Torsdag 21. februar godkjente Areal- og transportutvalget i Kristiansandsregionen belønningsmiddelrapporten for 2018.

Denne rapporten beskriver hvordan regionen har innfridd nullvekstmålet for personbiltrafikk for året som gikk og hvordan midlene fra belønningsavtalen 2017-2019 og belønningsavtalen 2013-2016 er brukt i 2018.

Om belønningsmidler
Det utarbeides årlig en rapport som beskriver bruken av belønningsmidler fra staten. Belønningsmidlene følger av belønningsavtalen som er inngått mellom Samferdselsdepartementet, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Formålet med avtalen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i personbiltransport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil. Som mål for avtaleperioden skal ikke personbiltrafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansand overstige trafikken i 2016.   

Statistikk for 2018
I 2018 var personbiltrafikken i Kristiansand 0,5 % lavere enn den var i 2016. Denne nedgangen kom i 2018, for i 2017 var trafikken like stor som i 2016.
I året som gikk utgjorde elbiler 11,5 % av den totale personbiltrafikken gjennom bomstasjonene. Dersom man trekker ut alle passeringene av elbiler, viser det seg at nedgangen i konvensjonelle biler/hybridbiler lå på 3 % fra 2017 til 2018. I perioden 2013 til 2018 har nedgangen vært hele 11,3 % dersom elbilene trekkes fra.

Busstrafikken i Kristiansandsregionen økte med 2,4 % i 2018, sammenliknet med 2017. Fra 2013 til 2018 har denne økningen vært 16,3 %.

Sykkeltrafikken på Vesterveien økte med drøyt 14 % i 2018, sammenliknet med 2017.

Statistikken viser at med 0,5 % nedgang i personbiltrafikken har Kristiansandsregionen innfridd målene gitt i belønningsavtalen.

Bruk av belønningsmidler i 2018
Belønningsmidlene brukes til virkemidler som bidrar til at personbiltrafikken ikke skal øke. Dette er tiltak som retter seg mot kollektivtransport og tilrettelegging for sykkel og gange. Det er både infrastrukturtiltak og atferdskampanjer.

Belønningsavtalen 2017-2019 har en ramme på 300 mill.kr. I 2018 ble det brukt ca. 95 millioner kroner av midlene fra denne avtalen. Rapporten for 2018 gir en detaljert oversikt over hvilke tiltak som er finansiert og status på disse prosjektene.

Du kan lese hele rapporten her.

Les mer om Areal-og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen her.

Siste fra Samferdsel

 • Stein Inge Dahn
  av jto, 14.03.19

  Vil til livs forurensningen som plastbrøytestikker medfører

  Les mer
 • Åpning Sikkerhetssenter Jon Georg Dale
  av jto, 12.03.19

  Ny sikkerhetshall ved Trafoen i Sørlandsparken åpnet av samferdselsministeren

  Les mer
 • Veiarbeid - Gravemaskin
  av jto, 11.03.19

  Driften av fylkesveiene ble i hovedsak gjennomført som planlagt i 2018

  Les mer

Siste fra Politikk

 • Birte -Simonsen
  av jto, 07.03.19

  Birte Simonsen MDG: -Plastfri valgkamp?

  Les mer
 • Sørlandsbanen Foto:Jernbanedirektoratet
  av elma11, 27.02.19

  Arbeidet med høyhastighetsbane mellom Oslo og Stavanger må settes i gang raskt!

  Les mer
 • Trafikkskilt 131218
  av jto, 17.12.18

  Bør skiltmyndighet for fylkesvei overføres til fylkeskommunene?

  Les mer