av Helgeland, Endre, 10.04.18

Stor ungdataundersøkelse skal gjennomføres i Agder i 2019

Fylkesutvalget besluttet i går at ungdataundersøkelsen skal gjennomføres felles for alle kommunene i Agder som en fylkesundersøkelse hvert tredje år. Alle trinn på ungdomsskole og videregående skole...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.18

Går inn for overføring av flere oppgaver fra staten til fylkeskommunene

Fylkestinget skal 24. april ta stilling til hvordan Vest-Agder fylkeskommune skal besvare en høringssak fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet knyttet til regionreformen. Stortinget opprettet i...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.18

Fylkesutvalget anbefaler fylkeskommunal støtte til attraksjonsutvikling av Sørlandsbadet

Sørlandsbadet IKS i Lyngdal eies 50 prosent hver av Lyngdal kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Sørlandsbadet åpnet i 2007 og har siden oppstarten vært en suksess, med høyt besøkstall og positive...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.18

Idemyldringsmøte på Grovane stasjon om et fremtidig Carl Abraham Pihl-museum

Onsdag 25. april klokken 19:00 inviterer Stiftelsen Setesdalsbanen, Setesdalsbanens Venner og Vest-Agder-museet til idemyldringsmøte på Grovane stasjon, Setesdalsbanen. Tema er et fremtidig Carl...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.18

Regjeringens forslag til nye fylkesnavn oversendt til Stortinget

Regjeringen la fredag frem forslag til navn på de seks nye fylkene som skal etableres fra 1. januar 2020, deriblant navnet Agder fylkeskommune. Forslaget omfatter sammenslåingen av fylkeskommunene...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.18

Over ni millioner til friluftsområder i Vest-Agder

24 friluftsområder i fylket har fått til sammen 9,3 millioner kroner for å bli mer tilgjengelige for allmennheten. Kristiansand, Søgne, Mandal og Farsund er kommunene som har fått flest tilskudd.

av Helgeland, Endre, 06.04.18

Mandal, Lindesnes, Kristiansand og Lyngdal får støtte til by- og tettstedsutvikling

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune tildeler til sammen 525.000 kroner i tilskudd til by- og tettstedsutvikling i kommunene: Mandal, Lindesnes,...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.18

Ny styreleder i Kraftfylka: Mona Røsvik Strømme

Etter eget ønske går Knut Petter Torgersen fra vervet som styreleder til ordinært styremedlem i Samarbeidande Kraftylkes (Kraftfylka) resten av perioden fram til 2020. Mona Røsvik Strømme ble valgt...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.18

Fylkespolitikere imponert over den mangfoldige kulturformidlingen på Minne kultursenter i Åseral

-Det er i nå i gang arbeid med å produsere en film om den omfattende utvandringen frå Åseral til Amerika. Det er kartlagt at det i utvandrerperioden i slutten av attenhundretallet og begynnelsen av...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.18