I tilknytning til Nasjonal transportplan 2018-2029 ble det lagt til grunn en tilskuddsordning som retter seg mot flaskehalser for tømmertransport på fylkesvegene med en ramme på 50 millioner kroner årlig over en periode på seks år. I et forslag til fordeling er det lagt opp til at Agder-fylkene samlet vil motta totalt 24,2 millioner kroner for perioden 2019 til 2021. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet denne uken at Vest-Agder fylkeskommune gir sin tilslutning til de foreslåtte prioriteringene i det statlige tilskudds-programmet for perioden 2020-2021.

Gjennom Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019 er det bevilget 25 millioner kroner til en slik tilskuddsordning. For Vest-Agders del vil det i år bli gitt 1,4 milllioner kroner i tilskudd til utbedring av Homme bru og 0,2 millioner kroner til Skaue bru. Begge ligger i Marnardal kommune langs fylkesvei 455. I Handlingsprogrammet for fylkesveg 2018 - 2021 blir de to bruene betegnet som de viktigste flaskehalsene på fylkesvegnettet. En forsterkning av disse bruene betyr at en tar bort flaskehalsene på fylkesveistrekningen fra Sveindal til Mandal.  

I forslaget for 2020 til 2021 er det lagt inn ytterligere to forslag. Til fylkesvei 461 Kleveland i Marnardal er det foreslått 5,6 millioner kroner og til Venneslabrua på fylkevei 454 3,5 millioner kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. mai 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer