Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune har en treårig belønningsavtale med staten på vegne av Kristiansandsregionen for perioden 2017–19. Avtalen er på totalt 300 millioner kroner. Belønningsmidlene er blitt stadig viktigere med tanke på å opprettholde og forbedre kollektivtilbudet i Kristiansandsregionen. Den fylkeskommunale bevilgningen til kollektivdrift er alene ikke nok for å opprettholde kollektivtilbudet på dagens nivå, opplyses det i forslaget til økonomiplan for fylkeskommunen som nå skal behandles politisk.. Belønningsavtalen sikrer et økt kollektivtilbud ved å toppfinansiere driften. I 2019 foreslås det bevilget 73 millioner kroner til kollektivtilbudet fra belønningsmidlene.

Det vil bli startet opp et arbeid med en ny fireårig belønningsavtale for årene 2020-2024. Denne avtalen vil bli innlemmet i en byvekstavtale når denne kommer på plass.

Vest-Agder fylkeskommune er en sentral deltaker i Areal- og transportplan-samarbeidet. ATP-samarbeidet består av de seks kommunene som omkranser Kristiansand, samt Kristiansand, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune. Sekretariatet for ATP- samarbeidet er et partnerskap mellom Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Samarbeidet er regulert i egen samarbeidsavtale godkjent av alle parter.

ATP samarbeidet arbeider for en koordinert areal- og transportpolitikk i Kristiansandsregionen. Oppfølgingen av belønningsavtalen er viktig del av ATP-samarbeidet. Belønningsmidlene kanaliseres fra Vest-Agder fylkeskommune (som er mottaker av midlene) til kommunene og Statens vegvesen som er ansvarlige for å utføre vedtatte tiltak.

Belønningsavtalen vil etter hvert bli avløst av en byvekstavtale for Kristiansandsregionen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. november 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Sykkel På Sykkelvei
  av jto, 08.01.19

  Fire prosjekter i Vest-Agder får statsmidler til gang- og sykkelveitiltak

  Les mer
 • Nyttårsaksjonen 2019
  av elma11, 04.01.19

  Nyttårsaksjonen 2019

  Les mer
 • Harald Fauskanger Andersen 030119
  av jto, 03.01.19

  Stortingets samferdselspolitikere advart om det enorme etterslepet på vedlikehold på fylkesveiene

  Les mer