Byremo videregående skole har søkt om et tilskudd på inntil 500 000 kroner til bygging av et utvendig øvingsområde på Tungefoss kraftstasjon. Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet søknaden i går og anbefaler at fylkesutvalget i kommende møte 8. oktober skal bevilge midlene det søkes om.

Fylkeskommunen bevilget 600 000 kroner til i tidsrommet 2016–2017 å få i gang driften av Tungefoss kraftstasjon i undervisningssammenheng. Skolen har nå, etter noen års drift på Tungefoss, sett hvor viktig dette anlegget er for opplæring av elever som skal bli fagarbeidere til kraftproduksjonsnæringen. Skolen viser til en trend nå hvor nettselskapene søker etter flere lærlinger i Energimontørfaget.

Gjennom avtaler med Agder Energi vannkraft har Byremo videregående skole sikret seg uteområder til å bygge et koblingsanlegg og øvingsanlegg med relevante komponenter som benyttes i dagens teknologi. Det skal inneholde nettstasjoner, trafo, linjenett av forskjellig utførelse, kabelanlegg, og bryteranlegg. Øvingsanlegget skal være til bruk i undervisning med elever og samtidig være disponibelt til kraftnæring, fagopplæring, opplæringskontor og de som måtte ha nytte av dette. Det vil også bli muligheter for grunnskolen å få omvisning på dette anlegget som kan bli et fint visningsanlegg for rekruttering av Energimontører.

Flere bedrifter vil være med på å realisere deler av prosjektet i form av kompetanse, teknisk prosjektering, hjelp til montasje og levering av komponenter til svært rabatterte priser. Noen komponenter blir også levert vederlagsfritt fra overskuddslager.

Byremo videregående skole vil legge inn betydelig egeninnsats i form av elevarbeid. Det er en god del grunnarbeid som graving og tilkjøring av masser som skal utføres med anleggsteknikk-klassene som starter til høsten. 

Prosjektet har en total kostnadsramme på kr 970 000. Lokalt og regionalt næringsliv støtter prosjektet med kr 270 000 i form av arbeid, konsulentbistand og komponenter. Skolen vil legge inn egeninnsats fra tre programområder på kr 200 000. For å fullfinansiere prosjektet søker Byremo videregående skole om et tilskudd på kr 500 000 til prosjektet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. september 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer