• Sommerles 2018
  av Hellum, Torvald, 15.06.18

  Sommerles 2018 er full gang

  Har du barn i småskolealder - 1. til 7. klasse - er det stor sjanse for at de deltar på...

  Les mer
 • Ola Elvestuen
  av Torkelsen, Jan H., 14.06.18

  Omorganisering stoppet, fylkeskommunene beholder ansvar innen vannforvaltningen

  Regjeringen har tidligere foreslått å overføre ansvaret for vannforvaltningsplaner fra...

  Les mer
 • Klang Av Oldtid
  av Torkelsen, Jan H., 14.06.18

  Konsert på Lista17. juni - Klang av Oldtid

  Klang av Oldtid byr på nyskapende musikk satt i perspektiv med oldtiden. Bronselur, neverlur,...

  Les mer
 • Bilde1 Den Groenne Kampen
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 13.06.18

  Inviterer ungdomsskoler i Kristiansandsregionen til «Den grønne kampen»

  Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP-samarbeidet) inviterer...

  Les mer
 • Web TV 19.06.18
  av Torkelsen, Jan H., 13.06.18

  Følg fylkestinget direkte på web-TV

  Fylkestinget samles til møte på Dyreparken Hotell i Kristiansand tirsdag 19. og onsdag 20. juni....

  Les mer
 • Randi -Olaug -Øverland
  av Torkelsen, Jan H., 12.06.18

  Interpellasjon fra Ap om fagskoletilbud innen helse og omsorg, oppvekst og barnehagesektoren

  Opposisjonsleder og gruppeleder for Arbeiderpartiet Randi Øverland har sendt inn en interpellasjon...

  Les mer
 • Kraftfylka
  av Torkelsen, Jan H., 11.06.18

  Regionreformen kan bli en god demokratireform, mener Kraftfylka

  Kraftfylka Samarbeidande Kraftfylke (Kraftfylka) er en interesseforening som har til formål å fremme...

  Les mer
 • Morten -Ekeland
  av Torkelsen, Jan H., 11.06.18

  Interpellasjon fra SV om gratis busskort til studenter

  Fylkestingsrepresentant Morten Ekeland fra Sosialistisk Venstreparti har innsendt en interpellasjon...

  Les mer
 • Birte -Simonsen
  av Torkelsen, Jan H., 08.06.18

  Agder som en del av "Fishing for litter"?

  Fylkestingsrepresentant Birte Simonsen har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje...

  Les mer

Fylkeskommunene sikrer videreføring av arbeidet med likestilt arbeidsliv

Fylkesutvalget besluttet tidligere denne uken at Vest-Agder fylkeskommune bevilger inntil 900 000 kroner til videreføring av arbeidet med prosjektet likestilt arbeidsliv i 2018. Aust-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 08.06.18

Vil ha sak om overføring av oppgaver til fylkeskommunene på bordet innen 15. oktober

Flertallet i kommunal- og forvaltningskomitéen i Stortinget ber regjeringen om å få behandle overføringen av oppgaver fra staten til fylkeskommunene som én samlet sak, slik KS har bedt om. Det melder...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.18

Nytt prosjekt for å utnytte uthavnene og kystkulturen til regional verdiskaping

Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner har fått et tilsagn på en million kroner fra Riksantikvarens verdiskapingsprogram. Midlene skal brukes til gjennomføringen av verdiskapingsprosjektet Vel i havn –...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.18

Lyngdal kulturhus må repareres - fylkeskommunen bidrar med penger

I den senere tid er det avdekket en god del slitasje og skader på bygningsmassen til Lyngdal kulturhus. Spesielt gjelder dette råteskader på vinduer som skyldes produksjonsfeil, og fuktskade på fasade...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.18

Noe av det mest spennende som har skjedd på likestillingsområdet skjer i Agder

Pilotprosjektet Likestilt arbeidsliv startet opp våren 2016. Målet har vært å utvikle en sertifiseringsordning for likestilling i arbeidslivet. I går ble 15 virksomheter tildelt sertifikat for at de...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.18

Agder kollektivtrafikk AS oppnår god kundetilfredshet

Agder kollektivtrafikk AS (AKT) fortsetter arbeidet med å forenkle og forbedre passasjerenes reisehverdag. Det blir dokumentert ved at kundene gir AKT gode tilbakemeldinger i...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.18

