I dag var det signeringsseremoni for ny adkomstvei til Mjåvann industriområde vest for Kristiansand under et møte i areal- og transportplanutvalget for Kristiansandsregionen. Nye Veier AS har inngått totalentreprisekontrakt med AF Gruppen Norge AS i oktober 2018 om prosjektering og bygging av hele strekningen, med avtalt ferdigstillelse 5. oktober 2022. Leverandøravtalen inkluderer etablering av nytt kryss ved Grauthelleren i den østre delen av parsellen i Songdalen kommune, samt opsjon på etablering av ny adkomstvei, gang- og sykkelvei til Mjåvann industriområde.

Vest-Agder fylkeskommune, Songdalen og Kristiansand kommuner, har sammen med Mjåvann industriområde AS fremhevet viktigheten av at opsjonen utløses innen avtalt frist 15. desember 2018, slik at ny adkomstvei til Mjåvann industriområde kan ferdigstilles samtidig med åpningen av ny E39. Det er gjort nødvendige vedtak i Kristiansand og Songdalen kommuner og i Vest-Agder fylkeskommune som sikrer finansiering av prosjektet. Adkomstvei med gang- og sykkelvei blir klassifisert som fylkesvei. Mjåvann Industriområde AS medvirker til finansieringen i samsvar med egen avtale med Songdalen kommune.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. desember 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer