Areal- og transportplanutvalget i Kristiansandsregionen ble i dag presentert for mulige konsekvenser av en redusert fremdrift knyttet til Gartnerløkkeprosjektet i Kristiansand. Utvalget uttrykte, med unntak av en representant fra Fremskrittspartiet, seg svært undrende til de signaler som er gitt fra Samferdselsdepartementet til landsdelen gjennom media.. Utvalget besluttet enstemmig to uttalelser, henholdsvis til Samferdselsdepartementet og Kristiansand bystyre.

I uttalelsen til Samferdselsdepartementet uttaler utvalget:
Areal- og transportplanutvalget vil be om at Samferdselsdepartementet snarest igangsetter kvalitetssikringsprosessen for Gartnerløkkeprosjektet (KS2) slik at prosjektet kan holde planlagt fremdrift og at bompengeproposisjonen i tråd med vedtak i Kristiansand bystyre og Vest-Agder fylkesting blir fremlagt for Stortinget så snart som mulig. Kvalitetssikringen skal også sikre at Gartnerløkkeprosjektet ivaretar nasjonalt nullvekstmål i personbiltrafikken.

I uttalelsen til Kristiansand bystyre uttaler utvalget:
Areal- og transportplanutvalget ber det nye bystyret i Kristiansand raskt avklare sitt syn på den vedtatte Gartnerløkke-utbyggingen.

Samarbeidspartnere i Areal og transportplanarbeidet er kommunene: Iveland, Lillesand, Birkenes, Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand, samt fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder, Statens vegvesen Region sør og Agder Kollektivtrafikk. I ATP-utvalget er alle kommunene og de to fylkeskommunene representert. Utvalget består av 17 medlemmer; seks fra Kristiansand kommune, fem fra Vest-Agder fylkeskommune og én fra hver av de øvrige kommunene.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. november 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer
 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer