Nikkelverket Mobilitet

Glencore Nikkelverk er en av pilotene som har fått gode resultater etter å ha vært med som pilot. Fra venstre: Terje Næss - Glencore, Harald Eik – Glencore og Bjørne Jortveit – Kristiansand kommune. (Foto: Kjartan Bjelland – Fædrelandsvennen)

Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen, både i privat og offentlig sektor, kan nå søke om å bli med i et prosjekt for å endre reisevanene til jobb og i arbeidstiden. Deltakelse innebærer gratis konsulentbistand og mulighet for tilskudd til konkrete tiltak.

Hvem kan delta?

 • Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen (Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand). 
 • Virksomheter med mer enn 25 ansatte.

Hvordan søke?

 • Alle søknader må inneholde en begrunnelse for å delta. Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av hva som er målet med deltakelsen, samt angi vilje og muligheter for egeninnsats.


Benytt dette søknadsskjemaet som oversendes til: postmottak@kristiansand.kommune.no
Merk epost med:  ATP-mobilitetsplanlegging

Søknadsfrist 1. desember 2019

Hva skjer med virksomhetene blir valgt ut?
For hver virksomhet vil det bli gjort en reisevaneundersøkelse før tiltak og ny etter gjennomførte tiltak.  Det etableres en arbeidsgruppe. Virksomhetene settes i gang med idedugnad og utarbeidelse av handlingsplan. Veilederen for mobilitetsplanlegging brukes
rettesnor i arbeidet.

Nytteverdi for arbeidsplasser

 1. Bedre omdømme (overfor kunder, jobbsøkere, befolkning)
 2. Bedre helse og trivsel
 3. Enklere vei til miljøsertifisering
 4. Behov mindre areal til parkering
 5. Bidra til lavere utslipp av klimagasser

Fem piloter med gode resultater
Fem virksomheter i vår region har deltatt i et pilotprosjekt for å lage plan for grønnere reising – mobilitetsplan.  Og så har de gjennomført tiltak. Parallelt er de laget en veileder for mobilitetsplanlegging. 

Tre eksempler på resultater pilotene har oppnådd:

 • Nesten halvparten av de ansatte på Nikkelverket som enten går, løper, sykler eller tar buss til jobb 1-2 dager i uka. 
 • Hos banken Nordea økte antall sykkelreiser med drøyt 10 prosent, mens bilandelen ble redusert med 17 prosent.
 • På Songdalen ungdomsskole økte sykkelandelen blant ansatte med 14 %, mens antall bilturer ble redusert med 13 prosent.

Mobilitetsplanlegging Nordea Ramboell Kristiansand Kommune

Rambøll og Kristiansand kommune har laget en veileder som andre virksomheter nå kan ta i bruk.
På bildet ser du (f.v.):  Line Aasgard (Nordea), Bjørne Jortveit (Kristiansand kommune), Katrine Nesset (Rambøll), Smari Stav (Rambøll) og Simen Lossius Ellefsen (Nordea). Foto: Ragna Marie Henden

Areal og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen
Areal og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen står bak prosjektet. Kristiansand kommune setter prosjektet i gang og forvalter midler. Kommunen bidrar også direkte med noen tjenester til virksomheter som blir med.

Spørsmål om prosjektet rettes til:

Bjørne Jortveit
Rådgiver Kristiansand kommune / ATP-samarbeidet
bjorne.jortveit@kristiansand.kommune.no
Siste fra Samferdsel

 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer
 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer