"I 2018 var personbiltrafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansandsregionen 0,5 prosent lavere enn i 2016, og kollektivtrafikken har økt med 2,4 prosent det siste året. Rapporten fra byområdet viser at biltrafikken er redusert noe og kollektivtrafikken fortsetter å øke. Dette er i henhold til målsettingen i inngått belønningsavtale. Departementet vil derfor betale ut de avtalefestede midlene for 2019 på 90 millioner kroner i løpet av kort tid." Slik lyder konklusjonen i et brev som fredag ble sendt fra Samferdselsdepartementet til Vest-Agder fylkeskommune.

Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland og Nedre Glommaregionen får nå utbetalt penger i tråd med belønningsavtalene de har inngått med staten.

– Eg er glad for at Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland og Nedre Glommaregionen er på rett veg mot betre framkome og betre bymiljø. Fleire vel no kollektivtransport. Staten bidreg til å løfte fram lokale tiltak, og det er innbyggarane som er vinnarane, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Formålet med belønningsordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i personbiltransporten og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.

Målsettingen i belønningsavtalen med Kristiansand for perioden 2017-2019 er å videreføre målsetting om nullvekst fra belønningsavtalen 2013-2016. Personbiltrafikken gjennom bomstasjonene skal ikke overstige trafikken i 2016.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. juni 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer