• Kristoffer Niemi -Olsen Elev - Og Lærlingombud
  av Torkelsen, Jan H., 12.09.17

  Fylkeskommunen har ansatt nytt elev- og lærlingombud

  -Jeg har som mål å få etablert et så godt samarbeid som mulig med alle relevante parter, som blant...

  Les mer
 • Hodeplagg
  av Torkelsen, Jan H., 29.08.17

  Støtter forslag om nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg i skole og barnehage

  Kunnskapsdepartementet har sendt ut på høring et forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som...

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av Torkelsen, Jan H., 14.08.17

  Nulltoleranse mot mobbing lovfestet

  Nye regler om skolemiljø vedtatt av Stortinget i juni trådte i kraft 1. august. – Det er fortsatt...

  Les mer
 • Skoleboker
  av Torkelsen, Jan H., 06.07.17

  Kraftig nedgang i fraværet i videregående skole i hele landet

  Fraværet i videregående skole har gått ned med 40 prosent for dager og 33 prosent for timer etter...

  Les mer
 • Blyanter
  av Torkelsen, Jan H., 05.07.17

  Første inntak til videregående skoler i Vest-Agder

  Utdanningsavdelingen i Vest-Agder har gjennomført første inntak til videregående skole. Av de 7487...

  Les mer
 • Vitensenteret Sørlandet
  av Torkelsen, Jan H., 07.06.17

  Vil styrke satsingen på realfag

  Vitensenteret Sørlandet startet opp i midlertidige lokaler i Arendal i 2010 og har siden etablert...

  Les mer
 • Open Education Award For Excellence
  av Torkelsen, Jan H., 02.06.17

  Stor internasjonal pris til Nasjonal digital læringsarena

  Hovedutvalg for kultur og utdanning ble tirsdag orientert om at Norske NDLA (Nasjonal digital...

  Les mer
 • Kvadraturen Skolesenter Fra Tollbodgaten
  av Torkelsen, Jan H., 01.06.17

  Fagskolen i Kristiansand flytter til midlertidige leielokaler på Kjøita

  Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk tirsdag inn for at fylkestinget 19. juni skal godkjenne at...

  Les mer
 • Vitnemål
  av Torkelsen, Jan H., 30.05.17

  Forventning om opp mot 85 prosent bestått videregående opplæring innen 2020

  Resultater for gjennomføring for årskullet som begynte i videregående opplæring høsten 2010, viser...

  Les mer

Byggeprosjekter på Eilert Sundt videregående skole behandles nå politisk

Eilert Sundt videregående skole er etablert med studiested i Lyngdal, Farsund og på Lista. Studiestedet på Lista vil bli lagt ned når skoleanleggene i Farsund og Lyngdal er ferdig utbygd. For tiden...

av Torkelsen, Jan H., 30.05.17

Tilbudsstrukturen ved fylkeskommunes skoler for kommende skoleår vedtatt

Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet i dag et forslag til tilbudsstruktur ved fylkeskommunens videregående skoler for kommende skoleår. Forslaget har blitt utarbeidet av utdanningsavdelingen...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.17

30 prosent mindre skolefravær i høsthalvåret

Da skoleåret begynte ble det iverksatt en ny bestemmelse som innebærer at elever i videregående skole ikke får halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved fravær i mer enn ti prosent...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.17

Søker om forsøk med fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål

Fylkestinget vedtok før årsskiftet at det skal sendes søknad om en forsøksordning der sidemålet er en del av norskfaget, men uten egen karakter. I dag behandlet hovedutvalg for kultur og utdanning...

av Torkelsen, Jan H., 28.03.17

Andel mobbingstilfeller under landsgjennomsnittet, men fortsatt utfordrende

I dag ble hovedutvalg for kultur og utdanning orientert om resultatene fra elevundersøkelsen som ble gjennomført i november- desember 2016. Undersøkelsen er obligatorisk på Vg1, men Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 28.03.17