• Klubbe
  av Torkelsen, Jan H., 26.05.17

  Mange viktige politiske saker i hovedutvalgene 30. og 31. mai

  Tirsdag 30. mai møtes hovedutvalg for kultur og utdanning og onsdag 31. mai hovedutvalg for...

  Les mer
 • Hestmanden I Dokk På Bredalsholmen
  av Torkelsen, Jan H., 26.05.17

  Snart åpnes D/S Hestmanden for publikum

  Mandag 26. juni 2017 åpner D/S Hestmanden for publikum, og det jobbes nå for fullt for å komme i mål...

  Les mer
 • Folkemengde
  av Torkelsen, Jan H., 24.05.17

  Folketallsvekst samlet i Agder, men mange kommuner i minus

  Befolkningsstatistikken per 1. april foreligger nå. Den viser en samlet økning i løpet av første...

  Les mer
 • Taxi
  av Skollevold, Ann Sherin, 24.05.17

  Ledige drosjeløyver i Vest-Agder - fast stasjoneringssted

  Ny søknadsrunde for ledige drosjeløyver med fast stasjoneringssted i Vest-Agder starter nå. Søkere...

  Les mer
 • Mobbemotiv
  av Torkelsen, Jan H., 23.05.17

  Mer effektivt regelverk mot mobbing

  Stortinget behandlet i går regjeringens forslag til nye regler om skolemiljø. – Det lovvedtaket vi...

  Les mer
 • Suleskardveiens Høyeste Punkt
  av Torkelsen, Jan H., 23.05.17

  Nå er veien mellom Stavanger og Oslo igjen blitt kortere

  Da høyfjellstrekningen mellom Suleskard i Sirdal og Brokke ble åpnet i 1990 ble strekningen mellom...

  Les mer
 • Fagskoleillustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 22.05.17

  Fagskoler og kommuner bør samarbeide mer

  Fagskolene kan tilby kommunene kompetanse de etterspør, men sliter med å gjøre studietilbudet sitt...

  Les mer
 • Juryen I Arbeid
  av Torkelsen, Jan H., 22.05.17

  Juryarbeidet i gang for nytt museumsbygg på Odderøya

  Arbeidet med å finne frem til det beste forslaget til nytt museumsbygg for Vest-Agder-museet er godt...

  Les mer
 • Arbeidsutvalg Jernbaneforum Soer Mai 2017
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 18.05.17

  Fortsatt JA til sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, -Prosjektet har stor samfunnsnytte

  Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen – Grenlandsbanen, også kalt "Genistreken", vil bidra...

  Les mer

Agder valgt til programfylker for nasjonalt folkehelseprogram for bedre psykisk helse og livskvalitet

Aust- og Vest-Agder fylkeskommune sendte i april en felles søknad til Helsedirektoratet om å bli programfylker i ordningen Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027. Programmet er en ny...

av Torkelsen, Jan H., 18.05.17

Ny belønningsavtale med Kristiansandsregionen

- Det er viktig at Kristiansand fortsetter å jobbe for bedre fremkommelighet i byen. Regjeringen tilbyr nå Kristiansand en treårig avtale på til sammen 300 millioner kroner innenfor...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.17

Fylkeskommunale tilskudd til klyngene Node og Eyde

GCE Node har søkt om et tilskudd for 2017 på kr 1.44 millioner kroner fra Vest-Agder fylkeskommune og en million kroner fra Aust-Agder fylkeskommune. NCE EYDE har søker om et tilskudd for 2017 på 900...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.17

Valglistene til stortingsvalget i Vest-Agder er nå godkjent

Fylkesvalgstyret godkjente i sitt møte10. mai valglistene som stiller til valg til Stortinget fra Vest-Agder i 2017. Det innebærer at velgerne vil ha samlet 17 lister å velge mellom på valgdagen 11....

av Torkelsen, Jan H., 15.05.17

Forlenging av bompengeordninga i Kristiansandsregionen

Samferdselsdepartementet har nå lagt fram forslag om å forlengja bompengeordninga i samferdselspakke for Kristiansandsregionen med inntil to år. Forslaget er utarbeidd etter initiativ frå lokale...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.17

Ledig drosjeløyve i Kristiansand kommune

Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunden for ledige og eventuelt nyopprettede drosjeløyver i Kristiansand kommune for perioden 11. mai 2017 til 14. september 2017. Utlysningen gjelder kun...

