Gjennom mange år er det brukt belønningsmidler, det vil si statlige midler til å redusere personiltrafikk, for å styrke rutetilbudet i regionen. Statistikk fra Agder Kollektivtrafikk viser at dette har gitt god effekt. Busstrafikken har vært i vekst hvert år i avtaleperioden 2013-2016, og denne gode utviklingen har fortsatt inne i den nye avtaleperioden i 2017-2019. Dette fremgår i en rapport som i forrige uke ble behandlet i areal- og transportplanutvalget for kristiansandsregionen.

Fra 2017 til 2018 har det vært en økning i passasjertallene i Kristiansandsregionen på 2,4 prosent. Det utgjør en økning på i overkant av 220.000 bussreiser. 

I perioden 2013-2018 økte antall passasjerturer med 16,3 prosent. Det skyldes en rekke forhold: bedre rutetilbud, moderate priser på periodekort, flexikort, appene «AKT reise» og «AKT billett», sanntidsinformasjon, oppgraderte busstopp, nye kollektivfelt og flere innfartsparkeringer. 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. februar 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiarbeid Skilt
  av jto, 03.05.19

  Naturskader på fylkesveiene kostet fylkeskommunen flere millioner

  Les mer
 • Godstog Iveland I Forbindelse Med Aapning Av Sideveisspor VOSS Vann 8
  av elma11, 30.04.19

  Vest-Agder fylkeskommune arrangerer frokostmøte med fokus på lokale tiltak for å øke andelen gods på sjø og bane

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 29.04.19

  Fylkestinget støtter finansieringsløsning for forberedelse av E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen

  Les mer