• Avduking Av Stjerneskudd
  av Torkelsen, Jan H., 12.10.18

  Bli med på skulptur-avduking i Vennesla

  Vest-Agder fylkeskommune, Vennesla kommune og Sparebanken Sør inviterer til avdukingen av Barbro...

  Les mer
 • Fylkeskultur Illustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 01.10.18

  Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen er nå oppnevnt

  Hovedutvalget for kultur og utdanning oppnevnte i sist møte de tre hovedutvalgsmedlemmene Line...

  Les mer
 • Tingparkens Logo
  av Torkelsen, Jan H., 26.09.18

  Anbefaler økt driftstilskudd til Tingvatn fornminnepark og besøkssenter

  Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i går inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal øke...

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av Torkelsen, Jan H., 10.09.18

  Oppstart av fredningssak for to tekniske og industrielle kulturminner i Vest-Agder

  Stortinget har vedtatt en liste på femten tekniske og industrielle anlegg som utgjør Riksantikvarens...

  Les mer
 • Illustrasjonsbilde Kultur
  av Ikdal, Irene, 04.09.18

  Fylkeskommunale stipend og priser 2018

  Vest-Agder fylkeskommune deler hvert år ut flere priser og stipend. Søk på stipend og forslag...

  Les mer
 • Nytt Formidlingsbygg På Odderøya
  av Torkelsen, Jan H., 29.08.18

  Nytt museumsbygg på Odderøya åpnes sommeren 2023

  Direktør John Olsen orienterte tirsdag representantene i hovedutvalg for kultur og utdanning om...

  Les mer
 • Plastikk Fra Arrangementet I 2018
  av Torkelsen, Jan H., 27.08.18

  Plastikk 18 samlet mange plastbåtentusiaster

  Svært mange fant i løpet av den siste flotte søndags formiddagen i august veien til Nodeviga i...

  Les mer
 • Setesdalsbanen -damplokomotiv
  av Torkelsen, Jan H., 22.08.18

  Setesdalsbanens venneforening roses for uvurderlig innsats

  Venneforeningen utgjør en formell del av driften av Setesdalsbanen gjennom deltakelse i...

  Les mer
 • Nicolai Gill Foto Cecilie Skaret 2
  av Torkelsen, Jan H., 22.08.18

  Fylkeskommunene godt rustet for nye kulturfaglige oppgaver

  Oxford Research har på oppdrag fra KS studert kommunesektorens rolle i norsk kulturpolitikk. De har...

  Les mer

Stadig mer folkemusikk i samlingen til Agder folkemusikkarkiv

Agder folkemusikkarkiv er en interkommunal institusjon, som eies av Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Folkemusikkarkivet har siden opprettelsen i 1997samlet kildemateriale (lydopptak, foto, film,...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.18

Lyngdal kulturhus må repareres - fylkeskommunen bidrar med penger

I den senere tid er det avdekket en god del slitasje og skader på bygningsmassen til Lyngdal kulturhus. Spesielt gjelder dette råteskader på vinduer som skyldes produksjonsfeil, og fuktskade på fasade...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.18

Fylkeskommunen bidrar til restaureringsarbeider på Risøbank i Mandal

Vest-Agder fylkeskommune er medeier og gir tilskudd til Risøbank IKS i Mandal. Risørbank eies sammen med vertskommunen Mandal og driver en bred kulturell virksomhet med utgangspunkt i kulturhistoriske...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.18

Stor besøksvekst og positiv økonomi for Lindesnes fyrmuseum

I årsmeldingen for Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum for 2017, som nylig ble behandlet i hovedutvalg for kultur og utdanning, fremgår det at 2017 var nok et år med økning i antall gjester til Lindesnes...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.18

Positiv utvikling Tingvatn fornminnepark og besøkssenter

Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS i Hægebostad ble opprettet i 2006 med omfattende medvirkning fra fylkeskommunen. Besøkssenteret åpnet i 2011 med utstillingslokaler, kafé, museumsbutikk,...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.18

Nytt år med besøksrekord for Vest-Agder-museet

I 2017 satte Vest-Agder-museet besøksrekord for fjerde år på rad med 125 000 besøkende. Det er 21 000 flere gjester enn i 2016. Økningen skyldes dels at veteranskipet Hestmanden åpnet som nytt...

av Torkelsen, Jan H., 30.05.18

Går inn for at fylkeskommunen skal bidra til reperasjoner på Lyngdal kulturhus

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i dag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge inntil 620 000 kroner til rehabilitering av Lyngdal kulturhus. Fylkesutvalget fatter endelig beslutning...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.18

Anbefaler forlengelse av prosjektet Uthavner i verdensklasse

I løpet av juni skal det tas politisk stilling til en mulig forlengelse av prosjektet Uthavner i verdensklasse. Agders historiske uthavner er særegne og godt bevarte kulturmiljø av internasjonal...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.18

Lørdags-, søndags og kveldskjøring på Setesdalsbanen

Ønsker du å oppleve levende historie og vakker sørlandsnatur da får du en unik mulighet i sommer. Museumsjernbanen Setesdalsbanen tilbyr turer på lørdager, søndager og på kveldstid. Turen starter på...

av Torkelsen, Jan H., 27.05.18