• Listalandskapet
  av Torkelsen, Jan H., 23.10.18

  Lista blir Norges kandidat til Europarådets landskapspris

  Farsund kommunes mangeårige arbeid med å synliggjøre, verne og utvikle Lista-landskapets natur-,...

  Les mer
 • ATP Plan Dialogmoetebilde
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 21.10.18

  Invitasjon til dialogmøte 7. november

  Hvordan vil du bo og reise i fremtiden? Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner inviterer til et...

  Les mer
 • LIM-prisen Kanidatannonse
  av Torkelsen, Jan H., 19.10.18

  Foreslå kandidat til LIM-prisen

  Brukerpanelet for Agderdeler ut LIM-pris til en person eller organisasjon som har utmerket seg for...

  Les mer
 • Strikkekafe
  av Torkelsen, Jan H., 19.10.18

  Foredrag og strikkekafe på Sjølingstad Uldvarefabrik

  Velkommen til foredrag om norsk strikkehistorie og strikkekafe på Sjølingstad Uldvarefabrik mandag...

  Les mer
 • Tilskudd Til Fou -basert Innovasjon
  av Torkelsen, Jan H., 18.10.18

  Tilskudd til FoU-basert innovasjon

  Utvikler dere nye produkter og tjenester og har behov for ekstern FoU-kompetanse?...

  Les mer
 • FT-web 231018
  av Torkelsen, Jan H., 18.10.18

  Følg fylkestingets oktober-møte live på web

  Tirsdag 23. og onsdag 24. oktober er fylkestinget samlet til møte på Rosfjord Strandhotell i...

  Les mer
 • Valg - Liggende Format
  av Macdonald, Cheryl, 17.10.18

  Høring: Utkast til ny lokal inntaks- og formidlingsforskrift Agder

  Den lokale inntaks- og formidlingsforskriften skal beskrive hvordan Agder fylkeskommune gjennomfører...

  Les mer
 • Gründeruka 18
  av Torkelsen, Jan H., 17.10.18

  Bli med på Gründeruka Agder 12. – 18. november

  I samarbeid med det regionale partnerskapet inviterer Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner til en...

  Les mer
 • Busskilt
  av Torkelsen, Jan H., 17.10.18

  Aktuelt med liberalisering av ekspressbussnæringa

  Samferdselsdepartementet har sendt framlegg om endringar i yrkestransportlova og...

  Les mer

Stortingets kommunal- og forvaltningskomite besøker Agder-fylkene denne uken

Torsdag 18. oktober kommer Stortingets kommunal- og forvaltningskomite på besøk til Vest-Agder. Dagen etter besøker komiteen Aust-Agder. Det er lagt opp til et innholdsrikt program i begge fylkene.

av Torkelsen, Jan H., 16.10.18

Bedre karakterer, mindre fravær og flere elever fullfører videregående

Elevene i videregående opplæring i landet sett under ett er mer på skolen, får bedre karakterer og færre faller fra. Fraværet i videregående skole holder seg lavt og dagsfraværet ligger fortsatt rundt...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.18

150 000 kroner fra fylkeskommunen til årets TV-aksjon

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Den årlige innsamlingsaksjon har blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i Norge....

av Torkelsen, Jan H., 15.10.18

Vil gi fylkeskommunene større ansvar for unge fra 16 til 24 år

– Ungdommer med dårlige forutsetninger til å fullføre videregående opplæring trenger tettere og bedre oppfølging. Mange ungdommer får ikke den hjelpen de trenger, og derfor vil jeg at fylkeskommunene...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.18

Bli med på skulptur-avduking i Vennesla

Vest-Agder fylkeskommune, Vennesla kommune og Sparebanken Sør inviterer til avdukingen av Barbro Raen Thomassens, Stjerneskudd, 2018 kunstgaven til gågaten i Vennesla sentrum Arrangementet finner...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.18

Bred støtte til høring om videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger i Kristiansand

Fylkesutvalget besluttet tirsdag å legge ut en sak om videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger i Kristiansand på høring. Det ble tatt forbehold om at det måtte blitt gitt tilslutning til...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.18

