Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i sist møte fremdriftsopplegget for et gang- og sykkelveiprosjekt langs fylkesvei 461 mellom Vatneli – Kilen i Songdalen kommune. Samtidig ble leder av hovedutvalget Christian Eikeland og Janne Karin Nesheim fra Arbeiderpartiet oppnevnt som representanter til styringsgruppen for prosjektet. Det meste av planarbeidet er gjennomført og det er lagt opp til oppstart på prosjektgjennomføringen fra våren 2018 og åpning sommeren 2019.

Prosjektet ligger i Songdalen kommune og har vært arbeidet med i lang tid. Prosjektet omfatter etablering av om lag 1400 meter gang- og sykkelvei i et krevende terreng. På grunn av smal veibredde og utfordringer med å finne plass til gang- og sykkelveien har det vært diskutert mulighet for innsnevring av både kjørebane og gang- og sykkelvei. En innsnevret løsning var ikke ønsket av kommunen. Det ble derfor startet arbeid med innløsning av en fabrikkbygning i bunnen av bakken ved Kilen. Songdalen kommune og Areal- og transportplansamarbeidet i kristiansandsregionen har forpliktet seg til å gå inn med inntil tre millioner kroner hver for å muliggjøre et prosjekt i full bredde.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. januar 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Sykkel På Sykkelvei
  av jto, 08.01.19

  Fire prosjekter i Vest-Agder får statsmidler til gang- og sykkelveitiltak

  Les mer
 • Nyttårsaksjonen 2019
  av elma11, 04.01.19

  Nyttårsaksjonen 2019

  Les mer
 • Harald Fauskanger Andersen 030119
  av jto, 03.01.19

  Stortingets samferdselspolitikere advart om det enorme etterslepet på vedlikehold på fylkesveiene

  Les mer