-Eldre, personer med funksjonsnedsettelser og unge bruker mange av fylkeskommunens og kommunens tjenester og er ofte underrepresentert i demokratiske fora. Derfor er det viktig at lokale myndigheter lytter til hvilke ønsker og behov disse innbyggerne har i alle saker som gjelder dem, sier kommunalminister Monica Mæland. Hun har i dag fastsatt en ny forskrift om medvirkning.

Stortinget vedtok i fjor en bestemmelse i ny kommunelov om at alle kommuner og fylkeskommuner plikter å opprette råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. Siden har forskrifter om rådenes oppgaver, organisering og saksbehandling vært på høring.  I dag er forskriften fastsatt.

Departementet fikk over 400 høringssvar og har fulgt opp flere av endringsforslagene. Forskriften presiserer at rådene har rett til å uttale seg om alle typer saker som gjelder disse gruppene. Kommunestyret eller fylkestinget kan gi rådene myndighet til å fordele bevilgninger. De kan også få møte- og talerett i folkevalgte organer.

– Dagens regelverk om medvirkning for eldre og personer med funksjonsnedsettelse blir i all hovedsak videreført. I tillegg får vi nesten identiske regler for ungdomsmedvirkning, sier Mæland.

Regelverket vil tre i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023.

– Jeg er fornøyd med at regelverket om brukermedvirkning nå er samlet i kommuneloven. Departementet vil også lage en veileder for hver enkelt medvirkningsordning, slik at brukerne får en enkel innføring i hvordan ordningen fungerer og hvilke krav kommunene og fylkeskommune må innfri, sier hun.

Her kan du lese forskriften i sin helhet (pdf)

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. juni 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer
 • Erklær Klimakrise Nå
  av jto, 13.06.19

  Innbyggerforslag - Erklær klimakrise nå - Vest-Agder

  Les mer