Vest-Agder fylkeskommune vil ut september, som grunneier, gjennomføre utbedringsarbeider på demningen ved Revetjønn 1. Dammen ligger i østre Baneheia vest for sykehuset. I perioden vil det foregå transport med lett anleggsutstyr på lokale turstier. Transporten vil foregå fra parkeringsplassen i Solbergkroken (gamle sykepleierskolen), via Bånetjønn og videre inn til Revetjønn 1. Eventuelle behov for lokal skilting og annen informasjon om det pågående utbedringstiltaket til turgåere skjer i samråd med Parkvesenet.

Vest-Agder fylkeskommune eide og drev frem til 2002 sykehuset på Eg. Da staten overtok sykehuset beholdt fylkeskommunen grunn i området. Den inneholder flere dammer. Det er nå i gang arbeid for å vurdere tilstand og nødvendige utbedringstiltak på alle dammene.  På demningen ved Revetjønn 1 har det opprinnelige flomløpet i kanten av dammen tettet seg i årenes løp, og vannet har funnet nye veier gjennom selve demningen. Det er derfor behov for å foreta tiltak på denne dammen allerede før vinteren.

I etterkant av arbeidene vil fylkeskommunen utbedre eventuelle skader på turveiene som er benyttet i forbindelse med arbeidene.

Revetjønnene er fire oppdemmede vann som ligger på rad og rekke oppover i heia ovenfor sykehuset på Eg. Vannene ble demmet opp cirka år 1880. Det ble gjort for å sikre vannforsyningen til "Eg Asyl".

Revetjønn 1

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. september 2017 | Skriv ut siden