• Kai Steffen Østensen Og Fredrik Jensen
  av Torkelsen, Jan H., 14.09.18

  Interpellasjon om skeives levekår på Agder

  Kai Steffen Østensen og Fredrik Jensen, som begge representerer Arbeiderpartiet i fylkestinget, har...

  Les mer
 • Vidar Kleppe 2015
  av Torkelsen, Jan H., 03.09.18

  Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe stiller en rekke spørsmål om kunstsilo-prosjektet

  Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra partiet Demokratene har sendt et skriftlig spørsmål til...

  Les mer
 • HKU På Hald
  av Torkelsen, Jan H., 28.08.18

  Interessant besøk på Hald Internasjonale Senter

  -Hald Internasjonale Senter er en fagskole i tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid. ...

  Les mer
 • Vidar Kleppe 2015
  av Torkelsen, Jan H., 26.07.18

  Vidar Kleppe med interpellasjon for å få sikret farlig veistrekning ved Mandal

  Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje...

  Les mer
 • Fishing For Litter
  av Torkelsen, Jan H., 26.06.18

  God ide å søke om å få "fishing for litter" etablert også i Vest-Agder

  Fylkestingsrepresentant Birte Simonsen hadde sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje...

  Les mer
 • Benedicte -Limmesand -Hellestø
  av Torkelsen, Jan H., 25.06.18

  Fylkesordføreren er åpen for en mer inkluderende ansettelsespolitikk

  Fylkestingsrepresentant Benedichte Limmesand Hellestøl fra Høyre hadde sendt inn en interpellasjon...

  Les mer
 • Busskilt
  av Torkelsen, Jan H., 22.06.18

  Gratis busskort til studenter tema i interpellasjon i fylkestinget

  Fylkestingsrepresentant Morten Ekeland fra Sosialistisk Venstreparti hadde til fylkestingets møte...

  Les mer
 • Web TV 19.06.18
  av Torkelsen, Jan H., 13.06.18

  Følg fylkestinget direkte på web-TV

  Fylkestinget samles til møte på Dyreparken Hotell i Kristiansand tirsdag 19. og onsdag 20. juni....

  Les mer
 • Randi -Olaug -Øverland
  av Torkelsen, Jan H., 12.06.18

  Interpellasjon fra Ap om fagskoletilbud innen helse og omsorg, oppvekst og barnehagesektoren

  Opposisjonsleder og gruppeleder for Arbeiderpartiet Randi Øverland har sendt inn en interpellasjon...

  Les mer

Interpellasjon fra SV om gratis busskort til studenter

Fylkestingsrepresentant Morten Ekeland fra Sosialistisk Venstreparti har innsendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Han ber fylkesordføreren besvare om han er enig med SV i at det er...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.18

Agder som en del av "Fishing for litter"?

Fylkestingsrepresentant Birte Simonsen har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman hvor hun viser til prosjektet "Fishing for litter" som er etablert i noen havner i Norge. Dette...

av Torkelsen, Jan H., 08.06.18

Fylkeskommunens samferdselspolitikere vil ha fylkesveiadministrasjonen overført til fylkeskommunene

Stortinget har bedt regjeringen sørge for at regional vegadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesvegene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå fra 1....

av Torkelsen, Jan H., 30.05.18

Interpellasjon om en mer inkluderende ansettelsespolitikk i fylkeskommunen

Fylkestingsrepresentant Benedichte Limmesand Hellestøl fra Høyre har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Hun ber fylkesordføreren besvare spørsmål knyttet til om Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 20.04.18

Følg fylkestinget direkte på web-TV

Fylkestinget samles til møte på Farsund fjordhotell tirsdag 24. og onsdag 25. april. Møtet blir overført direkte her på fylkeskommunens nettsider. Du finner linken under. Møteoverføringen starter...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.18

Rune Andre Frustøl og Beate Johnsen valgt til "spillemiddelutvalg"

Hovedutvalg for kultur og utdanning foretar en årlig fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet basert på innkomne søknader. Søknadsmassen er stor og det er tidkrevende å...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.18

SV reiser interpellasjon om en eventuell handlingsplan mot seksuell trakassering på videregående skoler

-Fylkesordfører, vil du initiere at det lages en handlingsplan mot seksuell trakassering i Vest-Agder videregående skole? Hvis ja, vil planen inneholde handlingsrettede og forebyggende tiltak mot...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.18

Interpellasjon fra Arbeiderpartiet om forebyggende trafikksikkerhetsarbeid og Trafikksikker fylkeskommune

Arbeiderpartiets fylkestingsrepresentant Janne Karin Nesheim har til fylkestingets møte 24. april sendt inn en interpellasjon om trafikksikkerhetsarbeid. Fylkesordfører Terje Damman vil svare på...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.18

Justeringer av valgdistrikter

Sammenslåingen av fylkeskommuner får konsekvenser for valgordningen ved stortingsvalg. Regjeringen foreslår derfor endringer i valgloven. – Forslagene innebærer at stortingsvalget i 2021 kan...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.18

Fylkespolitikere imponert over den mangfoldige kulturformidlingen på Minne kultursenter i Åseral

-Det er i nå i gang arbeid med å produsere en film om den omfattende utvandringen frå Åseral til Amerika. Det er kartlagt at det i utvandrerperioden i slutten av attenhundretallet og begynnelsen av...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.18

Interessant politisk møte på Tingvatn fornminnepark

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø var i dag samlet til møte i Tingvatn fornminnepark i Hægebostad. Vest-Agder Museets steds- og formidlingsansvarlige Katja Regevik ga representantene en...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.18

Interpellasjon fra Vidar Kleppe om å få rapport fra Hidra vel politisk behandlet

-Jeg har som alle andre fylkestingsmedlemmer i Vest-Agder mottatt rapporten “469 - Hidra landfast vurdering av Statens vegvesens kalkyler” datert den 15. februar - som en dokumentasjon og...

av Torkelsen, Jan H., 28.03.18