Fylkestinget besluttet i går å gi 15 millioner kroner i støtte for å etablere en kulturell møteplass på Fagermoen i Nodeland sentrum i Songdalen kommune. Det skal bygges et lokalt kulturbygg for kulturlivet i Songdalen med lokaler for arrangementer og øving, med fokus på lokal sceneproduksjon. Bygget skal være en arena hvor innbyggerne kan møtes, øve og fremføre kulturelle utrykk. Dette blir et viktig sosialt og kulturelt knutepunkt i kommunen med lokaler lagt til rette for gode kulturopplevelser.

Songdalen kommune har søkt fylkeskommunen om støtte på inntil en tredjedel av prosjektets bruttokostnad. Prosjektet har en estimert prosjektramme på 54 300 000 kroner, inkludert teknisk utstyr og inventar, søkes det dermed om støtte på inntil 18 100 000 kroner. Vest Agder fylkeskommune har tidligere støttet et forprosjekt med 100 000 kroner i 2018.

Songdalen kommune har ingen kommunale kulturlokaler i dag, og er den siste av kommunene i Vest-Agder som jobber med å få dette etablert. En kulturell møteplass anses som et svært viktig bidrag for å videreutvikle Nodeland som et bydelssentrum i nye Kristiansand kommune.  For det lokale frivillige kulturlivet er en slik arena av stor betydning. Prosjektet tar utgangspunkt i en total om- og påbygging av en eksisterende gymsal som er lokalisert tett inntil rådhuset.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. juni 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer