• Forside Rapport ATP 2018
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 22.02.19

  Belønningsrapporten for 2018 viser nedgang i personbiltrafikken i Kristiansand

  Torsdag 21. februar godkjente Areal- og transportutvalget i Kristiansandsregionen...

  Les mer
 • Trafikkskilt 131218
  av Torkelsen, Jan H., 17.12.18

  Bør skiltmyndighet for fylkesvei overføres til fylkeskommunene?

  Tre representanter fra Vest-Agder Venstre: Stein Inge Dahn, Dag Vige og Beate Marie Johnsen hadde...

  Les mer
 • Terje -Damman
  av Torkelsen, Jan H., 11.12.18

  Fylkesordfører Terje Damman med innholdsrik årstale til fylkestinget

  Det er en årlig tradisjon at fylkesordføreren i årets siste møte i fylkestinget holder en årstale. I...

  Les mer
 • Terje Damman Holder Årstale 2018
  av Torkelsen, Jan H., 11.12.18

  Fylkesordfører Damman: -Regionplan Agder 2030 blir en ambisiøs og fremtidsrettet plan

  -Vi står på terskelen til år 2019 – og det aller siste året som Vest-Agder fylkeskommune. Etter...

  Les mer
 • Terje Damman 9
  av Torkelsen, Jan H., 10.12.18

  Fylkesordfører Terje Damman melder seg ut av Høyre

  Fylkesordfører Terje Damman har i dag sendt ut pressemelding om at han melder seg ut av Høyre.

  Les mer
 • Birte -Simonsen
  av Torkelsen, Jan H., 07.12.18

  Spørsmål fra Birte Simonsen MDG om Sørlandsbanen

  Fylkestingsrepresentant Birte Simonsen fra Miljøpartiet De Grønne har sendt inn spørsmål vedrørende...

  Les mer
 • Ungdommens Fylkesting 3 Desember 2018
  av Torkelsen, Jan H., 04.12.18

  Ungdommens fylkesting feirer femårs- jubileum

  I år feirer Ungdommens fylkesting i Vest-Agder sitt femårs-jubileum. Det skjer under en samling på...

  Les mer
 • FT-web 231018
  av Torkelsen, Jan H., 18.10.18

  Følg fylkestingets oktober-møte live på web

  Tirsdag 23. og onsdag 24. oktober er fylkestinget samlet til møte på Rosfjord Strandhotell i...

  Les mer
 • Hestmanden på Silokaia
  av Torkelsen, Jan H., 10.10.18

  Interpellasjon om drift- og vedlikeholdsmidler til museumsskipet Hestmanden

  Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt inn en interpellasjon hvor han ber om...

  Les mer

Interpellasjon om strategi- og handlingsplan for fiskeri og maritime næringer i Agder

Fylkestingsrepresentant Steinar Bergstøl Andersen fra Fremskrittspartiet har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman om fiskeri og maritime næringer. -Er fylkesordføreren enig med...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.18

Interpellasjon fra Venstre om åpenhet i selskaper fylkeskommunen har eierinteresser i

Venstres to representanter i fylkestinget Beate M. Johnsen og Stein Inge Dahn jar sendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman om åpenhet i Interkommunale selskaper (IKS) og aksjeselskaper...

av Torkelsen, Jan H., 25.09.18

Interpellasjon fra Steinar Bergstøl Andersen om økt arbeidsinkludering

Fremskrittspartiets gruppeleder i fylkestinget Steinar Bergstøl Andersen har sendt inn en interpellasjon med tittel "En bærekraftig velferdsstat er avhengig av økt arbeidsinkludering" til...

av Torkelsen, Jan H., 24.09.18

Interpellasjon om skeives levekår på Agder

Kai Steffen Østensen og Fredrik Jensen, som begge representerer Arbeiderpartiet i fylkestinget, har sendt inn en interpellasjon om levekår for skeive på Agder. Interpellasjonen vil bli besvart av...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.18

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe stiller en rekke spørsmål om kunstsilo-prosjektet

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra partiet Demokratene har sendt et skriftlig spørsmål til fylkesordfører Terje Damman i forhold til vedtak fattet i fylkestinget 13. februar 2018 om kunstsiloen...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.18

Interessant besøk på Hald Internasjonale Senter

-Hald Internasjonale Senter er en fagskole i tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid. Skolen tilbyr en god blanding av teori og praksis hvor alle studentene har et seks måneders...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.18