• Forside Rapport ATP 2018
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 22.02.19

  Belønningsrapporten for 2018 viser nedgang i personbiltrafikken i Kristiansand

  Torsdag 21. februar godkjente Areal- og transportutvalget i Kristiansandsregionen...

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 22.02.19

  Det blir to uavhengige opptellinger ved valget til høsten

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag besluttet at alle kommuner skal telle stemmene i...

  Les mer
 • Riksantivaren Gul Bunn
  av Torkelsen, Jan H., 21.02.19

  Åtte millioner i tilskudd til istandsetting av fredete bygg i Agder i 2019

  I år fordeler Riksantikvaren rundt 148 millioner kroner til istandsetting av fredete bygg. Samlet...

  Les mer
 • Bokgilde I Mandal
  av Torkelsen, Jan H., 20.02.19

  Bokgilde 2019 i Mandal

  Onsdag 20. mars inviterer fylkesbibliotekene i Agder til nytt Bokgilde med presentasjon av ny, norsk...

  Les mer
 • Svennebrev Og Fagbrev
  av Torkelsen, Jan H., 19.02.19

  Mer enn ni av ti består fag- og svenneprøven i Vest-Agder

  Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at flere får fag- og svennebrev. I løpet av skoleåret...

  Les mer
 • Logo For KS
  av Torkelsen, Jan H., 18.02.19

  KS har satt netthets på dagsorden gjennom to studier

  Hat og trusler mot folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner blir stadig mer vanlig. Det er et...

  Les mer
 • Skilting gårdsruin Nordberg fort - skilting av kulturminne
Foto: HC Lund
© VAF
  av Lund, Hans Christian, 18.02.19

  Fylkeskonservatoren utlyser midler

  Fylkeskonservatoren lyser ut midler til formidling og tilrettelegging av kulturminner, søknadsfrist...

  Les mer
 • Bilde Kronikk
  av Macdonald, Cheryl, 15.02.19

  Hvordan er det å være ung i Agder?

  Rundt 22 000 ungdommer i Aust- og Vest-Agder inviteres til å delta i den hittil største...

  Les mer
 • Gustav Drivenes Taler Ft 130219
  av Torkelsen, Jan H., 15.02.19

  15-årig venndøl med konstruktive innspill til bærekraftig utvikling av Agder

  Under en fellessamling for fylkestingene fra Vest- og Aust-Agder tidligere denne uken var et av...

  Les mer

Sterkt engasjement for etablering av et marint Agder

For rundt et år siden ble det født et nytt og fremtidsrettet initiativ i landsdelen. Flere aktører gikk sammen om å få etablert Blått Kompetansesenter Sør som en samarbeidsarena for det nye marine...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.19

Ny samarbeids- og utviklingsavtale mellom fylkeskommunen og Åseral kommune

Fylkestinget godkjente tirsdag en samarbeids- og utviklingsavtale mellom Åseral kommune og Vest-Agder fylkeskommune for perioden 2019 til 2022. Utkastet til en ny avtale for Åseral har vært gjennom en...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.19

LIM-prisen overrakt til Linn Iren Engemyr Knutsen

Fylkestingene i Vest- og Aust-Agder var tirsdag kveld samlet på Scandic Sørlandet i Sørlandsparken i Kristiansand. Her ble Linn Iren Engemyr Knutsen overrakt LIM-prisen for 2018. LIM står for...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.19

Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

Fylkestinget godkjente i går enstemmig et forprosjekt for utbygging av Eilert Sundt videregående skole i Farsund, med en planlagt ferdigstillelse til skolestart 2021. Hovedideen i prosjektet har vært...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.19

Fylkestinget vil ha i gang sesongbaseprosjekt med luftambulanse på Hovden

Bykle kommune har i flere år arbeidet for å styrke den akuttmedisinske beredskapen i Øvre Setesdal. I et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Bykle kommune ble det gjennomført...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.19

Fylkestinget avvisende og bekymret over forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene

Fylkestinget ser med stor bekymring på virkningene av et forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene som Kommunal og moderniseringsdepartementet har sendt ut på høring. Agder fylkeskommune vil...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.19

