• Kontroll Av Russebiler Foto SVV
  av Torkelsen, Jan H., 24.03.17

  Husk gratis kontroll av russebiler

  Statens vegvesen tilbyr gratis teknisk kontroll av russekjøretøy. Merk at den tekniske kontrollen...

  Les mer
 • Mer Veg For Pengene
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 22.03.17

  Vegkonferanse for Agderfylkene - Mer veg for pengene

  Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Statens vegvesen inviterer til vegkonferanse for Agderfylkene...

  Les mer
 • Sykkelbroalternativ . Illustrasjon Fra Statens Vegvesen
  av Torkelsen, Jan H., 21.03.17

  Sykkelekspressvei fra øst til vest i Kristiansand

  Planlegging av sykkelekspressveien fra Sørlandsparken i øst til Andøyveien i Vågsbygd har pågått i...

  Les mer
 • Terje Moe Gustavsen Vegdirektør
  av Torkelsen, Jan H., 17.03.17

  Vegdirektøren: Økt sykling krever økt fokus på sikkerhetsaspektet

  Vegdirektør Terje Moe Gustavsen fra Statens vegvesen var innleder på en stor...

  Les mer
 • Husk Belte
  av Torkelsen, Jan H., 16.03.17

  Mange fikk bussbelte-gebyr på 1500 kroner i landsdekkende kontroll

  9230 busspassasjerer er nå kontrollert i Vegvesenets landsdekkende beltekontroll. 237 av...

  Les mer
 • Maxi -taxi AKT
  av Torkelsen, Jan H., 07.03.17

  Påbud om alkolås i buss og minibuss på høring

  Vegdirektoratet sender nå på høring forslag til nye lov- og forskriftsbestemmelser om alkolås og...

  Les mer
 • Sykkel På Sykkelvei
  av Torkelsen, Jan H., 21.02.17

  En million kroner til gang- og sykkelveier

  Regjeringen bevilger nå 122 millioner kroner til gang- og sykkelveier i 2017.Tilskuddene fordeles...

  Les mer
 • Kvinesdal
  av Torkelsen, Jan H., 08.02.17

  Kvinesdal nominert til nasjonal trafikksikkerhetspris

  Vest-Agder fylkeskommune har nominert Kvinesdal kommune til Samferdselsdepartementets...

  Les mer
 • Asfalteringsmotiv
  av Torkelsen, Jan H., 26.01.17

  Betydelig reasfaltering på fylkesveinettet i år

  Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok onsdag en reasfalteringsplan for...

  Les mer

Fylkeskommunen åpen for sesongstenging av Bryggegata i Mandal

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gjorde det i går klart at Vest-Agder fylkeskommune er enig i at et konsept kalt "sesongstengt gate" kan legges til grunn for et videre arbeid med å redusere...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.17

Invitasjon til bruk av auka løyvingar til kollektivtransport

For 2017 er det løyvd 425 millionar kroner ekstra til Belønningsordninga for betre kollektivtransport og mindre bilbruk, som eit resultat av budsjettforliket hausten 2016. No inviterer...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.17

Bymiljøavtalen - forhandlingsgrunnlaget er klart – uklart om oppstart

Styringsgruppen for Bymiljøavtalen har nå vedtatt et grunnlagsdokument for forhandlingene med staten om en fremtidig Bymiljøavtale. Dokumentet viser hvilke satsningsområder som er ønsket i...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.17

110 026 flere passeringer i Lister-bommene i 2016

Lister Bompengeselskap AS har nå offentliggjort årsstatistikken for 2016. Den viser at det i løpet av fjoråret var 110 026 flere passeringer gjennom selskapets tre bomstasjoner i forhold til 2015. Det...

av Torkelsen, Jan H., 13.01.17

Nytt busstilbud mellom Kjevik og Kristiansand sentrum

Haga buss/Flybussen har sagt opp driften av flybusskjøring til og fra Kjevik og Kristiansand sentrum, fra og med 9. januar 2017. Dette innebærer at det kommersielle tilbudet om flybuss mellom Kjevik...

av Torkelsen, Jan H., 20.12.16

Fylkeskommunen slutter seg til prinsippene for bompengefinansiering av bymiljøavtalen

Fylkestinget sluttet seg i dag, mot stemmene fra representantene fra Fremskrittspartiet og Demokratene, til at det for en fremtidig bymiljøavtale blir etablert et bomsystem i kristiansandsregionen...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.16

Over 3,3 millioner kjøretøypasseringer i Listerbommene

Nå foreligger tallmateriale fra Lister Bompengeselskap over trafikken gjennom selskapets tre bomstasjoner i løpet av årets tre første måneder. Der går det frem at det hittil i år er 3 328 475...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.16

Bedriftsrekord i Jeg kjører grønt

Aldri har så mange arbeidsplasser deltatt aktivt som i 2016. 166 bedrifter har vært aktive, mot 144 i 2015. Kvadraturen skolesenter var suveren vinner blant bedrifter med over 200 ansatte. 2076...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.16

To nye skredsikringsprosjekter på fylkesvei i Marnardal

Statens vegvesen har beregnet at det er flere millioner kroner igjen av restmidler etter ferdigstillelse og avslutning av skredsikringsprosjektet i Haughomfjellet/Bjørkåstunnelen på fylkesvei 42 i...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.16

Veistandard – et sammensatt bilde

-Jeg ble først litt overrasket over at vi havnet på listen over fylker der veistandarden er blitt dårligere. Det sier fylkesordfører Terje Damman. Vest-Agder er et av de fylkene som kom på listen...

av Macdonald, Cheryl, 24.11.16

Prinsippene for bompengefinansiering av bymiljøavtalen behandles nå politisk

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø hadde i dag på dagsorden en sak om prinsippene for bompengefinansiering av bymiljøavtalen for kristiansandsregionen. Hovedutvalget går, mot stemmene fra...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.16

Lokaltogutredning Marnardal-Songdalen-Kristiansand-Vennesla er ferdig

Utredning av lokaltogtilbud på strekningen Marnardal – Songdalen - Kristiansand – Vennesla er ferdig og ble behandlet i fylkestinget 25. oktober.

av Mathisen, Elisabeth Hording, 21.11.16

Positiv måloppnåelse innen trafikkutviklingen i kristiansandsregionen

Nullvekst i biltrafikken i kristiansandsregionen, med 2012 som sammenlikningsår, er så langt oppfylt. Nedgangen i biltrafikken i perioden 2012-2015 var på 0,9 prosent. Utviklingen i 2016, til og med...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.16

Forslag til ny søknad om forlenget belønningsavtale godkjent av ATP-utvalget

Areal- og transportplanutvalget i Kristiansandsregionen (ATP) godkjente i dag et forslag til søknad om en forlenget belønningsavtale med prosjektportefølje for Kristiansandsregionen. Belønningsavtalen...

av Torkelsen, Jan H., 18.11.16

Flere pendler til Vest-Agder

I 2015 pendlet ti prosent av den totale andelen sysselsatte inn i fylket. Fra 2004-15 har den totale innpendlingen til fylket økt med 45 prosent. I løpet av samme tidsperiode har innpendlingen til...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.16

Sterk vekst i antall el-biler i Vest-Agder

I perioden 2012-15 har antall el-biler i Vest-Agder økt fra 216 til 2 760. Det er spesielt de siste to årene en har sett en kraftig økning i el-bilsalget. Kristiansand er kommunen med størst vekst i...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.16

God passasjerøkning på Sørlandsbanen

NSB opplever nok en passasjerøkning landet under ett de åtte første månedene i 2016. Økningen er på totalt 3,9 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. For regiontoget på Sørlandsbanen mellom...

av Torkelsen, Jan H., 11.11.16

Stadig bedret ladeinfrastruktur i Vest-Agder

Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om samarbeids- og utviklingsavtalene mellom fylkeskommunene og de femten kommunene i Vest-Agder. Et av temaene som bli belyst i orienteringen er det strategiske...

av Torkelsen, Jan H., 10.11.16

Fylkesveien mellom Brokke og Suleskar er nå vinterstengt

Tidligere denne uken ble fylkesvei 987 Suleskardveien mellom Suleskard i øvre Sirdal og Brokke i Valle kommune i Setesdal stengt for vinteren. Den vil være stengt frem til den åpnes til våren neste...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.16

Ny Varoddbru klar våren 2020

Byggingen av ny Varoddbru over Topdalsfjorden i Kristiansand starter vinteren 2017. Anleggsvirksomheten vil vare i om lag tre år frem til våren 2020. Statens vegvesen opplyser at byggeaktiviteten kan...

av Torkelsen, Jan H., 21.10.16