• Norges Lover Forsideutsnitt
  av Torkelsen, Jan H., 14.08.17

  Nulltoleranse mot mobbing lovfestet

  Nye regler om skolemiljø vedtatt av Stortinget i juni trådte i kraft 1. august. – Det er fortsatt...

  Les mer
 • Skoleboker
  av Torkelsen, Jan H., 06.07.17

  Kraftig nedgang i fraværet i videregående skole i hele landet

  Fraværet i videregående skole har gått ned med 40 prosent for dager og 33 prosent for timer etter...

  Les mer
 • Blyanter
  av Torkelsen, Jan H., 05.07.17

  Første inntak til videregående skoler i Vest-Agder

  Utdanningsavdelingen i Vest-Agder har gjennomført første inntak til videregående skole. Av de 7487...

  Les mer
 • Vitensenteret Sørlandet
  av Torkelsen, Jan H., 07.06.17

  Vil styrke satsingen på realfag

  Vitensenteret Sørlandet startet opp i midlertidige lokaler i Arendal i 2010 og har siden etablert...

  Les mer
 • Open Education Award For Excellence
  av Torkelsen, Jan H., 02.06.17

  Stor internasjonal pris til Nasjonal digital læringsarena

  Hovedutvalg for kultur og utdanning ble tirsdag orientert om at Norske NDLA (Nasjonal digital...

  Les mer
 • Kvadraturen Skolesenter Fra Tollbodgaten
  av Torkelsen, Jan H., 01.06.17

  Fagskolen i Kristiansand flytter til midlertidige leielokaler på Kjøita

  Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk tirsdag inn for at fylkestinget 19. juni skal godkjenne at...

  Les mer
 • Vitnemål
  av Torkelsen, Jan H., 30.05.17

  Forventning om opp mot 85 prosent bestått videregående opplæring innen 2020

  Resultater for gjennomføring for årskullet som begynte i videregående opplæring høsten 2010, viser...

  Les mer
 • Eilertsundt
  av Torkelsen, Jan H., 30.05.17

  Byggeprosjekter på Eilert Sundt videregående skole behandles nå politisk

  Eilert Sundt videregående skole er etablert med studiested i Lyngdal, Farsund og på Lista....

  Les mer
 • Anne Synnøve Juel Sundsteigen
  av Torkelsen, Jan H., 18.04.17

  Tilbudsstrukturen ved fylkeskommunes skoler for kommende skoleår vedtatt

  Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet i dag et forslag til tilbudsstruktur ved...

  Les mer

30 prosent mindre skolefravær i høsthalvåret

Da skoleåret begynte ble det iverksatt en ny bestemmelse som innebærer at elever i videregående skole ikke får halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved fravær i mer enn ti prosent...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.17

Søker om forsøk med fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål

Fylkestinget vedtok før årsskiftet at det skal sendes søknad om en forsøksordning der sidemålet er en del av norskfaget, men uten egen karakter. I dag behandlet hovedutvalg for kultur og utdanning...

av Torkelsen, Jan H., 28.03.17

Andel mobbingstilfeller under landsgjennomsnittet, men fortsatt utfordrende

I dag ble hovedutvalg for kultur og utdanning orientert om resultatene fra elevundersøkelsen som ble gjennomført i november- desember 2016. Undersøkelsen er obligatorisk på Vg1, men Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 28.03.17

Husk gratis kontroll av russebiler

Statens vegvesen tilbyr gratis teknisk kontroll av russekjøretøy. Merk at den tekniske kontrollen ikke erstatter EU-kontroll. EU-kontrollen kan du ta på et godkjent verksted eller hos NAF. Det er...

av Torkelsen, Jan H., 24.03.17

Elev- og lærlingombudene i Agder vil samarbeide tettere

I denne uken har elev- og lærlingombudene Camilla Thomassen og Dignora Lise Løddesøl fra henholdsvis Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner vært samlet til møte. -Vi hadde begge behov og ønske om å komme...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.17

Omfattende forslag til skoleendringer ut på høringsrunde

Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes i årene som kommer. Den nye generelle delen av læreplanverket skal gi føringer for denne fornyelsen, og sikre...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.17

Rekordmange som har fullført fag- og svenneopplæringen hedret

-Gratulerer til dere som i kveld mottar fag-, svenne- eller kompetansebrev. Dette er en stor og viktig dag for dere alle sammen. Etter flere år i skole og lærepraksis får hver av dere nå beviset på...

av Torkelsen, Jan H., 03.03.17

Stor internasjonal pris til Nasjonal digital læringsarena

Norske NDLA (Nasjonal digital læringsarena) er tildelt Open Education Awards for Excellence 2017. Prisen deles ut av Open Education Consortium. NDLA er resultat av et samarbeid mellom 17...

av Torkelsen, Jan H., 02.03.17

Vil gjøre det lettere å bytte til yrkesfag

Regjeringen ønsker at det skal bli lettere for elever som har begynt på studiespesialisering å bytte over til yrkesfag. −Når du er ferdig med ungdomsskolen, er det ikke alltid så lett å vite hva man...

av Torkelsen, Jan H., 28.02.17