• Rypejakt
  av Torkelsen, Jan H., 06.09.17

  Godt rypeår i sør

  I august gikk grunneiere, hundefolk og jegere 250 km med takstlinjer i 4 områder Bygland, Bykle og...

  Les mer
 • Pengemotiv
  av Torkelsen, Jan H., 04.09.17

  Nær 5,2 millioner kroner fordelt til tilretteleggingstiltak i statlig sikrede friluftslivsområder

  Vest-Agder fylkeskommune fordeler hvert år tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv i statlig...

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av Torkelsen, Jan H., 04.09.17

  1,16 millioner kroner gitt i tilskudd til friluftsaktiviteter

  Vest-Agder fylkeskommune fordeler hvert år "Tilskudd til friluftsaktivitet" i fylket gjennom en...

  Les mer
 • Mandal Museum
  av Torkelsen, Jan H., 20.04.17

  Positiv høringsuttalelse til utkast en kommunedelplan for kulturminner i Mandal

  Mandal kommune har sendt utkast en kommunedelplan for kulturminner i kommunen på høring. Planen skal...

  Les mer
 • Varnes Fyr
  av Torkelsen, Jan H., 31.03.17

  Går inn for at fire friluftsområder i Vest-Agder får status om statlig sikring

  Kommuner og friluftsråd kan søke statlig tilskudd for å skaffe seg råderett over friluftslivsområder...

  Les mer