Finansieringen av Gartnerløkka-Kolsdalen-prosjektet i Kristiansand faller etter hvert på plass og anleggs-gjennomføringen planlegges. Arbeidene vil få følger for trafikkavviklingen. Dette var i dag på dagsorden i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø. Hovedutvalget er opptatt av flere forhold. Fylkeskommunen ber Statens vegvesen om å utarbeide en plan for hvordan kollektivtrafikken og tyngre næringstrafikk kan prioriteres i anleggsfasen. Videre blir det bedt om at det vises hvordan forholdene for de syklende og gående kan legges til rette på en best mulig måte.

Statens Vegvesen legger opp til at det i hele anleggsfasen skal være fire felter åpne – to østgående og to vestgående. Det er ikke spesifisert nærmere hvordan trafikkavviklingen blir for kollektivtrafikken og for syklende og gående. 

Hovedutvalget ber Statens vegvesen informere og opprettholde god dialog med samtlige interessenter i prosjektet. Vest-Agder fylkeskommune ber vegvesenet prioritere informasjon og kommunikasjon under hele anleggsperioden.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. mars 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stein Inge Dahn
  av jto, 14.03.19

  Vil til livs forurensningen som plastbrøytestikker medfører

  Les mer
 • Åpning Sikkerhetssenter Jon Georg Dale
  av jto, 12.03.19

  Ny sikkerhetshall ved Trafoen i Sørlandsparken åpnet av samferdselsministeren

  Les mer
 • Veiarbeid - Gravemaskin
  av jto, 11.03.19

  Driften av fylkesveiene ble i hovedsak gjennomført som planlagt i 2018

  Les mer