"I 2018 var personbiltrafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansandsregionen 0,5 prosent lavere enn i 2016, og kollektivtrafikken har økt med 2,4 prosent det siste året. Rapporten fra byområdet viser at biltrafikken er redusert noe og kollektivtrafikken fortsetter å øke. Dette er i henhold til målsettingen i inngått belønningsavtale. Departementet vil derfor betale ut de avtalefestede midlene for 2019 på 90 millioner kroner i løpet av kort tid." Slik lyder konklusjonen i et brev som fredag ble sendt fra Samferdselsdepartementet til Vest-Agder fylkeskommune.

Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland og Nedre Glommaregionen får nå utbetalt penger i tråd med belønningsavtalene de har inngått med staten.

– Eg er glad for at Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland og Nedre Glommaregionen er på rett veg mot betre framkome og betre bymiljø. Fleire vel no kollektivtransport. Staten bidreg til å løfte fram lokale tiltak, og det er innbyggarane som er vinnarane, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Formålet med belønningsordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i personbiltransporten og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.

Målsettingen i belønningsavtalen med Kristiansand for perioden 2017-2019 er å videreføre målsetting om nullvekst fra belønningsavtalen 2013-2016. Personbiltrafikken gjennom bomstasjonene skal ikke overstige trafikken i 2016.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. juni 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer