Hovedutvalg for kultur og utdanning anbefaler at fylkestinget 13. februar skal godkjenne et forprosjekt for oppgradering og utbygging av Eilert Sundt videregående skole, studiested Lyngdal, Byggearbeidene er gitt en ramme på 108 millioner kroner. Det er lagt opp til en fremdriftsplan med ferdigstillelse august 2019.

Studiestedet i Lyngdal tilbyr opplæring innen utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag og VG2 TIP Teknikk og Industriell Produksjon). I tillegg skal skolebyggene gi rom for arbeidstreningstilbud til elever innen de utdanningsprogrammene som skolen har. Karriere Lister skal flytte til skolebygget, og det er behov for plass til voksenopplæringsklasser.

Studiested Lyngdal skal utvides og deler av eksisterende bygningsmasse skal rives og bli erstattet med nytt teoribygg og verkstedbygg. Ny kantine og bibliotek skal bli etablert i de nye bygningene for å skape en samlende og funksjonell planløsning. Eksisterende bygningsmasse fra 1974 vil bli rehabilitert med nye vinduer, isolasjon og ny kledning. Den arkitektoniske målsettingen med utformingen av nybygget har vært å tilpasse seg den eksisterende bygningsmasse på en harmonisk måte for å gi skolebygningen et helhetlig uttrykk.

De nye byggene skal i størst mulig grad være klimanøytrale. Arbeidene skal skje gjennom bærekraftig materialbruk med utstrakt bruk av tre som byggemateriale. Det vil bli lagt til rette for et lavt energiforbruk og lavt CO2 utslipp. Bygget vil bli innrettet for rasjonell skoledrift i nye og mer funksjonelle skolebygg. Byggeprosjektet skal bidra til moderne og attraktive undervisningsbygg som sikrer rekruttering til yrkesfagene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. januar 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer