Da skoleåret begynte ble det iverksatt en ny bestemmelse som innebærer at elever i videregående skole ikke får halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved fravær i mer enn ti prosent av timene i faget uten at dette skyldes spesielle aksepterte årsaker. Hovedutvalg for kultur og utdanning ble tirsdag orientert om at fraværsgrensen har ført til redusert fravær nasjonalt, og at det samme er registrert i Vest-Agder. En reduksjon på nesten 30 prosent ved de fylkeskommunale skolene i Vest-Agder i første termin kan tyde på at fraværsgrenser har fungert etter hensikten.

Det opplyses i saken at uformelle samtaler med elever viser at mange opplever at det er viktigere å komme til timene nå, og derfor gjør andre prioriteringer enn tidligere. Det er også gledelig at færre elever har sluttet i første termin. Det er kjent at det er en sammenheng mellom fravær og avbrudd, så dette er en naturlig følge av at elevene nå er mer til stede på skolen.

Andelen som fikk karakteren 1 i første termin, samlet for alle fag, er redusert med nesten fem prosent. Dette kan skyldes at elevene er mer til stede, og derfor lærer mer. Samtidig var det over ti prosent flere som fikk ikke vurdering enn til første termin i 2015/16. Fylkeskommunen vil følge denne utviklingen, og innhente mer informasjon når skoleåret er ferdig, og standpunktkarakterene foreligger. Skolene følger opp elevene dette gjelder, og sørger for at de kjenner konsekvensene av et fortsatt stort fravær. Elevene har også anledning til å legge frem dokumentasjon for gyldig fravær helt frem til standpunktkarakteren settes. Dette kan føre til at antallet som får  ikke vurdert reduseres ved sluttvurderingen.

Elever som allerede i første termin har overskredet grensen for gyldig fravær for hele skoleåret, har fått en samtale med faglærer eller avdelingsleder. Der ble de informert om mulighet for å melde seg av faget og ta eksamen som privatist. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mars 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Reinhartbygget
  av jto, 20.06.18

  Fylkeskommunen kjøper Reinhardt-bygget i Kristiansand sentrum

  Les mer
 • Sanafondet Mottar Gavesjekk Fra Elever På Kvadraturen Skolesenter
  av jto, 01.06.18

  Gavesjekk til Stiftelsen Sana fra elevene på Kvadraturen skolesenter

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 30.05.18

  Skisseprosjektet for Eilert Sundt videregående skole i Farsund behandles nå politisk

  Les mer