Kommuner og friluftsråd kan søke Miljødirektoratet om statlig tilskudd for å skaffe seg råderett over friluftslivsområder gjennom kjøp eller inngåelse av langvarige bruksrettsavtaler med grunneiere. I samme søknad kan det søkes om tilskudd til nødvendig tilrettelegging av områdene. Fylkeskommunen skal vurdere og eventuelt prioritere søknadene før Miljødirektoratet behandler dem. I 2019 har fylkeskommunen mottatt ti søknader. Fylkesrådmannen mener at alle søknadene omhandler gode prosjekter og anbefaler at alle områdene får status som statlig sikrede friluftslivsområder. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø fulgte i sist møte opp anbefalingen.

Hovedformålet med ordningen er blant annet å bedre tilgangen til gode friluftsområder for allmennheten, særlig i nærheten av bolig- og tettstedsområder.

Vest-Agder fylkeskommune mener at søknader om sikring bør prioriteres som følger:

1. Furulunden - Mandal
2. Kilen - Songdalen
3. Solvika - Kristiansand  
4. Fiskåtangen - Kristiansand
5. Skyllevigholmen - Kristiansand  
6. Hågåsen - Flekkefjord  
7. Skibmannsheia - Lindesnes
8. Romsviga - Søgne
9. Kjødevågen - Flekkefjord
10. Dybingen - Kristiansand

Vest-Agder fylkeskommune mener de omsøkte tilretteleggingstiltakene er viktig for bruken av områdene, og at Miljødirektoratet derfor bør bidra med tilskudd slik det søkes om.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mars 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Nodeland
  av jto, 08.04.19

  Ros til plan for å utvikle Nodeland i Songdalen

  Les mer
 • Kristiansands Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Kristiansand får midler til by- og tettstedsutvikling

  Les mer
 • Kvinesdaøls Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Mulighetsstudie for å sikre Liknes i Kvinesdal mot flom og oppgradere torvområde

  Les mer