Fylkeskommunen beklager manglende etablering av kryssingsspor på Sørlandsbanen

Da fylkesutvalget i dag behandlet Jernbanesektorens handlingsprogram for perioden 2018 til 2029 ble det uttrykt at det så tidlig som mulig i planperioden må bli anlagt et tilstrekkelig antall...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.18

Den snørike vinteren ga fylkeskommunen ekstrautgifter

Vest-Agder fylkeskommune er fylkets største veieier. 2195 kilometer vei, inkludert gang og sykkelveier, utgjør fylkesveiene. Det er 51,4 prosent av alle offentlige veier i Vest-Agder. I en økonomisk...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.18

Sørlandstinget i KS-huset i Oslo

Fredag møtte Sørlandets fremste politikere til Sørlandstinget. Samtlige ordførere og fylkesordførere fra Agder-fylkene, samt flere andre politikere fra fylkeskommuner og kommuner, deltok i diskusjoner...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.18

Den store museumsdagen 2018 - 17. juni i Mandal

Hvert år markeres sesongstart med et fellesarrangement for alle de elleve museene i Vest-Agder-museet. I år blir arrangementet i Mandal. Temaet er Da fabrikkfløyta styrte dagen – industrihistorie på...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.18

Fylkeskommunen bidrar til restaureringsarbeider på Risøbank i Mandal

Vest-Agder fylkeskommune er medeier og gir tilskudd til Risøbank IKS i Mandal. Risørbank eies sammen med vertskommunen Mandal og driver en bred kulturell virksomhet med utgangspunkt i kulturhistoriske...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.18

Gavesjekk til Stiftelsen Sana fra elevene på Kvadraturen skolesenter

Nylig kunne elevrådsrepresentanter på Kvadraturen skolesenter i Kristiansand stolt overrekke en gavesjekk på kr. 100 .000 kr. til Sana fondet. Det var et resultat av at skolen tidligere i år...

av Torkelsen, Jan H., 01.06.18

15 virksomheter blir sertifisert for likestilt arbeidsliv

Likestilt arbeidsliv har etablert en sertifiseringsordning for virksomheter som forplikter seg til å jobbe langsiktig og planmessig med likestilling og mangfold. Tirsdag 5. juni deles de første...

av Astrid Austeid Fjose og Jan Torkelsen, 31.05.18

Stor besøksvekst og positiv økonomi for Lindesnes fyrmuseum

I årsmeldingen for Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum for 2017, som nylig ble behandlet i hovedutvalg for kultur og utdanning, fremgår det at 2017 var nok et år med økning i antall gjester til Lindesnes...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.18

Søker om landslinje for skiidretter/skiskyting ved Sirdal videregående skole

Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok tirsdag at fylkeskommunen sender søknad om landslinje for skiidretter/skiskyting ved Sirdal videregående skole fra skoleåret 2019-2020.

av Torkelsen, Jan H., 31.05.18

Flere tar buss og tilbudet bedres stadig

I 2017 var det 13 163 000 passasjerreiser med buss i Vest-Agder fremgår det av årsrapporten for 2017 for Agder kollektivtrafikk AS.. Det utgjorde en økning i antall reiser på 289 000 reiser fra 2016...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.18

Positiv utvikling Tingvatn fornminnepark og besøkssenter

Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS i Hægebostad ble opprettet i 2006 med omfattende medvirkning fra fylkeskommunen. Besøkssenteret åpnet i 2011 med utstillingslokaler, kafé, museumsbutikk,...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.18

Fylkeskommunens samferdselspolitikere vil ha fylkesveiadministrasjonen overført til fylkeskommunene

Stortinget har bedt regjeringen sørge for at regional vegadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesvegene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå fra 1....

av Torkelsen, Jan H., 30.05.18

Nytt år med besøksrekord for Vest-Agder-museet

I 2017 satte Vest-Agder-museet besøksrekord for fjerde år på rad med 125 000 besøkende. Det er 21 000 flere gjester enn i 2016. Økningen skyldes dels at veteranskipet Hestmanden åpnet som nytt...

av Torkelsen, Jan H., 30.05.18

Skisseprosjektet for Eilert Sundt videregående skole i Farsund behandles nå politisk

Fylkestinget skal 19. juni ta endelig stilling til et skisseprosjekt for Eilert Sundt videregående skole i Farsund. Det er lagt opp til ferdigstillelse i august 2021. Skolebygningene på Vanse,...

av Torkelsen, Jan H., 30.05.18