Sjøfugler

Skarver Foto: Lars Lundqvist

Den kommunale og regionale viltforvaltningen åpner nå for gratis sjøfugljakt på 31 utvalgte offentlige områder i Agderskjærgården. Ordningen gjelder i fem år, og det kan jaktes fra 10. september.

femDenne uken offentliggjorde fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder at ordningen med gratis sjøfugljakt på utvalgte offentlige eiendommer blir videreført for fem nye år. - Vi er svært fornøyd med at både staten og de fleste kystkommuner fremdeles er positive til å åpne for gratis sjøfugljakt i Agderskjærgården. Erfaringen fra tidligere er at dette er et populært lavterskeltilbud for både erfarne og nye jegere. Samtidig ser vi at konfliktnivået er lavt, sier rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune, Bård Andreas Lassen. Fylkeskommunene ønsker å bidra til gode jaktmuligheter i Agder, og en slik ordning er en god måte å gjøre det på, fortsetter han.

31 jaktområder

Ordningen innebærer at det åpnes for jakt fra 31 områder fra Flekkefjord i vest til Risør i øst. Alle norske statsborgere som har betalt jegerprøveavgiften kan jakte gratis i områdene som alle ligger på øyer og holmer i skjærgården. Nytt av året er at det åpnes for jakt fra og med 10. september i hele Agder, og at jakttiden for mink og kråke er utvidet.

Færre arter å jakte på

- I år vedtok Miljødirektoratet nye nasjonale jakttider for de neste 5 årene. I den prosessen ble flere sjøfuglarter tatt ut av lista over jaktbare arter. Negativ bestandsutvikling var årsaken til dette. Det er derfor ikke lenger anledning til å jakte havelle, svartbak og gråmåke. Det er også satt begrensninger for jakt på storskarv og ærfugl.  Det er likevel gode muligheter til å få fine jaktopplevelser på sjøen, sier Hans Fløystad, rådgiver i Aust-Agder fylkeskommune.

Her er et nettoppslag om ordningen: /tjenester/plan-og-miljoe/viltforvaltning/allmenn-sjoefugljakt-paa-utvalgte-offentlige-eiendommer-2017-2022/

 

Kontaktpersoner:

Hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune, hans.floystad@austagderfk.no, 37 01 76 33 / 94 51 08 69.
Vest-Agder fylkeskommune – Bård Andreas Lassen, bal@vaf.no, 38 07 46 21 / 99 64 07 39.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. september 2017 | Skriv ut siden