• Stein Inge Dahn
  av Torkelsen, Jan H., 14.03.19

  Vil til livs forurensningen som plastbrøytestikker medfører

  I forbindelse med behandlingen av en sak om drift og vedlikehold av fylkesveiene i Vest-Agder i...

  Les mer
 • Åpning Sikkerhetssenter Jon Georg Dale
  av Torkelsen, Jan H., 12.03.19

  Ny sikkerhetshall ved Trafoen i Sørlandsparken åpnet av samferdselsministeren

  Samferdselsminister Jon Georg Dale åpnet mandag et nytt viktig bidrag til trafikksikkerhetsarbeidet...

  Les mer
 • Veiarbeid - Gravemaskin
  av Torkelsen, Jan H., 11.03.19

  Driften av fylkesveiene ble i hovedsak gjennomført som planlagt i 2018

  Årsrapport for 2018 for drift- og vedlikehold av fylkesveier i Vest-Agder gir en samlet oversikt...

  Les mer
 • Statens Vegvesen
  av Torkelsen, Jan H., 08.03.19

  Fylkeskommunen og vegvesenet samarbeider godt

  -Samarbeidet med Statens vegvesen er godt, og det er viktig å beholde det tette og gode samarbeidet...

  Les mer
 • Foto Sikkerhetshall Og Trafo
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 07.03.19

  Åpning av ny sikkerhetshall ved Trafoen i Sørlandsparken 11. mars 2019

  Mandag 11. mars får samferdselsminister Jon Georg Dale æren av å åpne dette viktige bidraget til...

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av Torkelsen, Jan H., 07.03.19

  Ber vegvesenet klargjøre om trafikkavviklingen under arbeidene på Gartnerløkka

  Finansieringen av Gartnerløkka-Kolsdalen-prosjektet i Kristiansand faller etter hvert på plass og...

  Les mer
 • Sandribheia
  av Torkelsen, Jan H., 06.03.19

  Fylkeskommunen bidrar til møteplasser langs veien til Sandripheia fritidspark

  Sandripheia fritidspark har søkt Vest-Agder fylkeskommune om å få dekket utbedringer på fylkesvei...

  Les mer
 • Setesdalsbanen -damplokomotiv
  av Torkelsen, Jan H., 06.03.19

  Setesdalsbanen får økonomisk støtte til istandsetting av rasoverbygg

  Stiftelsen UNI besluttet nylig i sitt styremøte å innvilge 700.000 kroner til istandsetting av...

  Les mer
 • Sørlandsbanen Foto:Jernbanedirektoratet
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 27.02.19

  Arbeidet med høyhastighetsbane mellom Oslo og Stavanger må settes i gang raskt!

  I forbindelse med Granavolden-plattformen (17.01.2019) understreker Jernbaneforum Sør viktigheten av...

  Les mer

Refleksjon i fokus under årets Trafikksikkerhetskonferanse

Vi er alle rollemodeller i trafikken. Hva gjør en person til en god rollemodell i forbindelse med trafikksikkerhetsarbeid? Hvem kan være gode rollemodeller for å skape en ønsket adferd i...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 26.02.19

Belønningsmidler til kollektivtrafikk har stor effekt

Gjennom mange år er det brukt belønningsmidler, det vil si statlige midler til å redusere personiltrafikk, for å styrke rutetilbudet i regionen. Statistikk fra Agder Kollektivtrafikk viser at dette...

av Torkelsen, Jan H., 25.02.19

Belønningsrapporten for 2018 viser nedgang i personbiltrafikken i Kristiansand

Torsdag 21. februar godkjente Areal- og transportutvalget i Kristiansandsregionen belønningsmiddelrapporten for 2018. Denne rapporten beskriver hvordan regionen har innfridd nullvekstmålet for...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 22.02.19

Jernbaneforum Sør møtte statssekretær Anders B. Werp

Mandag 4. februar møtte Jernbaneforum Sør statssekretær Anders B. Werp for å adressere to særlig aktuelle saker for Sørlandsbanen. På agendaen sto behovet for behandling av KVU Grenlandsbanen og...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 08.02.19

Forslag til kollektivterminal på Tangvall tilfredsstiller ikke forventningene

Som et tiltak i gjeldende belønningsavtale for kristiansandsregionen skal det etableres en kollektivterminal i Søgne. Etterhvert skal det anlegges kollektivterminaler/knutepunkter i alle...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.19

Kvinesdal får støtte til etablering av veilys

I forbindelse med bygging av ny fylkesvei 804 ved Feda er det i samråd med Kvinesdal kommune etablert omkjøringsveg via Høylandsfoss. Kvinesdal kommunestyre vedtok i april 2017 å etablere lys på...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.19

Stor prisvekst på asfaltarbeider kan få konsekvenser

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø godkjente i sist møte fylkeskommunens reasfalteringsplan for 2019. I planen er det lagt opp til at 103,9 kilometer fylkesvei og cirka 6 kilometer...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.19

Flekkerøytunnelen skal tilrettelegges for fortsatt gang- og sykkeltrafikk

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag enstemmig at Flekkerøytunnelen i Kristiansand skal oppgraderes for en estimert kostnad på 41 millioner kroner. Tunnelen må innen 1. januar...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.19

Årets viktigste jernbanekonferanse 4. mars

Jernbaneforum er navnet på Norges viktigste jernbanekonferanse, som har vært arrangert årlig siden 2003. Bak Jernbaneforum står samtlige regionale jernbanefora i Norge, som er organisert av...

av Torkelsen, Jan H., 22.01.19

Fire prosjekter i Vest-Agder får statsmidler til gang- og sykkelveitiltak

Regjeringa fordeler i 2019 i alt 78,5 millionar kroner for å støtte opp om tiltak og prosjekt til meir sykling og gåing på fylkeskommunale og kommunale vegar. Statens vegvesen har motteke til saman...

av Torkelsen, Jan H., 08.01.19

Nyttårsaksjonen 2019

Torsdag 3. januar ble Nyttårsaksjonen 2019 markert for å minnes de som har omkommet eller blitt skadet i trafikken det siste året.

av Mathisen, Elisabeth Hording, 04.01.19

Stortingets samferdselspolitikere advart om det enorme etterslepet på vedlikehold på fylkesveiene

Da nestleder i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Harald Fauskanger Andersen i dag orienterte representantene i stortingets transport- og kommunikasjonskomite om...

av Torkelsen, Jan H., 03.01.19

Fylkesordfører Damman: -Fylkeskommunen kan ikke doble kollektivtransporten alene

Fylkesordfører Terje Damman orienterte i dag stortingets transport- og kommunikasjonskomite om areal- og transportplansamarbeidet mellom de sju kommunene i kristiansandsregionen og utfordringen en her...

av Torkelsen, Jan H., 03.01.19

Trafikksikkerhetskonferansen 2019

Dato for årets trafikksikkerhetskonferanse er 13. februar 2019. Konferansen avholdes på Scandic Sørlandet. Årets konferanse har undertittelen «Menneske i trafikken - små dytt i riktig retning»....

av Mathisen, Elisabeth Hording, 02.01.19

Fire omkom i trafikken i Vest-Agder i fjor

I Vest-Agder omkom fire personer i trafikken i 2018, tre personer i 2017. I Aust-Agder omkom seks personer i 2018, én i 2017. 108 mistet livet på norske veier i fjor. Det er to flere enn i 2017. Dette...

av Torkelsen, Jan H., 02.01.19

Bør skiltmyndighet for fylkesvei overføres til fylkeskommunene?

Tre representanter fra Vest-Agder Venstre: Stein Inge Dahn, Dag Vige og Beate Marie Johnsen hadde sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman til behandling i fylkestingets...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.18

Avtale om ny adkomstvei til Mjåvann industriområde er nå på plass

I dag var det signeringsseremoni for ny adkomstvei til Mjåvann industriområde vest for Kristiansand under et møte i areal- og transportplanutvalget for Kristiansandsregionen. Nye Veier AS har inngått...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.18

Hægebostad opptatt av bedret kollektivtransporttilbud i ny avtale med fylkeskommunen

Fylkestinget godkjente tirsdag en samarbeids- og utviklingsavtale mellom fylkeskommunen og Hægebostad kommune for perioden 2019 til 2021.Et av temaene i avtalen omhandler offentlig kommunikasjon og da...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.18

Fylkestinget ber om at P-avgift-innkrevingen på kveldstid ved Gimlehallen avvikles

Fylkestinget behandlet i dag forslag til årsbudsjett 2019 for 2019 og økonomiplan for de kommende fire årene. Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene tok opp den nye innkrevingen av...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.18

Statens vegvesen er klare til å sette i gang byggingen av Gartnerløkka-prosjektet i 2020

Onsdag, 21. november vedtok bystyret i Kristiansand forlengelse av bompengeperioden i byen med 12-15 nye år for å fremskaffe 1,8 milliarder kroner til finansieringen av bygge prosjektet E18/E39...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.18