• Taxi
  av Torkelsen, Jan H., 11.12.17

  Igangsetter arbeid for å endre drosjereguleringen

  - Drosjenæringen er en viktig del av kollektivtilbudet. Regjeringen ønsker å legge til rette for...

  Les mer
 • Nasjonal Tiltaksplan For Trafikksikkerhet Forsideillustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 11.12.17

  Positivt høringssvar til forslag til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø avga i sist møte Vest-Agder fylkeskommunes høringssvar...

  Les mer
 • Trafikksikkerhetsstrategi Forsidemotiv Foto SVV
  av Torkelsen, Jan H., 07.12.17

  Felles strategi for trafikksikkerhet i Agderfylkene

  For fjerde gang blir det nå lagt frem en felles strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene til...

  Les mer
 • Asfalteringsmotiv
  av Torkelsen, Jan H., 05.12.17

  Sirdal er topprioritert i reasfalteringsplanen for neste år

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø fastsatte i dag Vest-Agder fylkeskommunes...

  Les mer
 • Nyttaarsaksjonen2
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 04.12.17

  Invitasjon til Nyttårsaksjonen 2018

  Nyttårsaksjonen er en felles markering for Agderfylkene med fokus på drepte i trafikken foregående...

  Les mer
 • Kirkehamn I Flekkefjord
  av Torkelsen, Jan H., 29.11.17

  De nye fylkeskommunene overtar ansvaret for fiskerihavner

  Kystverket har utarbeidet forslag til handlingsprogram, som er en konkretisering av Kystverkets...

  Les mer
 • Bombrikke
  av Torkelsen, Jan H., 28.11.17

  Går inn for salg av fylkeskommunens aksjer i bomselskaper

  Fylkesutvalget anbefalte i dag at Vest–Agder fylkeskommune skal selge sine aksjer i Nye...

  Les mer
 • Taxi
  av Torkelsen, Jan H., 27.11.17

  Anbefaler å avvente eventuelt pålegg om utslippskrav for drosjer

  Løyveordningen for drosjer i Norge er under vurdering av EFTAs overvåkingsorgan (ESA). ESA har stilt...

  Les mer
 • Flekkerøytunneleb Foto SVV
  av Torkelsen, Jan H., 23.11.17

  Flekkerøytunnelen skal tilrettelegges for å bedre sikkerhet for myke trafikanter

  Statens vegvesen har utarbeidet en risikoanalyse av Flekkerøytunnelen i Kristiansand....

  Les mer

Kransen på plass på bussanlegget på Dalane i Kristiansand

I formiddag ble det avholdt kranselag for arbeidsstokken som er i gang med å bygge fylkeskommunens nye bussanlegg på Dalane. Det er en gammel byggetradisjon at byggherren spanderer en fest på...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.17

Nytt kjøremønster ved Kvartal 42 i Kristiansand

Elvegata mellom Tollbodgata og Dronningensgate, og Tollbodgata fra Elvegata til Kronprinsensgate skal stenges for alle andre kjøretøy enn busser fra midten av november 2017.

av Mathisen, Elisabeth Hording, 15.11.17

Omfattende arbeid med vedlikehold og utskifting av bruer i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune bruker i gjennomsnitt over 10 millioner kroner årlig på vedlikehold av bruer, gjennom tiltak for: fuktisolering og reasfaltering - utskifting av gamle og dårlige rekkverk -...

av Torkelsen, Jan H., 09.11.17

Takst- og rabattordningen i bommene i Listerregionen endres ikke

Fylkestinget besluttet onsdag, på grunn av den korte gjenværende bominnkrevingstiden i Listerpakken, og hensynet til lokale abonnenter i Listerregionen, ikke å gå inn for en endring av gjeldende...

av Torkelsen, Jan H., 27.10.17

Med på garanti til oppkjøp av bompengeselskap

Vest-Agder fylkeskommune skal etablere et regionalt bompengeselskap sammen med fylkeskommunene: Aust-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Alle dagens bompengeprosjekter i Vest-Agder skal...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.17

Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021

Fylkestinget har vedtatt Handlingsprogram for fylkesvei 2018-2021. Fylkesvegnettet består av en rekke veger med varierende standard og utfordringer. Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021 er...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 25.10.17

Anbefaler fylkeskommunal garanti til oppkjøp av bompengeselskap

I juni i fjor vedtok fylkestinget å etablere et regionalt bompengeselskap sammen med fylkeskommunene: Aust-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Samtidig ble det vedtatt at alle dagens...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.17

Frekvens og reisetid for buss

10 % økt frekvens gir 4,5 % flere passasjerer 10 % redusert reisetid gir 4–6 % flere passasjerer

av Mathisen, Elisabeth Hording, 25.09.17

Fylkets største veivedlikeholds- og driftsavtale er nå inngått

Før helgen ble oppstarten av ny avtale om drift og vedlikehold av Mandals-kontrakten markert. Avtalen er den største i Vest-Agder og gjelder deler av Audnedal, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal, Mandal,...

av Torkelsen, Jan H., 05.09.17

Skredsikringsprosjekt på fylkesvei 455 ved Stredefjellet i Marnardal åpnet

Fredag kunne endelig fylkesvei 455 gjenåpnes for trafikk etter at det har vært gjennomført et omfattende skredsikringsarbeid langs Mannflåvannet. Veien er flyttet ut og det er etablert fanggrøft...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.17

-Kvinesdal skiller seg ut med sitt engasjement og helhetlige tilnærming til trafikksikkerhetsarbeidet

-Denne prisen er dere vel fortjent! Vi har mange kommuner i Vest-Agder som gjør en solid jobb med å styrke trafikksikkerheten, og som fortjener skryt for sin innsats. Men til tross for sterk...

av Torkelsen, Jan H., 29.08.17

Ingen omkom i sommertrafikken i juli i Vest-Agder

Statistisk sentralbyrå har nå sendt ut statistikk over veitrafikkulykker i juli. Den viser at det i årets store sommermåned har vært betydelig færre ulykker med trafikkdrepte. Mens det i fjor omkom...

av Torkelsen, Jan H., 16.08.17

Vi gratulerer Kvinesdal kommune med Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris for 2017

Årets vinner er kåret!

av Mathisen, Elisabeth Hording, 11.08.17

Færre velger bil, flere velger buss og sykkel

I følge statistikk fra Nye Kristiansand Bompengeselskap AS økte den totale personbiltrafikken på innfartsårene til Kristiansand med 0,2 prosent fra 2015 til 2016. Fra 2012 til 2016 er...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.17

Fortsatt krav om nullvekst i personbiltrafikken

Samferdselsdepartementet ga 16. mai Kristiansandsregionen tilsagn om belønningsmidler på 300 millioner kroner for perioden 2017 til 2019. Departementet har i sitt forslag til avtale blant annet stilt...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.17