Lister Nyskaping AS har søkt fylkeskommunen om tilskudd til å styrke selskapets kapasitet til å kunne levere mer relevant omstillingskompetanse til bedrifter og gründere i Listerregionen. Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger Lister Nyskaping AS et tilskudd på 600 000 kroner til opplæring og kompetansebygging.

Tiltaket skal hovedsakelig skje gjennom å tilføre ny kompetanse til egne ansatte, samarbeidspartnere og andre støttespillere i kommunene og regionen for øvrig.

Lister Nyskaping AS har i perioden fra 2014 til 2016 mottatt totalt rundt 2,7 millioner kroner i tilskudd fra Vest-Agder fylkeskommune til delfinansiering av regionale utviklingsprosjekter utover støtten til næringshageprogrammet frem til 2016 på årlig en halv million kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. september 2017 | Skriv ut siden