• Trafikkmotiv Fra Festningsgaten I Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 16.08.17

  Ingen omkom i sommertrafikken i juli i Vest-Agder

  Statistisk sentralbyrå har nå sendt ut statistikk over veitrafikkulykker i juli. Den viser at det i...

  Les mer
 • Kvinesdal
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 11.08.17

  Vi gratulerer Kvinesdal kommune med Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris for 2017

  Årets vinner er kåret!

  Les mer
 • Elever På Bussen
  av Torkelsen, Jan H., 16.06.17

  Færre velger bil, flere velger buss og sykkel

  I følge statistikk fra Nye Kristiansand Bompengeselskap AS økte den totale personbiltrafikken på...

  Les mer
 • Sykkel På Sykkelvei
  av Torkelsen, Jan H., 16.06.17

  Fortsatt krav om nullvekst i personbiltrafikken

  Samferdselsdepartementet ga 16. mai Kristiansandsregionen tilsagn om belønningsmidler på 300...

  Les mer
 • Gisle Meininger Saudland Taler På Asfalteringsmarkering I Sirdal
  av Torkelsen, Jan H., 12.06.17

  Sirdal er asfaltvinner

  De fleste fylkesvegene i Sirdal fra Tonstad og nordover vil få nytt asfaltdekke i løpet av 2017 og...

  Les mer
 • Bergsakerheia I Lyngdal
  av Torkelsen, Jan H., 01.06.17

  Nei til søknad om fravik for stigning og bredde på gang- og sykkelveg til Bergsakerheia i Lyngdal

  Lyngdal kommune har søkt om fravik for stigningsforhold på gang- og sykkelveg, samt bredde mellom...

  Les mer
 • Taxi
  av Skollevold, Ann Sherin, 24.05.17

  Ledige drosjeløyver i Vest-Agder - fast stasjoneringssted

  Ny søknadsrunde for ledige drosjeløyver med fast stasjoneringssted i Vest-Agder starter...

  Les mer
 • Arbeidsutvalg Jernbaneforum Soer Mai 2017
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 18.05.17

  Fortsatt JA til sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, -Prosjektet har stor samfunnsnytte

  Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen – Grenlandsbanen, også kalt "Genistreken", vil bidra...

  Les mer
 • Ketil Solvik Olsen
  av Torkelsen, Jan H., 16.05.17

  Ny belønningsavtale med Kristiansandsregionen

  - Det er viktig at Kristiansand fortsetter å jobbe for bedre fremkommelighet i byen. Regjeringen...

  Les mer

Forlenging av bompengeordninga i Kristiansandsregionen

Samferdselsdepartementet har nå lagt fram forslag om å forlengja bompengeordninga i samferdselspakke for Kristiansandsregionen med inntil to år. Forslaget er utarbeidd etter initiativ frå lokale...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.17

Stengt seilingsled under Bankebrua i Mandal

Statens vegvesen skal i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune og Mandal kommune bygge en ny gang- og sykkelbru parallelt med dagens Bankebru på fv. 202 i Mandal. Arbeidet vil medføre stenging av...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 02.05.17

Fylkeskommunen forskutterer bymiljøavtalearbeider med 25 millioner kroner

Fylkestinget besluttet onsdag, mot en stemme fra Demokratene, at fylkeskommunen vil forskuttere 25 millioner kroner til Statens vegvesen Region sør. Midlene skal bidra til kontinuitet i planlegging...

av Torkelsen, Jan H., 28.04.17

Ny E-39 til Sandnes må bygges ut som fire-felts motorvei

Fylkestinget behandlet i går en melding om oppstart av kommunedelplanarbeid for ny E39 på strekningen Lyngdal Vest – Sandnes. Statens vegvesen har, på vegne av Kommunal- og...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.17

Stortingsrepresentant Grøvan vil til livs et monster av planhierarki innen veibygging

-Planleggingsprosessene tar for lang tid. Tid er penger. Vi har i dag fått et ”monster” av planhierarki som er tidkrevende og gir muligheter for parallelle prosesser og mange muligheter for...

av Torkelsen, Jan H., 20.04.17

Hovedutvalgsleder Saudland lanserer Vest-Agder som mulig døråpner for mer fremtidsrettet regional samferdselspolitikk

-Det hender at jeg får henvendelser fra entreprenører som sier de kan bygge mye rimeligere enn den prisen vi får oppgitt fra Statens vegvesen at et prosjekt sannsynligvis vil koste. Men når det ligger...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.17

Første spadetak for nytt bussanlegg på Dalane

Fylkesordfører Terje Dammen satt seg for første gang i en gravemaskin og tok spadetak. Med det markerte han byggestart av det nye bussanlegget på Dalane.

av Karlsen, Endre Helgeland, 19.04.17

Forslag i Nasjonal Transportplan for Vest-Agder

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 19 776 millioner kroner til prosjekter i Vest-Agder. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområdemidler, bysatsing utenom...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.17

Fylkesutvalget ønsker å gjenoppta arbeidet med undervannstunnel til Hidra

Fremskrittspartiet og Senterpartiet fikk flertall i fylkesutvalget for sitt forslag. Samtidig ønsker de å søke staten om fravik fra tunnelforskriften slik at tunnelen kan ha en stigning på opptil 8%....

av Karlsen, Endre Helgeland, 04.04.17

Temarapport for tilrettelegging av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen

Fylkeskommunen har utarbeidet en temarapport som gir en oversikt over status for arbeidet med tilrettelegging av kollektivtransporten for alle (universell utforming) som er gjort gjennom den lokale...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 04.04.17

Positivt høringssvar til ny E39 mellom Kristiansand og Mandal

Nye Veier As har lagt ut forslag til reguleringsplan for ny E39 på strekningen fra Breimyr i Kristiansand til Døle bru i Mandal til offentlig ettersyn. Planen berører kommunene Kristiansand,...

av Torkelsen, Jan H., 30.03.17

Flertall for ikke å arbeide videre med prosjektet broforbindelse til Hidra

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i dag prosjektet broforbindelse til øya Hidra i Flekkefjord. Et flertall på sju av elleve representanter, fra Høyre, Arbeiderpartiet og...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.17

Ny E-39 til Sandnes må bygges ut som fire-felts motorvei

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i dag en melding om oppstart av kommunedelplanarbeid for ny E39 på strekningen Lyngdal Vest – Sandnes. Det er Statens vegvesen som på vegne av...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.17

Fylkeskommunane og Oslo kommune kan stille miljøkrav til drosjene

Regjeringa har eit mål om mindre utslepp frå samferdselssektoren og legg difor til rette for miljøvennlege løysingar. No kan fylkeskommunane og Oslo kommune påleggje både dei som har og dei som blir...

av Torkelsen, Jan H., 28.03.17

Husk gratis kontroll av russebiler

Statens vegvesen tilbyr gratis teknisk kontroll av russekjøretøy. Merk at den tekniske kontrollen ikke erstatter EU-kontroll. EU-kontrollen kan du ta på et godkjent verksted eller hos NAF. Det er...

av Torkelsen, Jan H., 24.03.17

Sykkelekspressvei fra øst til vest i Kristiansand

Planlegging av sykkelekspressveien fra Sørlandsparken i øst til Andøyveien i Vågsbygd har pågått i siden 2012. Sykkelekspressveien skal bli en høykvalitets sykkelvei, der alle typer syklister skal...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.17

Vegdirektøren: Økt sykling krever økt fokus på sikkerhetsaspektet

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen fra Statens vegvesen var innleder på en stor trafikksikkerhetskonferanse i Kristiansand torsdag. I sitt foredrag, for rundt 100 konferansedeltakere fra hele landet,...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.17

Mange fikk bussbelte-gebyr på 1500 kroner i landsdekkende kontroll

9230 busspassasjerer er nå kontrollert i Vegvesenets landsdekkende beltekontroll. 237 av passasjerene fikk gebyr på 1500 kroner, melder Statens Vegvesen i en pressemelding. I tillegg ble 535 sjåfører...

av Torkelsen, Jan H., 16.03.17

Påbud om alkolås i buss og minibuss på høring

Vegdirektoratet sender nå på høring forslag til nye lov- og forskriftsbestemmelser om alkolås og alkolåsverksteder. I første omgang vil påbudet bli innført for norskregistrerte busser og minibusser...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.17

En million kroner til gang- og sykkelveier

Regjeringen bevilger nå 122 millioner kroner til gang- og sykkelveier i 2017.Tilskuddene fordeles til 50 forskjellige kommuner og fylkeskommuner og til 80 ulike tiltak. I Vest-Agder er det fire...

av Torkelsen, Jan H., 21.02.17