I dag ble hovedutvalg for kultur og utdanning orientert om resultatene fra elevundersøkelsen som ble gjennomført i november- desember 2016. Undersøkelsen er obligatorisk på Vg1, men Vest-Agder fylkeskommune, sammen med de fleste andre fylkeskommunene, gjennomfører den på alle tre trinn i videregående skole. Elever på Vg3 fagopplæring er ikke en del av undersøkelsen. Resultatene fra elevundersøkelsen er relativt stabile, både fra et år til det neste og i forhold til nasjonalt snitt. Vurdering for læring, det vil si lærernes vurderingspraksis, og elevdemokrati og medvirkning viser en liten fremgang. Andel elever som oppgir mobbing er betydelig under landsgjennomsnittet. 83 prosent av elevene svarte på elevundersøkelsen.

Hovedutvalget påpekte viktigheten av å bekjempe mobbing. I Vest-Agder er det et mål om at elever, lærlinger og lærekandidater skal ha et læringsmiljø fritt for mobbing. Hovedutvalget gikk samtidig inn for å ta inn elevene i vg3 fagopplæring i elev- og lærlingeundersøkelsen for neste skoleår 2017/2018.

Det er i undersøkelsen lagt inn nye spørsmålene om mobbing som gir skoleeier og den enkelte skole større kunnskap om mobbing, både hvem som mobber, hvordan det skjer og hvor det skjer. Dette kan gi grunnlag for å sette inn mer presise tiltak i anti-mobbearbeidet. Ingen elever skal oppleve mobbing.

138 elever oppgir å ha blitt mobbet av andre elever hver måned eller oftere. I hovedsak blir elevene kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. Det er elever i klassen som mobber, og det skjer i klasserommet eller i korridoren. Elevene sier også at skolen ikke vet om mobbingen. 90 elever oppgir å ha blitt mobbet digitalt. Også digital mobbingen foregår ved at elever blir kalt stygge ting og ertet. Men det er i større grad elever utenfor klassen og utenfor skolen som har deltatt i denne formen for mobbing. 103 elever oppgir å ha blitt mobbet av voksne på skolen. Elevene oppgir å få høre sårende ord, eller at de voksne ler på en sårende måte. De voksne får også andre elever til å le av dem. Ingen elever opplever at voksne har slått, dyttet eller holdt fast.

Vest-Agder fylkeskommune har nulltoleranse for mobbing. Datamaterialet i årets elevundersøkelse kan gi grunnlag for et mer systematisk arbeid med elevenes psykososiale miljø. I arbeidet med tilstandsrapporten skal dette kartlegges ytterligere. Resultatene skal legges frem for vurdering fra fagforeningene og elevorganisasjonen. I driftsutviklingssamtalen drøfter utdanningssjefen det psykososiale miljøet med skolenes elevråd. De samlede tilbakemeldingene skal danne grunnlaget for å forbedre fylkeskommunens plan for arbeid med elevenes psykososiale miljø.  Også den enkelte skole har sin egen plan for elevenes psykososiale miljø. Tydelige rutiner for å forebygge og håndtere mobbing er sentrale elementer i planen. Resultatene fra elevundersøkelsen gir grunnlag for å vurdere egne rutiner, og gjøre eventuelle justeringer i arbeidet mot mobbing.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. mars 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Fsk 2014
  av jto, 06.02.18

  Velkommen til fag-, svenne- og kompetansebrevutdeling 2018

  Les mer
 • Eilert Sundt Avdeling Lyngdal  Rambøll
  av jto, 26.01.18

  Anbefaler at fylkestinget godkjenner forprosjekt for oppgradert skolebygg i Lyngdal

  Les mer
 • Privatisteksamen Illustrasjon
  av jto, 22.01.18

  Eksamen for privatister og praksiskandidater våren 2018

  Les mer