Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i sist møte fremdriftsopplegget for et gang- og sykkelveiprosjekt langs fylkesvei 461 mellom Vatneli – Kilen i Songdalen kommune. Samtidig ble leder av hovedutvalget Christian Eikeland og Janne Karin Nesheim fra Arbeiderpartiet oppnevnt som representanter til styringsgruppen for prosjektet. Det meste av planarbeidet er gjennomført og det er lagt opp til oppstart på prosjektgjennomføringen fra våren 2018 og åpning sommeren 2019.

Prosjektet ligger i Songdalen kommune og har vært arbeidet med i lang tid. Prosjektet omfatter etablering av om lag 1400 meter gang- og sykkelvei i et krevende terreng. På grunn av smal veibredde og utfordringer med å finne plass til gang- og sykkelveien har det vært diskutert mulighet for innsnevring av både kjørebane og gang- og sykkelvei. En innsnevret løsning var ikke ønsket av kommunen. Det ble derfor startet arbeid med innløsning av en fabrikkbygning i bunnen av bakken ved Kilen. Songdalen kommune og Areal- og transportplansamarbeidet i kristiansandsregionen har forpliktet seg til å gå inn med inntil tre millioner kroner hver for å muliggjøre et prosjekt i full bredde.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. januar 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Busskilt
  av jto, 17.10.18

  Aktuelt med liberalisering av ekspressbussnæringa

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 11.10.18

  Bred støtte til høring om videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger i Kristiansand

  Les mer
 • FU-møte 091018
  av jto, 09.10.18

  Høringsrunde om videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger i Kristiansand

  Les mer