Fra høsten 2018 innfører regjeringen en ordning med mobbeombud i alle landets fylker. Det vil styrke det lokale arbeidet med mobbing i både barnehager og skoler skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. Vest-Agder fylkeskommune er blant fylkeskommunene som allerede har ansatt mobbeombud. I høst begynte Einar Buø (bildet) i stillingen. Fylkestinget besluttet i desember i fjor, i forbindelse med behandlingen av årsbudsjettet for 2018, å få etablert en slik stilling.

-Alle barn har rett til et mobbefritt og trygt miljø i barnehage og skole. Med egne ombud i fylkene gjør vi veien til hjelp kortere for mobbeofre og deres familier. Jeg er glad vi får på plass denne ordning. Vi legger opp til en nasjonal ordning, men gir samtidig rom for lokale tilpasninger. Fylkene har gode forutsetninger for å finne gode lokale løsninger ved å mobilisere sine nettverk. sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Starter allerede i barnehagen

Den nye ordningen skal sikre at mobbeombudene får jobbe uavhengig av skoleeier. Ordningen skal også bidra til et godt samarbeid med eksisterende elev- og lærlingeombud om mobbesaker i videregående skole.

Evalueres underveis

Regionreformen skaper endringer for fylkesinndelingen fra 2020. Samtidig med innføring av mobbeombud i alle fylker, setter derfor regjeringen i gang en følgeevaluering av ordningen. 

–Fylkesvise mobbeombud er en viktig start. Så skal evalueringen gi innspill til hvordan ombudsordningen bør innrettes i de nye regionene etter 2020. Hensikten er å få på plass et varig, oversiktlig og tilgjengelig ombudssystem for barnehagebarn, elever og foreldre, sier Røe Isaksen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. desember 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer
 • Vennesla Vgs Miljøsertifisert
  av Vennesla kommune/Odd Inge Uleberg, 06.02.19

  Gratulerer til Vennesla videregående skole med miljøsertifikat

  Les mer
 • Kokkekonkurranse På Sam Eyde Vgs.
  av jto, 12.11.18

  Imponerende kvalitet på kokke- og servitørkonkurranse for lærlinger

  Les mer