• Trafikksikkerhetsplan Forsidebilde
  av Torkelsen, Jan H., 06.03.18

  Ny nasjonal trafikksikkerhetsplan med ambisiøse mål presentert i dag

  En ny trafikksikkerhetsplan med 136 målrettede tiltak ble presentert i dag. Planen skal bidra til at...

  Les mer
 • Hidrasundet
  av Torkelsen, Jan H., 13.02.18

  Gjenopptakelse av Hidra landfastsaken avhengig av stortingsavgjørelser

  Et flertall i fylkestinget, bestående av representantene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Miljøpartiet...

  Les mer
 • Bymkonf
  av Torkelsen, Jan H., 12.02.18

  Velkommen til bymiljøkonferanse med mobilitet som hovedtema

  ATP-samarbeidet har gleden av å invitere deg til Bymiljøkonferansen 2018 på Kilden i Kristiansand...

  Les mer
 • Forside Atp Beloenningsrapport 2017
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 06.02.18

  Nullvekst i personbiltrafikken i 2017

  Trafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansand var den samme i 2017 som i 2016. Dermed har...

  Les mer
 • Hidrasundet
  av Torkelsen, Jan H., 30.01.18

  Også fylkesutvalget anbefaler at avgjørelse om Hidra fastlandsforbindelse stilles i bero

  Arbeiderpartiet oppnådde i dag at flertall også i fylkesutvalget til partiets forslag om å stille...

  Les mer
 • Feda Bro
  av Torkelsen, Jan H., 30.01.18

  Ny bro i Feda sentrum åpnes høsten 2020

  Den forrige broen på fylkesvei 804 på Feda ble ødelagt av flommen Synne i 2015. Etter flommen ble...

  Les mer
 • Vatneli - Kilen
  av Torkelsen, Jan H., 29.01.18

  Arbeidet på etterlengtet gang- og sykkelvei i Songdalen starter denne våren

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i sist møte fremdriftsopplegget for et gang- og...

  Les mer
 • Flekkerøytunneleb Foto SVV
  av Torkelsen, Jan H., 24.01.18

  Fylkeskommunen øker trafikksikkerheten i Flekkerøytunnelen

  Vest-Agder fylkeskommune vil bruke inntil 1,5 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak i...

  Les mer
 • Hidrasundet
  av Torkelsen, Jan H., 24.01.18

  Anbefaler at avgjørelse om Hidra fastlandsforbindelse stilles i bero

  Arbeiderpartiet oppnådde i dag flertall i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø for et forslag...

  Les mer

Vil ha avklart spørsmål om trafikksikkerhet og trafikale forhold ved ny tømmerkai i Mandal

Fylkestingsrepresentant Stein Inge Dahn fra Venstre har sendt inn et spørsmål til fylkesordfører Terje Damman. Spørsmålet omhandler trafikale forhold og trafikksikkerhet på veier til og fra den nye...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.18

Hidra Velforening med 12 spørsmål om fastlandsforbindelse

Torsdag 19. januar kom en delegasjon fra Hidra velforening og Flekkefjord kommune til fylkeshuset. Anledningen var et informasjonsmøte med Vest-Agder fylkeskommune og Statens Vegvesen om...

av Helgeland, Endre, 19.01.18

Igangsetter arbeid for å endre drosjereguleringen

- Drosjenæringen er en viktig del av kollektivtilbudet. Regjeringen ønsker å legge til rette for velfungerende konkurranse i drosjemarkedet, samtidig som vi sikrer et tilfredsstillende drosjetilbud i...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.17

Positivt høringssvar til forslag til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø avga i sist møte Vest-Agder fylkeskommunes høringssvar til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Det er Statens vegvesen som har sendt...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.17

Felles strategi for trafikksikkerhet i Agderfylkene

For fjerde gang blir det nå lagt frem en felles strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene til politisk behandling. Planforslaget vil bli sendt på høring når det er gjort vedtak i Aust-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.17

Sirdal er topprioritert i reasfalteringsplanen for neste år

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø fastsatte i dag Vest-Agder fylkeskommunes reasfalteringsplan for 2018. Det er planlagt reasfaltering av 96,5 km fylkesvei i 2017, i tillegg skal det...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.17

De nye fylkeskommunene overtar ansvaret for fiskerihavner

Kystverket har utarbeidet forslag til handlingsprogram, som er en konkretisering av Kystverkets planer for 2018–2029. Handlingsprogrammet er nå til behandling i fylkeskommunens politiske organer med...

av Torkelsen, Jan H., 29.11.17

Går inn for salg av fylkeskommunens aksjer i bomselskaper

Fylkesutvalget anbefalte i dag at Vest–Agder fylkeskommune skal selge sine aksjer i Nye Kristiansand. bompengeselskap AS og Lister bompengeselskap AS til Sørvest Bomvegselskap AS. Tilbudet er til...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.17

Anbefaler å avvente eventuelt pålegg om utslippskrav for drosjer

Løyveordningen for drosjer i Norge er under vurdering av EFTAs overvåkingsorgan (ESA). ESA har stilt spørsmål ved Norges måte å regulere drosjenæringen på. ESA mener at behovsprøvingen,...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.17

Flekkerøytunnelen skal tilrettelegges for å bedre sikkerhet for myke trafikanter

Statens vegvesen har utarbeidet en risikoanalyse av Flekkerøytunnelen i Kristiansand. Risikovurderingen er en del av forarbeidene til oppgradering av tunnelen som følge av krav i en nasjonal...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.17

Kransen på plass på bussanlegget på Dalane i Kristiansand

I formiddag ble det avholdt kranselag for arbeidsstokken som er i gang med å bygge fylkeskommunens nye bussanlegg på Dalane. Det er en gammel byggetradisjon at byggherren spanderer en fest på...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.17

Nytt kjøremønster ved Kvartal 42 i Kristiansand

Elvegata mellom Tollbodgata og Dronningensgate, og Tollbodgata fra Elvegata til Kronprinsensgate skal stenges for alle andre kjøretøy enn busser fra midten av november 2017.

av Mathisen, Elisabeth Hording, 15.11.17

Omfattende arbeid med vedlikehold og utskifting av bruer i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune bruker i gjennomsnitt over 10 millioner kroner årlig på vedlikehold av bruer, gjennom tiltak for: fuktisolering og reasfaltering - utskifting av gamle og dårlige rekkverk -...

av Torkelsen, Jan H., 09.11.17

Takst- og rabattordningen i bommene i Listerregionen endres ikke

Fylkestinget besluttet onsdag, på grunn av den korte gjenværende bominnkrevingstiden i Listerpakken, og hensynet til lokale abonnenter i Listerregionen, ikke å gå inn for en endring av gjeldende...

av Torkelsen, Jan H., 27.10.17

Med på garanti til oppkjøp av bompengeselskap

Vest-Agder fylkeskommune skal etablere et regionalt bompengeselskap sammen med fylkeskommunene: Aust-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Alle dagens bompengeprosjekter i Vest-Agder skal...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.17

Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021

Fylkestinget har vedtatt Handlingsprogram for fylkesvei 2018-2021. Fylkesvegnettet består av en rekke veger med varierende standard og utfordringer. Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021 er...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 25.10.17

Anbefaler fylkeskommunal garanti til oppkjøp av bompengeselskap

I juni i fjor vedtok fylkestinget å etablere et regionalt bompengeselskap sammen med fylkeskommunene: Aust-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Samtidig ble det vedtatt at alle dagens...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.17