Lindesnes kommune har sendt ut kommuneplanens arealdel for 2019-2030 til offentlig ettersyn. Da forslaget ble behandlet i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i sist møte anbefalte hovedutvalget Lindesnes kommune om å stille planarbeidet i bero til Nye Lindesnes kommune har vedtatt kommuneplanens samfunnsdel. Det anbefales at det utarbeides en felles arealdel for Nye Lindesnes kommune, fremfor nye arealdeler for hver kommune før 1.januar 2020.

Hovedutvalget reiser for øvrig innsigelser til byggeområder både i området Reme/Remesvik og Skavika. I tillegg besluttet hovedutvalget ytterligere flere merknader og kommentarer til forslaget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer