Torsdag 21. februar godkjente Areal- og transportutvalget i Kristiansandsregionen belønningsmiddelrapporten for 2018.

Denne rapporten beskriver hvordan regionen har innfridd nullvekstmålet for personbiltrafikk for året som gikk og hvordan midlene fra belønningsavtalen 2017-2019 og belønningsavtalen 2013-2016 er brukt i 2018.

Om belønningsmidler
Det utarbeides årlig en rapport som beskriver bruken av belønningsmidler fra staten. Belønningsmidlene følger av belønningsavtalen som er inngått mellom Samferdselsdepartementet, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Formålet med avtalen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i personbiltransport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil. Som mål for avtaleperioden skal ikke personbiltrafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansand overstige trafikken i 2016.   

Statistikk for 2018
I 2018 var personbiltrafikken i Kristiansand 0,5 % lavere enn den var i 2016. Denne nedgangen kom i 2018, for i 2017 var trafikken like stor som i 2016.
I året som gikk utgjorde elbiler 11,5 % av den totale personbiltrafikken gjennom bomstasjonene. Dersom man trekker ut alle passeringene av elbiler, viser det seg at nedgangen i konvensjonelle biler/hybridbiler lå på 3 % fra 2017 til 2018. I perioden 2013 til 2018 har nedgangen vært hele 11,3 % dersom elbilene trekkes fra.

Busstrafikken i Kristiansandsregionen økte med 2,4 % i 2018, sammenliknet med 2017. Fra 2013 til 2018 har denne økningen vært 16,3 %.

Sykkeltrafikken på Vesterveien økte med drøyt 14 % i 2018, sammenliknet med 2017.

Statistikken viser at med 0,5 % nedgang i personbiltrafikken har Kristiansandsregionen innfridd målene gitt i belønningsavtalen.

Bruk av belønningsmidler i 2018
Belønningsmidlene brukes til virkemidler som bidrar til at personbiltrafikken ikke skal øke. Dette er tiltak som retter seg mot kollektivtransport og tilrettelegging for sykkel og gange. Det er både infrastrukturtiltak og atferdskampanjer.

Belønningsavtalen 2017-2019 har en ramme på 300 mill.kr. I 2018 ble det brukt ca. 95 millioner kroner av midlene fra denne avtalen. Rapporten for 2018 gir en detaljert oversikt over hvilke tiltak som er finansiert og status på disse prosjektene.

Du kan lese hele rapporten her.

Les mer om Areal-og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen her.

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer