• Arbeidsutvalg Jernbaneforum Soer Mai 2017
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 18.05.17

  Fortsatt JA til sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, -Prosjektet har stor samfunnsnytte

  Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen – Grenlandsbanen, også kalt "Genistreken", vil bidra...

  Les mer
 • Ketil Solvik Olsen
  av Torkelsen, Jan H., 16.05.17

  Ny belønningsavtale med Kristiansandsregionen

  - Det er viktig at Kristiansand fortsetter å jobbe for bedre fremkommelighet i byen. Regjeringen...

  Les mer
 • Bombrikke
  av Torkelsen, Jan H., 15.05.17

  Forlenging av bompengeordninga i Kristiansandsregionen

  Samferdselsdepartementet har nå lagt fram forslag om å forlengja bompengeordninga i samferdselspakke...

  Les mer
 • Taxilampe.jpg
  av Skollevold, Ann Sherin, 11.05.17

  Ledig drosjeløyve i Kristiansand kommune

  Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunden for ledige og eventuelt nyopprettede drosjeløyver...

  Les mer
 • Stengt Seilingsled Under Bankebrua I Mandal
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 02.05.17

  Stengt seilingsled under Bankebrua i Mandal

  Statens vegvesen skal i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune og Mandal kommune bygge en ny gang-...

  Les mer
 • Bymiljøavtaleillustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 28.04.17

  Fylkeskommunen forskutterer bymiljøavtalearbeider med 25 millioner kroner

  Fylkestinget besluttet onsdag, mot en stemme fra Demokratene, at fylkeskommunen vil forskuttere 25...

  Les mer
 • E-39 Korridorer Fra Lyngdal Vest
  av Torkelsen, Jan H., 27.04.17

  Ny E-39 til Sandnes må bygges ut som fire-felts motorvei

  Fylkestinget behandlet i går en melding om oppstart av kommunedelplanarbeid for ny E39 på...

  Les mer
 • Grøvan
  av Torkelsen, Jan H., 20.04.17

  Stortingsrepresentant Grøvan vil til livs et monster av planhierarki innen veibygging

  -Planleggingsprosessene tar for lang tid. Tid er penger. Vi har i dag fått et ”monster” av...

  Les mer
 • Hovedutvalgsleder Saudland
  av Torkelsen, Jan H., 19.04.17

  Hovedutvalgsleder Saudland lanserer Vest-Agder som mulig døråpner for mer fremtidsrettet regional samferdselspolitikk

  -Det hender at jeg får henvendelser fra entreprenører som sier de kan bygge mye rimeligere enn den...

  Les mer

Første spadetak for nytt bussanlegg på Dalane

Fylkesordfører Terje Dammen satt seg for første gang i en gravemaskin og tok spadetak. Med det markerte han byggestart av det nye bussanlegget på Dalane.

av Karlsen, Endre Helgeland, 19.04.17

Forslag i Nasjonal Transportplan for Vest-Agder

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 19 776 millioner kroner til prosjekter i Vest-Agder. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområdemidler, bysatsing utenom...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.17

Fylkesutvalget ønsker å gjenoppta arbeidet med undervannstunnel til Hidra

Fremskrittspartiet og Senterpartiet fikk flertall i fylkesutvalget for sitt forslag. Samtidig ønsker de å søke staten om fravik fra tunnelforskriften slik at tunnelen kan ha en stigning på opptil 8%....

av Karlsen, Endre Helgeland, 04.04.17

Temarapport for tilrettelegging av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen

Fylkeskommunen har utarbeidet en temarapport som gir en oversikt over status for arbeidet med tilrettelegging av kollektivtransporten for alle (universell utforming) som er gjort gjennom den lokale...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 04.04.17

Positivt høringssvar til ny E39 mellom Kristiansand og Mandal

Nye Veier As har lagt ut forslag til reguleringsplan for ny E39 på strekningen fra Breimyr i Kristiansand til Døle bru i Mandal til offentlig ettersyn. Planen berører kommunene Kristiansand,...

av Torkelsen, Jan H., 30.03.17

Flertall for ikke å arbeide videre med prosjektet broforbindelse til Hidra

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i dag prosjektet broforbindelse til øya Hidra i Flekkefjord. Et flertall på sju av elleve representanter, fra Høyre, Arbeiderpartiet og...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.17

Ny E-39 til Sandnes må bygges ut som fire-felts motorvei

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i dag en melding om oppstart av kommunedelplanarbeid for ny E39 på strekningen Lyngdal Vest – Sandnes. Det er Statens vegvesen som på vegne av...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.17

Fylkeskommunane og Oslo kommune kan stille miljøkrav til drosjene

Regjeringa har eit mål om mindre utslepp frå samferdselssektoren og legg difor til rette for miljøvennlege løysingar. No kan fylkeskommunane og Oslo kommune påleggje både dei som har og dei som blir...

av Torkelsen, Jan H., 28.03.17

Husk gratis kontroll av russebiler

Statens vegvesen tilbyr gratis teknisk kontroll av russekjøretøy. Merk at den tekniske kontrollen ikke erstatter EU-kontroll. EU-kontrollen kan du ta på et godkjent verksted eller hos NAF. Det er...

av Torkelsen, Jan H., 24.03.17

Sykkelekspressvei fra øst til vest i Kristiansand

Planlegging av sykkelekspressveien fra Sørlandsparken i øst til Andøyveien i Vågsbygd har pågått i siden 2012. Sykkelekspressveien skal bli en høykvalitets sykkelvei, der alle typer syklister skal...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.17

Vegdirektøren: Økt sykling krever økt fokus på sikkerhetsaspektet

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen fra Statens vegvesen var innleder på en stor trafikksikkerhetskonferanse i Kristiansand torsdag. I sitt foredrag, for rundt 100 konferansedeltakere fra hele landet,...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.17

Mange fikk bussbelte-gebyr på 1500 kroner i landsdekkende kontroll

9230 busspassasjerer er nå kontrollert i Vegvesenets landsdekkende beltekontroll. 237 av passasjerene fikk gebyr på 1500 kroner, melder Statens Vegvesen i en pressemelding. I tillegg ble 535 sjåfører...

av Torkelsen, Jan H., 16.03.17

Påbud om alkolås i buss og minibuss på høring

Vegdirektoratet sender nå på høring forslag til nye lov- og forskriftsbestemmelser om alkolås og alkolåsverksteder. I første omgang vil påbudet bli innført for norskregistrerte busser og minibusser...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.17

En million kroner til gang- og sykkelveier

Regjeringen bevilger nå 122 millioner kroner til gang- og sykkelveier i 2017.Tilskuddene fordeles til 50 forskjellige kommuner og fylkeskommuner og til 80 ulike tiltak. I Vest-Agder er det fire...

av Torkelsen, Jan H., 21.02.17

Kvinesdal nominert til nasjonal trafikksikkerhetspris

Vest-Agder fylkeskommune har nominert Kvinesdal kommune til Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris - Årets trafikksikkerhetskommune. Prisen er på en million kroner og blir gitt til en kommune...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.17

Betydelig reasfaltering på fylkesveinettet i år

Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok onsdag en reasfalteringsplan for 2017 for fylkesveinettet i Vest-Agder. Planen baseres på årlige faglige vurderinger ut fra behovet...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.17

Fylkeskommunen åpen for sesongstenging av Bryggegata i Mandal

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gjorde det i går klart at Vest-Agder fylkeskommune er enig i at et konsept kalt "sesongstengt gate" kan legges til grunn for et videre arbeid med å redusere...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.17

Invitasjon til bruk av auka løyvingar til kollektivtransport

For 2017 er det løyvd 425 millionar kroner ekstra til Belønningsordninga for betre kollektivtransport og mindre bilbruk, som eit resultat av budsjettforliket hausten 2016. No inviterer...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.17

Bymiljøavtalen - forhandlingsgrunnlaget er klart – uklart om oppstart

Styringsgruppen for Bymiljøavtalen har nå vedtatt et grunnlagsdokument for forhandlingene med staten om en fremtidig Bymiljøavtale. Dokumentet viser hvilke satsningsområder som er ønsket i...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.17

110 026 flere passeringer i Lister-bommene i 2016

Lister Bompengeselskap AS har nå offentliggjort årsstatistikken for 2016. Den viser at det i løpet av fjoråret var 110 026 flere passeringer gjennom selskapets tre bomstasjoner i forhold til 2015. Det...

av Torkelsen, Jan H., 13.01.17