• Benedicte -Limmesand -Hellestø
  av Torkelsen, Jan H., 20.04.18

  Interpellasjon om en mer inkluderende ansettelsespolitikk i fylkeskommunen

  Fylkestingsrepresentant Benedichte Limmesand Hellestøl fra Høyre har sendt inn en interpellasjon til...

  Les mer
 • Ftweb 0418
  av Torkelsen, Jan H., 19.04.18

  Følg fylkestinget direkte på web-TV

  Fylkestinget samles til møte på Farsund fjordhotell tirsdag 24. og onsdag 25. april. Møtet blir...

  Les mer
 • Frustøl Og Johnsen
  av Torkelsen, Jan H., 19.04.18

  Rune Andre Frustøl og Beate Johnsen valgt til "spillemiddelutvalg"

  Hovedutvalg for kultur og utdanning foretar en årlig fordeling av spillemidler til anlegg for idrett...

  Les mer
 • Morten -Ekeland
  av Torkelsen, Jan H., 16.04.18

  SV reiser interpellasjon om en eventuell handlingsplan mot seksuell trakassering på videregående skoler

  -Fylkesordfører, vil du initiere at det lages en handlingsplan mot seksuell trakassering i...

  Les mer
 • Janne -Karin -Nesheim
  av Torkelsen, Jan H., 13.04.18

  Interpellasjon fra Arbeiderpartiet om forebyggende trafikksikkerhetsarbeid og Trafikksikker fylkeskommune

  Arbeiderpartiets fylkestingsrepresentant Janne Karin Nesheim har til fylkestingets møte 24. april...

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 12.04.18

  Justeringer av valgdistrikter

  Sammenslåingen av fylkeskommuner får konsekvenser for valgordningen ved stortingsvalg. Regjeringen...

  Les mer
 • HKU På Minne 050418
  av Torkelsen, Jan H., 05.04.18

  Fylkespolitikere imponert over den mangfoldige kulturformidlingen på Minne kultursenter i Åseral

  -Det er i nå i gang arbeid med å produsere en film om den omfattende utvandringen frå Åseral til...

  Les mer
 • Sam På Tingvatn 040418
  av Torkelsen, Jan H., 04.04.18

  Interessant politisk møte på Tingvatn fornminnepark

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø var i dag samlet til møte i Tingvatn fornminnepark i...

  Les mer
 • Vidar Kleppe 2015A
  av Torkelsen, Jan H., 28.03.18

  Interpellasjon fra Vidar Kleppe om å få rapport fra Hidra vel politisk behandlet

  -Jeg har som alle andre fylkestingsmedlemmer i Vest-Agder mottatt rapporten “469 - Hidra landfast...

  Les mer

Hestmandens økonomi tas opp i interpellasjon til fylkesordføreren

Fylkestingsrepresentant Ingrid Williamsen fra Fremskrittspartiet viser i en interpellasjon til at det i statsbudsjettet for i år ligger det inne fire millioner kroner til drift av museumsskipet...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.18

En bedre og mer forutsigbar behandling av hjerneinfarkt i Agder

-Er fylkesordføreren enig med FrP i at vi som fylkesting på eget initiativ burde sende en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet og ledelsen ved Helse Sør-Øst om at vi ønsker en bedre og...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.18

Eldrerådet vil være en stor ressurs for bygging av et Agder-fylke

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder besluttet i sist møte 1. mars, etter initiativ fra rådets leder Arild Birkenes, å sende et innspill til fellesnemnda som forbereder sammenslåingen av Aust-Agder og...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.18

Steinar Bergstøl Andersen tar opp fiskernes hviletidsbestemmelser i fylkestinget

Gruppeleder Steinar Bergstøl Andersen i Fremskrittspartiet har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Han ber fylkesordføreren opplyse om han er enig i at det skal sendes en...

av Torkelsen, Jan H., 31.01.18

Vil ha avklart spørsmål om trafikksikkerhet og trafikale forhold ved ny tømmerkai i Mandal

Fylkestingsrepresentant Stein Inge Dahn fra Venstre har sendt inn et spørsmål til fylkesordfører Terje Damman. Spørsmålet omhandler trafikale forhold og trafikksikkerhet på veier til og fra den nye...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.18

Venstre reiser interpellasjon om fylkeskommunens tilbud til pasienter med tannlegeskrekk

De to Venstre-representantene Beate Marie Johnsen og Stein Inge Dahn har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. De ber om å få redegjort for hvordan fylkeskommunen ivaretar...

av Torkelsen, Jan H., 23.01.18

Interpellasjon fra Mathias Bernander om tannhelsevirksomheten

Høyrerepresentant Mathias Bernander retter i en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman spørsmål om den offentlige tannhelsetjenestens drift sett i forhold til virksomheten som drives av...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.18

Priser og stipend for 600 000 kr

På den årlige julemiddagen til Fylkestinget, ble det delt ut en rekke stipend og priser. Til sammen ble det delt ut priser og stipend til 600 000 kroner fordelt på 7 ulike kunstnerstipend, 3...

av Macdonald, Cheryl, 13.12.17