Vest-Agder fylkeskommune fordeler hvert år "Tilskudd til friluftsaktivitet" i fylket gjennom en statlig tilskuddordning som fylkeskommunen forvalter på vegne av Miljødirektoratet. Tilskuddsordningen skal medvirke til stimuleringstiltak og holdningsskapende arbeid med vekt på å styrke allmennhetens interesser. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om hvordan årets budsjettramme for Vest-Agder på 1 160 000 kroner er fordelt.

Følgende målgrupper blir prioritert: 
-Barn, unge og barnefamilier 
-Etniske minoriteter 
-Mennesker med nedsatt funksjonsevne 
-Personer som er lite aktive 

Følgende tiltak prioriteres: 
-Tiltak som foregår i nærmiljøet og som har stort potensiale for deltakelse 
-Aktivitetstiltak knyttet til fritidsfiske og opplevelsen av kulturminner 

Her finner du oversikt over hvordan årets tilskudd er fordelt: file:///C:/Users/jto/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/LFPURDMV/Vedlegg%201%20Oversikt%20over%20fordeling%20av%20Tilskudd%20til%20friluftslivsaktivitet.PDF

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. september 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Friluftscamp Fotograf Dag Fredriksen
  av bal, 15.01.18

  Søk om tilskudd til vilt- og friluftslivstiltak

  Les mer
 • Damman Og Matt Etter Møte I KLD Og KMD - Liggende Format
  av cmd, 20.10.17

  Regionreformen starter med baklengsmål

  Les mer
 • Kongsgård -Vige
  av jto, 27.09.17

  Går inn for flere innsigelser til havn i Kongsgård- og Vige-området i Kristiansand

  Les mer