Søk tilskudd til kulturtiltak

Det gis tilskudd til kulturtiltak som i hovedsak har regionalt omfang og interesse. Det kan søkes støtte til festivaler, prosjekt, aktiviteter og enkeltarrangement innenfor områder som...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.19

Kvinesdal blir Agders kulturkommune 2019

Den regionale juryen har kåret Kvinesdal til «Agders kulturkommune 2019». Juryen har bestått av Inga Lauvdal, Vest-Agder fylkeskommune, Anne Mari Graver, Aust-Agder fylkeskommune og Kristian...

av Torkelsen, Jan H., 11.02.19

Krevende å nå målet om 20 prosent sykkelandel i de store byene

I dagens Nasjonal transportplan NTP som gjelder fra 2018 – 2029, er det et mål om at sykkelandelen i Norge skal øke til åtte prosent innen 2023. Det er i tillegg et mål om at sykkelandelen i de...

av Torkelsen, Jan H., 11.02.19

Jernbaneforum Sør møtte statssekretær Anders B. Werp

Mandag 4. februar møtte Jernbaneforum Sør statssekretær Anders B. Werp for å adressere to særlig aktuelle saker for Sørlandsbanen. På agendaen sto behovet for behandling av KVU Grenlandsbanen og...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 08.02.19

Følg fylkestingets februar-møte live på web

Tirsdag 12. februar er fylkestinget samlet til møte på Scandic Sørlandet i Sørlandsparken i Kristiansand. Behandlingen av saker starter klokken 11.00. Mange har benyttet seg av muligheten til å se...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.19

Videregående skoler med på suksessfylt matarrangement

Forberedelsene til et nytt «Mat i sentrum» på torvet i Kristiansand er i full gang. Fjorårets arrangement, som samlet mellom 10 000–15 000 mennesker, har gitt mersmak til så vel arrangører som...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.19

Gratulerer til Vennesla videregående skole med miljøsertifikat

Ordfører Nils Olav Larsen delte onsdag ut diplom til Vennesla videregående skole som Miljøfyrtårn. Skolen er den andre i Vest-Agder som miljøsertifiseres. - Det er med stor glede jeg deler ut dette...

av Vennesla kommune/Odd Inge Uleberg, 06.02.19

eBokBib opphører til nyttår

Fylkesbiblioteket melder i sitt nyhetsbrev for februar at det er mottatt brev fra Biblioteksystemer AS om at leverandøren av BokBib faser ut systemet fra 1. januar 2020. Fylkesbibliotekene i Aust- og...

av Torkelsen, Jan H., 06.02.19

Linn Iren Engemyr Knutsen er tildelt LIM-prisen

Brukerpanelet for LIM- likestilling, inkludering og mangfold har tildelt LIM-prisen for 2018 til Linn Iren Engemyr Knutsen. Prisen består i et kunstverk og 25 000 kroner.

av Torkelsen, Jan H., 06.02.19

Vest-Agder-museet utlyser prosjektmidler

Vest-Agder-museet lyser ut prosjektmidler til lokalmuseer og andre ikke-kommersielle aktører som arbeider med kultur/naturhistorie i Vest-Agder. Søknadsfristen er 1. mars.

av Torkelsen, Jan H., 05.02.19

Skolen må bli bedre til å løfte guttene

Stoltenbergutvalget overleverte i går sin rapport "Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp" til kunnskaps- og integreringsministeren. – Alle elever skal...

av Torkelsen, Jan H., 05.02.19

Prøveprosjekt om arkeologi gir raskere veiåpning

Riksantikvaren og Nye Veier starter et prøveprosjekt knyttet til automatisk fredete kulturminner på E39 mellom Lyngdal og Ålgård. Registrering og forvaltning av de automatisk fredede kulturminnene på...

av Torkelsen, Jan H., 04.02.19

"Fra mann til menneske" - gratis forelesning på Kilden

Torsdag 7. februar arrangerer agder for alle en gratis forestilling, uten påmelding, i foajéen på Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand fra klokken 13.30 til 15.30. Her vil en kunne oppleve en...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.19

Lærerik Håndverkerkafé på Sjølingstad Uldvarefabrik

Eier du et gammelt hus du vil ta vare på, arbeider du profesjonelt med restaurering av gamle bygninger eller er du bare interessert i gamle bygninger og gammelt håndverk? Da kan det være mye å hente...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.19