• Foto AKT
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 02.08.18

  Skal du søke skoleskyss for skoleåret 2018/2019?

  Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) har ansvaret for den praktiske driften og organiseringen av...

  Les mer
 • Sykkelstrategi Illustrasjonsbilde
  av Torkelsen, Jan H., 24.07.18

  Betydelig økt sykkeltrafikk

  Sykkeltrafikken i Kristiansand og i kristiansandsregionen er i klar vekst. I 2013/14 var...

  Les mer
 • Kollektivterminal Ved UiA
  av Torkelsen, Jan H., 17.07.18

  Ny kollektivterminal ved UiA ferdig til høsten

  Dagens kollektivknutepunkt for busser ved Universitetet i Agder i Kristiansand skal utvides med...

  Les mer
 • Sykkelekspressvei
  av Torkelsen, Jan H., 05.07.18

  Rapport viser redusert personbiltrafikk, mens flere sykler og busser

  Areal- og transportplanutvalget for kristiansandsregionen behandlet før ferien en årsrapport for...

  Les mer
 • Logo Flybuss
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 29.06.18

  Nytt flybusstilbud i Kristiansand

  2. juli 2018 starter Boreal Travel opp et helt nytt flybusstilbud i Kristiansand.

  Les mer
 • Ruteholdeplass
  av Torkelsen, Jan H., 27.06.18

  Betydelig økning i antall busspassasjerer

  Det var nærmere 13,2 millioner passasjerreiser med buss i Vest-Agder i fjor. Det, skriver Agder...

  Les mer
 • Nordic Link
  av Torkelsen, Jan H., 25.06.18

  Agder – det naturlige valget for sikker og miljøvennlig godstransport

  Fylkestinget har nå vedtatt at Vest-Agder fylkeskommune støtter en ny strategie som skal fremme...

  Les mer
 • Statens Vegvesen
  av Torkelsen, Jan H., 20.06.18

  Fylkestinget vil ha fylkesveiadministrasjonen overført til fylkeskommunene

  Fylkestinget behandlet i går en høringsuttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune om overføring av deler...

  Les mer
 • Bussanleggsaapning
  av Torkelsen, Jan H., 19.06.18

  Fylkesordfører Terje Damman: I dag åpner vi Norges flotteste og mest moderne bussanlegg

  -I dag åpner vi Norges flotteste og mest moderne bussanlegg. Her har vi et bygg på 5420 kvadratmeter...

  Les mer

Inviterer ungdomsskoler i Kristiansandsregionen til «Den grønne kampen»

Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP-samarbeidet) inviterer ungdomsskolene i Kristiansandsregionen til å delta i miljøkampanjen «Den grønne kampen». Kristiansandsregionen...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 13.06.18

Agder kollektivtrafikk AS oppnår god kundetilfredshet

Agder kollektivtrafikk AS (AKT) fortsetter arbeidet med å forenkle og forbedre passasjerenes reisehverdag. Det blir dokumentert ved at kundene gir AKT gode tilbakemeldinger i...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.18

Fylkeskommunen beklager manglende etablering av kryssingsspor på Sørlandsbanen

Da fylkesutvalget i dag behandlet Jernbanesektorens handlingsprogram for perioden 2018 til 2029 ble det uttrykt at det så tidlig som mulig i planperioden må bli anlagt et tilstrekkelig antall...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.18

Den snørike vinteren ga fylkeskommunen ekstrautgifter

Vest-Agder fylkeskommune er fylkets største veieier. 2195 kilometer vei, inkludert gang og sykkelveier, utgjør fylkesveiene. Det er 51,4 prosent av alle offentlige veier i Vest-Agder. I en økonomisk...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.18

Flere tar buss og tilbudet bedres stadig

I 2017 var det 13 163 000 passasjerreiser med buss i Vest-Agder fremgår det av årsrapporten for 2017 for Agder kollektivtrafikk AS.. Det utgjorde en økning i antall reiser på 289 000 reiser fra 2016...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.18

Fylkeskommunens samferdselspolitikere vil ha fylkesveiadministrasjonen overført til fylkeskommunene

Stortinget har bedt regjeringen sørge for at regional vegadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesvegene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå fra 1....

av Torkelsen, Jan H., 30.05.18

Vegdirektøren på besøk i Trafoen

I forbindelse med deltakelsen på Bymiljøkonferansen 2018 besøkte vegdirektør Terje Moe Gustavsen og fylkesordfører Terje Damman Trafoen i Kristiansand.

av Mathisen, Elisabeth Hording, 27.04.18

Dette driver prisene opp i kollektivtransporten

På oppdrag fra KS har Transportøkonomisk Institutt sett på hva som påvirker fylkeskommunenes utgifter til kollektivtransport. De har skilt mellom kostnadsdrivere som fylkeskommunene har kontroll over,...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.18

Mål om å etablere nullvisjonsprosjekter i hele den nye Agder fylkeskommune

Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag behandlet årsrapportene for de tre nullvisjonsprosjektene i Vest-Agder ble det klargjort at det er et mål om å utvide virksomheten. Når den nye...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.18

Belønningsordningen: 90 millioner kroner til kollektivsatsing i Kristiansandsregionen

- Gratulerer Kristiansand! Dere er på god vei til å lykkes med å oppfylle viktige mål i belønningsavtalen. Biltrafikken er tilnærmet uendret mens bruken av kollektivtrafikk øker. Det gir bedre...

av Torkelsen, Jan H., 03.04.18

Ny nasjonal trafikksikkerhetsplan med ambisiøse mål presentert i dag

En ny trafikksikkerhetsplan med 136 målrettede tiltak ble presentert i dag. Planen skal bidra til at 200 færre skal bli drept eller hardt skadd i trafikken de neste fire årene. I 2017 ble om lag 750...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.18