• DSCF0097
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 27.04.18

  Vegdirektøren på besøk i Trafoen

  I forbindelse med deltakelsen på Bymiljøkonferansen 2018 besøkte vegdirektør Terje Moe Gustavsen og...

  Les mer
 • Elever På Bussen
  av Torkelsen, Jan H., 05.04.18

  Dette driver prisene opp i kollektivtransporten

  På oppdrag fra KS har Transportøkonomisk Institutt sett på hva som påvirker fylkeskommunenes...

  Les mer
 • Null Drepte Null Skadde
  av Torkelsen, Jan H., 04.04.18

  Mål om å etablere nullvisjonsprosjekter i hele den nye Agder fylkeskommune

  Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag behandlet årsrapportene for de tre...

  Les mer
 • Buss På Varoddbrua
  av Torkelsen, Jan H., 03.04.18

  Belønningsordningen: 90 millioner kroner til kollektivsatsing i Kristiansandsregionen

  - Gratulerer Kristiansand! Dere er på god vei til å lykkes med å oppfylle viktige mål i...

  Les mer
 • Trafikksikkerhetsplan Forsidebilde
  av Torkelsen, Jan H., 06.03.18

  Ny nasjonal trafikksikkerhetsplan med ambisiøse mål presentert i dag

  En ny trafikksikkerhetsplan med 136 målrettede tiltak ble presentert i dag. Planen skal bidra til at...

  Les mer
 • Hidrasundet
  av Torkelsen, Jan H., 13.02.18

  Gjenopptakelse av Hidra landfastsaken avhengig av stortingsavgjørelser

  Et flertall i fylkestinget, bestående av representantene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Miljøpartiet...

  Les mer
 • Bymkonf
  av Torkelsen, Jan H., 12.02.18

  Velkommen til bymiljøkonferanse med mobilitet som hovedtema

  ATP-samarbeidet har gleden av å invitere deg til Bymiljøkonferansen 2018 på Kilden i Kristiansand...

  Les mer
 • Forside Atp Beloenningsrapport 2017
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 06.02.18

  Nullvekst i personbiltrafikken i 2017

  Trafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansand var den samme i 2017 som i 2016. Dermed har...

  Les mer
 • Hidrasundet
  av Torkelsen, Jan H., 30.01.18

  Også fylkesutvalget anbefaler at avgjørelse om Hidra fastlandsforbindelse stilles i bero

  Arbeiderpartiet oppnådde i dag at flertall også i fylkesutvalget til partiets forslag om å stille...

  Les mer

Ny bro i Feda sentrum åpnes høsten 2020

Den forrige broen på fylkesvei 804 på Feda ble ødelagt av flommen Synne i 2015. Etter flommen ble det satt opp en midlertidig bro i påvente av at nødvendige avklaringer og planer for bygging av ny bro...

av Torkelsen, Jan H., 30.01.18

Arbeidet på etterlengtet gang- og sykkelvei i Songdalen starter denne våren

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i sist møte fremdriftsopplegget for et gang- og sykkelveiprosjekt langs fylkesvei 461 mellom Vatneli – Kilen i Songdalen kommune. Samtidig ble leder...

av Torkelsen, Jan H., 29.01.18

Fylkeskommunen øker trafikksikkerheten i Flekkerøytunnelen

Vest-Agder fylkeskommune vil bruke inntil 1,5 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak i Flekkerøytunnelen i Kristiansand. Det ble besluttet da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i går...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.18

Anbefaler at avgjørelse om Hidra fastlandsforbindelse stilles i bero

Arbeiderpartiet oppnådde i dag flertall i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø for et forslag om å stille arbeidet med Hidra-fastlands-prosjektet i bero. I forslaget blir det uttrykt at saken...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.18

Vil ha avklart spørsmål om trafikksikkerhet og trafikale forhold ved ny tømmerkai i Mandal

Fylkestingsrepresentant Stein Inge Dahn fra Venstre har sendt inn et spørsmål til fylkesordfører Terje Damman. Spørsmålet omhandler trafikale forhold og trafikksikkerhet på veier til og fra den nye...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.18

Hidra Velforening med 12 spørsmål om fastlandsforbindelse

Torsdag 19. januar kom en delegasjon fra Hidra velforening og Flekkefjord kommune til fylkeshuset. Anledningen var et informasjonsmøte med Vest-Agder fylkeskommune og Statens Vegvesen om...

av Helgeland, Endre, 19.01.18

Igangsetter arbeid for å endre drosjereguleringen

- Drosjenæringen er en viktig del av kollektivtilbudet. Regjeringen ønsker å legge til rette for velfungerende konkurranse i drosjemarkedet, samtidig som vi sikrer et tilfredsstillende drosjetilbud i...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.17

Positivt høringssvar til forslag til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø avga i sist møte Vest-Agder fylkeskommunes høringssvar til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Det er Statens vegvesen som har sendt...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.17

Felles strategi for trafikksikkerhet i Agderfylkene

For fjerde gang blir det nå lagt frem en felles strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene til politisk behandling. Planforslaget vil bli sendt på høring når det er gjort vedtak i Aust-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.17

Sirdal er topprioritert i reasfalteringsplanen for neste år

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø fastsatte i dag Vest-Agder fylkeskommunes reasfalteringsplan for 2018. Det er planlagt reasfaltering av 96,5 km fylkesvei i 2017, i tillegg skal det...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.17

De nye fylkeskommunene overtar ansvaret for fiskerihavner

Kystverket har utarbeidet forslag til handlingsprogram, som er en konkretisering av Kystverkets planer for 2018–2029. Handlingsprogrammet er nå til behandling i fylkeskommunens politiske organer med...

av Torkelsen, Jan H., 29.11.17

Går inn for salg av fylkeskommunens aksjer i bomselskaper

Fylkesutvalget anbefalte i dag at Vest–Agder fylkeskommune skal selge sine aksjer i Nye Kristiansand. bompengeselskap AS og Lister bompengeselskap AS til Sørvest Bomvegselskap AS. Tilbudet er til...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.17