Fylkeskommunene på Agder vil sammen utarbeide en plan for digital infrastruktur

-For å ivareta fylkeskommunen sin rolle i forbindelse med utbygging av digital infrastruktur, er det naturlig å tydeliggjøre regionale ambisjoner og strategier. Dette bør, på et overordnet strategisk...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.18

Vil fortsette arbeidet med å gjennomføre Electric City Agder med endret navn

Electric City Agder er et målbilde som har blitt utarbeidet i samarbeid mellom mer enn 50 organisasjoner i regionen. Electric City Agder beskriver hvordan det nye Agderfylket kan bli et...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.18

Interpellasjon om drift- og vedlikeholdsmidler til museumsskipet Hestmanden

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt inn en interpellasjon hvor han ber om at fylkeskommunen skal garantere for drift- og vedlikeholdsmidler til dampskipet Hestmanden, gjerne...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.18

Høringsrunde om videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger i Kristiansand

Fylkesutvalget besluttet i dag å legge ut en sak om videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger i Kristiansand på høring. Høringsfristen settes til 7 november 2018. Det tas forbehold om...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.18

Den nye bybroen i Flekkefjord er nå offisielt åpnet

-Endelig er vi samlet for å feire at den nye bybroen er åpnet. Nå har vi fått på plass en moderne bro som trygt kan brukes av både myke trafikanter og bilister - samtidig. Og for gående og syklende er...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.18

Statsbudsjettet 2019 - foreslåtte tiltak i Vest-Agder

Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2019-. Nedenfor fremgår Finansdepartementets beskrivelse av statsbudsjettets foreslåtte tiltak i Vest-Agder.

av Torkelsen, Jan H., 08.10.18

Fylkskommunane skal administrere fylkesvegane

– Regjeringa har konkludert med at ansvaret for å administrere fylkesvegane skal overførast til dei nye fylkeskommunane. Det er fylka som har det juridiske og økonomiske ansvaret for vegane, og ei...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.18

Klart for yrkesvalgmesse

Elevene på 9. og. 10. trinn er invitert til yrkesvalgmesse i Sørlandshallen tirsdag 16. oktober og onsdag 17. oktober. Yvalg 2018 er ei yrkesvalgmesse som presenterer utdanningsmulighetene i Agder for...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.18

Drosjereguleringa på høyring

Regjeringa ønsker ein velfungerande drosjemarknad som gir eit enda betre tilbod til dei reisande. Ny teknologi har endra folks forventningar til drosjetilbodet. I lovforslaga som vi no sender på...

av Torkelsen, Jan H., 04.10.18

Grønn Forretningsidékonkurranse - Grønne idéer uavhengig av bransje

Påmeldingen til Grønn Forretningsidékonkurranse er nå åpnet. Interesserte inviteres til konkurranse med påmelding fra 25.september til 25.oktober, sier rådgiver Even Fjellestad i Business Region...

av Torkelsen, Jan H., 03.10.18

Konferanse for frivillige kulturorganisasjoner

Fylkeskommunene inviterer frivillige kulturorganisasjoner i Agder til seminar om frivillige organisasjoners rolle og muligheter i samfunnet. Seminaret blir også en innspillarena for Regionplan Agder...

av Torkelsen, Jan H., 03.10.18

Drift- og vedlikeholdskontrakt for veier i Kristiansands-regionen ut på anbud

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i sist møte at drift- og vedlikeholdskontrakt for veier Kristiansandsregionen skal sendes ut på anbud. I den nye kontrakten er det fokus på bedre...

av Torkelsen, Jan H., 02.10.18

Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen er nå oppnevnt

Hovedutvalget for kultur og utdanning oppnevnte i sist møte de tre hovedutvalgsmedlemmene Line Strisland (AP), Karin Hodne (AP) og Steffen Aamodt (H) til å utgjøre juryen som skal lage en innstilling...

av Torkelsen, Jan H., 01.10.18

Klimaveikart Agder er lansert

Klimaveikart Agder er Norges første veikart for hvordan kommuner og fylkeskommuner kan utvikle lavutslippssamfunnet. 28. september sto Tine Sundtoft for lanseringen.

av Helgeland, Endre, 28.09.18