Finansieringen av Gartnerløkka-Kolsdalen-prosjektet i Kristiansand faller etter hvert på plass og anleggs-gjennomføringen planlegges. Arbeidene vil få følger for trafikkavviklingen. Dette var i dag på dagsorden i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø. Hovedutvalget er opptatt av flere forhold. Fylkeskommunen ber Statens vegvesen om å utarbeide en plan for hvordan kollektivtrafikken og tyngre næringstrafikk kan prioriteres i anleggsfasen. Videre blir det bedt om at det vises hvordan forholdene for de syklende og gående kan legges til rette på en best mulig måte.

Statens Vegvesen legger opp til at det i hele anleggsfasen skal være fire felter åpne – to østgående og to vestgående. Det er ikke spesifisert nærmere hvordan trafikkavviklingen blir for kollektivtrafikken og for syklende og gående. 

Hovedutvalget ber Statens vegvesen informere og opprettholde god dialog med samtlige interessenter i prosjektet. Vest-Agder fylkeskommune ber vegvesenet prioritere informasjon og kommunikasjon under hele anleggsperioden.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. mars 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer