• Terje Damman 9
  av Torkelsen, Jan H., 10.12.18

  Fylkesordfører Terje Damman melder seg ut av Høyre

  Fylkesordfører Terje Damman har i dag sendt ut pressemelding om at han melder seg ut av Høyre.

  Les mer
 • Birte -Simonsen
  av Torkelsen, Jan H., 07.12.18

  Spørsmål fra Birte Simonsen MDG om Sørlandsbanen

  Fylkestingsrepresentant Birte Simonsen fra Miljøpartiet De Grønne har sendt inn spørsmål vedrørende...

  Les mer
 • Nyttaarsaksjonen2
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 07.12.18

  Invitasjon til Nyttårsaksjonen 2019

  Nyttårsaksjonen 2019 finner sted torsdag 3. januar kl. 15. 30 på Scandic Sørlandet. Alle er...

  Les mer
 • Venstres Partilogo 2018
  av Torkelsen, Jan H., 06.12.18

  Interpellasjon fra Venstre: Skiltmyndighet for fylkesvei bør overføres til fylkene

  Tre representanter fra Vest-Agder Venstre: Stein Inge Dahn, Dag Vige og Beate Marie Johnsen har...

  Les mer
 • Web TV 11.12.18
  av Torkelsen, Jan H., 06.12.18

  Følg fylkestingets desember-møte live på web

  Tirsdag 11. og onsdag 12. desember er fylkestinget samlet til møte i Radisson Blu Caledonien Hotel i...

  Les mer
 • Årskort VAM
  av Torkelsen, Jan H., 05.12.18

  Årskort til Vest-Agder-museet – den perfekte julegaven!

  Ved kjøp av Vest-Agder-museets årskort, får du fri inngang i hele 2019 på de fleste av avdelingene....

  Les mer
 • Statens Vegvesen
  av Torkelsen, Jan H., 05.12.18

  Statens vegvesen er klare til å sette i gang byggingen av Gartnerløkka-prosjektet i 2020

  Onsdag, 21. november vedtok bystyret i Kristiansand forlengelse av bompengeperioden i byen med 12-15...

  Les mer
 • Ungdommens Fylkesting 3 Desember 2018
  av Torkelsen, Jan H., 04.12.18

  Ungdommens fylkesting feirer femårs- jubileum

  I år feirer Ungdommens fylkesting i Vest-Agder sitt femårs-jubileum. Det skjer under en samling på...

  Les mer
 • UFT Skeives Levekaar
  av Torkelsen, Jan H., 03.12.18

  Skeives levekår tema i ungdommens fylkesting

  Ungdommens fylkesting har i dag vært samlet i Lyngdal. Ungdommer fra samtlige 15 kommuner i...

  Les mer

Fylkeskommunen forlenger partnerskapsavtale med mediefondet Zefyr

I 2016 startet Kulturdepartementet en ordning med tilskudd til tre konsoliderte regionale filmfond. Mediefondet Zefyr dekker et samarbeid med sju deltakende fylker fra Møre og Romsdal til Telemark,...

av Torkelsen, Jan H., 03.12.18

Fylkeskommunen bidrar til nettverket Horizon South Norway

Horizon South Norway ble opprettet i 2016 og startet aktiviteter i august 2016. Nettverket er finansiert av Norges Forskningsråd, som ett av 17 regionale- og tematiske EU-nettverk, som skal styrke...

av Torkelsen, Jan H., 03.12.18

Fylkeskommunen med å realisere nytt folkebibliotek på Byremo i Audnedal kommune

Audnedal kommune skal bygge nytt bibliotek på Byremo. Kommunen søker Vest-Agder fylkeskommune om et bidrag på inntil 2,5 millioner kroner. Totalbudsjett for prosjektet er 7,5 millioner kroner....

av Torkelsen, Jan H., 30.11.18

Fylkeskommunen bidrar til realisering av sykkelrute på Lista

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune ønsker å bidra til realiseringen av sykkelruta Vita Velo på Lista i Farsund kommune. Utvalget ga et tilskudd på 200 000 kroner til...

av Torkelsen, Jan H., 30.11.18

Vest-Agder er landets beste bibliotekfylke

Telemarksforskning har nylig offentliggjort Norsk kulturindeks. Det er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. I utgaven for 2018 utmerker...

av Torkelsen, Jan H., 29.11.18

Fylkeskommunen bidrar med midler til realisering av Mandalselva Villakssenter

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune vil bidra med inntil 1,3 millioner kroner til realisering av Mandalselva Villakssenter. Det vil bli utbetalt 700 000 kroner i 2018, og...

av Torkelsen, Jan H., 29.11.18

Fylkeskommunen er med å betale ny avkjørsel til Mjåvann

Fylkesutvalget vedtok i går en finansieringsordning for en avkjørsel fra ny E39 til Mjåvann industriområde med gang og sykkelveg basert på en gjensidig forpliktende avtale om kostnadsdeling. Avtalen...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.18

Fylkeskommunen trer ut av det interkommunale selskapet Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør er et interkommunalt selskap som eies av fylkeskommunene: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Senteret er lokalisert til Sørlandets...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.18

Politikerne i Vest-Agder satser på utvikling av blå kompetanse og blå næringer i Lister

Lister Nyskaping har i lengre tid arbeidet sammen med Akvalab Lister AS og kommunene i Lister for en utvikling av blå næringer i området som kan komme både næringsliv, gründere og det offentlige til...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.18

Fylkesutvalget anbefaler videreføring av bompengeinnkreving til Gartnerløkkeprosjektet

Samferdselsprosjektet Gartnerløkka - Kolsdalen ligger inne i l Byvekstavtalen for Kristiansandsregionen og det er tatt inn i Nasjonal Transportplan. For å sikre gjennomføring av...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.18

NAVET nominert til prestisjetung arkitektpris

Vest-Agder-museets nye museumsbygg i Nodeviga er nominert til prestisjetung arkitekturpris pris allerede før det er realisert! Arkitektfirmaet Helen og Hard er nominert til pris innenfor temaet...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.18

God folkevekst i Vest-Agder - på topp i landet

Det bodde 5 323 900 personer i Norge 1. oktober i år, viser ferske tall fra SSB. Folkeveksten var størst i Oslo. Sett i forhold til folketallet var det Vest-Agder og Akershus som fulgte etter Oslo...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.18

Økt omsetning på Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Kristiansand hadde i 2017 en omsetning på 27,4 millioner kroner, noe som er en økning på en million kroner fra året før. Den høye omsetning de siste to årene...

av Torkelsen, Jan H., 26.11.18

Stor besøksvekst for Sørlandets Kunstmuseum (

I årsrapporten for Sørlandets Kunstmuseum (SKMU, som nå behandles politisk i fylkeskommunen går det frem at fjorårets samlede besøkstall var på 29 650. Det er en økning på cirka 14 prosent...

av Torkelsen, Jan H., 26.11.18

Felles planressurs for Åseral, Audnedal og Hægebostad må vurderes på nytt

Felles planressurs for Åseral, Audnedal og Hægebostad er en satsing som startet i 2012 for å øke kapasitet og kompetanse knyttet til kommunal planlegging og utviklingsarbeid. Et eksisterende fagmiljø...

av Torkelsen, Jan H., 26.11.18

Motivasjonsfaktorene for å sykle er helse, miljø og økonomi

Bjørn Helge Carlsen, rådgiver ved økonomiseksjonen, har jobbet i Vest-Agder fylkeskommune siden 2011. Men det var først i 2016 at han startet med å sykle på el-sykkel fra Høvåg til jobb i Fylkeshuset....

av Lars Egil Jakobsen, 23.11.18

Sju nærmiljøanlegg får inndratte spillemidler

I 1987 delegerte Kulturdepartementet fordelingen av spillemidler til fylkeskommunene. Det ble da forutsatt at de overførte rammebevilgningene ble satt inn på en rentebærende konto. Dersom et...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.18

Stor aktivitet i Sørnorsk filmsenter AS

Sørnorsk filmsenter ble etablert 1. september 2008, og er lokalisert i Aladdin Kulturhus i Kristiansand. Aksjeselskapet har som formål å bidra til faglig og kunstnerisk utvikling av filmproduksjonen i...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.18

Flott parkeringsanlegg ved Grovane stasjon åpnet

Da fylkesordfører Terje Damman var med å åpne et stort nytt parkeringsanlegg ved Grovane stasjon i Vennesla i går betegnet han det som et flott eksempel på god areal- og transportplanlegging. -På den...

av Torkelsen, Jan H., 22.11.18

Anbefaler at fylkeskommunen er med å betale ny avkjørsel til Mjåvann

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i går en sak om finansiering av ny avkjørsel fra ny E39 til Mjåvann industriområde med gang og sykkelveg. Hovedutvalget anbefaler enstemmig at...

av Torkelsen, Jan H., 22.11.18