I 2018 kunngjorde Vest-Agder fylkeskommune 149 annonser i forbindelse med stillingsutlysninger. En del var fellesannonser for flere stillinger innenfor skolesektoren. Hele 3 065 søkere var i løpet av året inne og la igjen en søknad og er blitt vurdert i rekrutteringssystemet WebCruiter. Samlet sett ansatte Vest-Agder fylkeskommune 265 nye medarbeidere i fjor.

Fylkeskommunen legger stor vekt på at rekrutteringsarbeidet skal være i tråd med gjeldende lovverk og strenge etiske standarder og at søkerne opplever kvalitet i rekrutteringsprosessene. Derfor er flere av fylkeskommunens ansatte sertifisert etter krav fra Det Norske Veritas.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. april 2019 | Skriv ut siden