I dag var det signeringsseremoni for ny adkomstvei til Mjåvann industriområde vest for Kristiansand under et møte i areal- og transportplanutvalget for Kristiansandsregionen. Nye Veier AS har inngått totalentreprisekontrakt med AF Gruppen Norge AS i oktober 2018 om prosjektering og bygging av hele strekningen, med avtalt ferdigstillelse 5. oktober 2022. Leverandøravtalen inkluderer etablering av nytt kryss ved Grauthelleren i den østre delen av parsellen i Songdalen kommune, samt opsjon på etablering av ny adkomstvei, gang- og sykkelvei til Mjåvann industriområde.

Vest-Agder fylkeskommune, Songdalen og Kristiansand kommuner, har sammen med Mjåvann industriområde AS fremhevet viktigheten av at opsjonen utløses innen avtalt frist 15. desember 2018, slik at ny adkomstvei til Mjåvann industriområde kan ferdigstilles samtidig med åpningen av ny E39. Det er gjort nødvendige vedtak i Kristiansand og Songdalen kommuner og i Vest-Agder fylkeskommune som sikrer finansiering av prosjektet. Adkomstvei med gang- og sykkelvei blir klassifisert som fylkesvei. Mjåvann Industriområde AS medvirker til finansieringen i samsvar med egen avtale med Songdalen kommune.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. desember 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stein Inge Dahn
  av jto, 14.03.19

  Vil til livs forurensningen som plastbrøytestikker medfører

  Les mer
 • Åpning Sikkerhetssenter Jon Georg Dale
  av jto, 12.03.19

  Ny sikkerhetshall ved Trafoen i Sørlandsparken åpnet av samferdselsministeren

  Les mer
 • Veiarbeid - Gravemaskin
  av jto, 11.03.19

  Driften av fylkesveiene ble i hovedsak gjennomført som planlagt i 2018

  Les mer