KS' landsstyre var nylig samlet. Sentrale tema på møtet var blant annet regionreformen og regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Landsstyret mener at det er uheldig at midler som er viktige for fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle svekkes i forslaget til statsbudsjett for 2019. Dette gjelder blant annet regionale utviklingsmidler, bevilgningen til regionale forskningsfond og midlene til bredbåndsutbygging via Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKom). Slike kutt er uheldige når det nettopp er på slike områder nye og større fylkeskommuner må styrkes.

KS' landsstyre mener at regjeringen må sikre å overføre flere viktige oppgaver til fylkeskommunene med bakgrunn i Ekspertutvalgets anbefaling og styrke fylkeskommunene som samfunnsutvikler. Fylkeskommunene må gjennom KS sikre tett og reell involvering i det videre arbeidet i overføring av oppgaver til de nye fylkeskommunene.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. november 2018 | Skriv ut siden