• Nodeland
  av Torkelsen, Jan H., 08.04.19

  Ros til plan for å utvikle Nodeland i Songdalen

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø betegnet i dag et forslag til områdeplan for Nodeland i...

  Les mer
 • Kristiansands Kommunevåpen
  av Torkelsen, Jan H., 05.04.19

  Kristiansand får midler til by- og tettstedsutvikling

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har nå besluttet at Vest-Agder fylkeskommune tildeler...

  Les mer
 • Kvinesdaøls Kommunevåpen
  av Torkelsen, Jan H., 05.04.19

  Mulighetsstudie for å sikre Liknes i Kvinesdal mot flom og oppgradere torvområde

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø bevilget onsdag 200 000 kroner til en mulighetsstudie for...

  Les mer
 • Romsviga I Kveldsstemning
  av Torkelsen, Jan H., 11.03.19

  Anbefaler at ti friluftsområder i Vest-Agder innvilges statlig sikring

  Kommuner og friluftsråd kan søke Miljødirektoratet om statlig tilskudd for å skaffe seg råderett...

  Les mer
 • Busskilt
  av Torkelsen, Jan H., 28.01.19

  Forslag til kollektivterminal på Tangvall tilfredsstiller ikke forventningene

  Som et tiltak i gjeldende belønningsavtale for kristiansandsregionen skal det etableres en...

  Les mer