av Skollevold, Ann Sherin, 11.05.17

Nytt prosjekt skal få flere innvandrere til å starte bedrift

Innvandrere utgjør 11,5% av befolkningen på Agder, men er underrepresentert på arbeidsmarkedet. Prosjektet "Flerkulturell verdiskapning" skal tilpasse opplæringen for bedriftsetablering, og få flere...

av Karlsen, Endre Helgeland, 10.05.17

Yrkesfagene skal tilpasses arbeidslivets behov

Elever som tar yrkesfag skal spesialisere seg tidligere. Mer opplæring i faget de faktisk skal jobbe med, skal gjøre elevene mer attraktive for arbeidslivet. Forslaget som regjeringen har sendt på...

av Torkelsen, Jan H., 09.05.17

Håndverkerkafè - lær om tjærebrenning

Eier du et gammelt hus du vil ta vare på, arbeider du profesjonelt med restaurering av gamle bygninger eller er du bare interessert i gamle bygninger og gammelt håndverk? Vest-Agder-museet og...

av Torkelsen, Jan H., 08.05.17

Opplev tusenårsstedets dag søndag 7.mai

Vest-Agders tusenårssted ligger på Lindesnes fyr. Søndag 7. mai arrangeres Tusenårstedets dag. Da dreier det seg om "opplevelser på fyrstasjonen med fokus på utendørsaktiviteter. Det kan oppleves...

av Torkelsen, Jan H., 05.05.17

Kraftfylka vil ha flere oppgaver til regionene

Samarbeidande Kraftfylke (Kraftfylka) er en interesseforening for fylkeskommunene Hedmark, Oppland, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Nordland og...

av Torkelsen, Jan H., 04.05.17

Vest-Agder mottar 61,7 millioner kroner i tippemidler

Regjeringen har nå fordelt 2 597 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål for 2017. Beløpet er 175 millioner kroner høyere enn i 2016. Vest-Agder mottar vel 61,7 millioner kroner. -Vi øker...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.17

48 tiltak som styrker fagskolene og fagskolestudentene

Regjeringen fikk gjennomslag for alle sine satsinger på kvalitet i fagskoleutdanningen da Stortinget behandlet fagskolemeldingen i går. Nå skal det bli slutt på forskjellsbehandlingen mellom høyere...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.17

Stengt seilingsled under Bankebrua i Mandal

Statens vegvesen skal i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune og Mandal kommune bygge en ny gang- og sykkelbru parallelt med dagens Bankebru på fv. 202 i Mandal. Arbeidet vil medføre stenging av...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 02.05.17

Agderfylkene vil med i folkehelseprogram for bedre psykisk helse og livskvalitet

KS og staten, ved Helse- og omsorgsdepartementet, har gått sammen om å etablere Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 (folkehelseprogrammet). Det overordnede målet med...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.17

Hægebostadsordfører: Vi opplever samarbeidet med fylkeskommunen i all hovedsak som positivt

Ordfører Margrethe Handeland (SP) i Hægebostad orienterte fylkestingsrepresentantene om tilstanden i kommunen i en tale under middagen for fylkestinget i Lyngdal nylig. Innlandskommunen, med rundt...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.17

Fylkeskommunene samler sørlandsk olje- og gassindustri i Houston

- Det er viktig å skape slike møteplasser og utvikle nettverk mellom aktørene. At fylkeskommunene går inn som tilretteleggere for næringslivet på denne måten, er helt i tråd med vår oppgave, sier Tore...

av Macdonald, Cheryl, 01.05.17

Fylkeskommunen forskutterer bymiljøavtalearbeider med 25 millioner kroner

Fylkestinget besluttet onsdag, mot en stemme fra Demokratene, at fylkeskommunen vil forskuttere 25 millioner kroner til Statens vegvesen Region sør. Midlene skal bidra til kontinuitet i planlegging...

av Torkelsen, Jan H., 28.04.17

Støtte til fusjon mellom to arbeids- og inkluderingsbedrifter i Vest-Agder

Styrene i arbeids- og inkluderingsbedriftene Amento AS i Lyngdal og Flekkefjord produkter AS, anbefaler sine eiere at de gir sin tilslutning til en fusjon av selskapene. Anbefalingen får støtte fra de...

av Torkelsen, Jan H., 28.04.17

Ny E-39 til Sandnes må bygges ut som fire-felts motorvei

Fylkestinget behandlet i går en melding om oppstart av kommunedelplanarbeid for ny E39 på strekningen Lyngdal Vest – Sandnes. Statens vegvesen har, på vegne av Kommunal- og...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.17