Sommerbiblioteket

Høy aktivitet hos bibliotekene i Vest-Agder, her ved Sommerbiblioteket i Mandal. Foto: Leon Bang-Hetlevik

Boka er ikke død og folk vil ha gode møteplasser! Tall fra 2016 viser økning i utlån og besøk hos bibliotekene over hele landet. Barna i Vest-Agder lånte mer enn 10 bøker hver i fjor og ligger på utlånstoppen!

Helt ferske tall fra Nasjonalbiblioteket er gledelige nyheter for folkebibliotekene. Folk besøker bibliotekene og låner bøker som aldri før.

I snitt besøkte hver nordmann biblioteket 4,5 ganger i 2016, i Vest-Agder har hver person besøkt biblioteket over 6 ganger!

I revidert biblioteklov fra 2013 ble bibliotekenes samfunnsoppdrag utvidet til å også utvikle uavhengige møteplasser og arena for offentlig samtale og debatt. Gjennom bl.a. prosjektet "Det skjer på biblioteket" har bibliotekene i begge Agder-fylkene jobbet ambisiøst for å oppfylle lovens nye krav. Dette er bestått med glans og antall fremmøtte på arrangementer har doblet seg fra 2015 til 2016 i Vest-Agder.

Det samme skjer over hele landet: "– Med mer enn 1,1 millioner deltakere på arrangementene nærmer bibliotekene seg publikumstallene til eliteserien i fotball", nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre til bok365.no.

Totalt lånes det ut i overkant av fire bøker pr. innbygger i Norge, men Vest-Agder ligger helt på topp med 5,5 utlån pr. vestegd. Barn mellom 0-14 år i vårt fylke lånte over 10 bøker i snitt i 2016. Dette tallet toppes bare av unge lånere i Vestfold. Alle bibliotek i fylket jobber aktivt og målrettet med å nå unge brukere. Vi vil likevel spesielt trekke fram jobben som gjøres på kombinasjonsbiblioteket ved Spangereid skole i Lindesnes. Kommunen med knappe 5000 innbyggere låner ut flere barnebøker enn noen andre kommuner i Vest-Agder, kun Kristiansand med sine nesten 90.000 innbyggere har et høyere utlånstall! Dette er resulatet av en langsiktig og bevisst satsing på bøker, leselyst og skolebibliotek i Lindesnes kommune.

Den ferske bibliotekstatistikken er gode nyheter også for kulturminister Linda Hofstad Helleland:"– Dette er svært gode nyheter og gledelige tall. Statistikken viser at de norske folkebibliotekene har møtt den nye mediehverdagen og de politiske satsingene som ligger i den nye bibliotekloven og Nasjonal bibliotekstrategi på en god måte." bok365.no.

Horst

Besøk på Lindesnes bibliotek av en av landet mest populære forfattere, både for barn og voksne, Jørn Lier Horst. Foto: Kulturtorvet i Lindesnes.

Les mer:

Utlånstall folkebibliotek 2016 etter fylke, Nasjonalbiblioteket

Rekordbesøk på bibliotekene, bok365

 

 

 

av Stenbro, Nina, publisert 13. juli 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kreativt Europa
  av cmd, 05.02.18

  Kreativt Europa – også for Sørlendinger

  Les mer
 • Høgtun I Marnardal
  av jto, 02.02.18

  Fylkeskommunen med på å utvikle kulturell møteplass i Marnardal

  Les mer
 • Kunstsilo
  av jto, 30.01.18

  Fylkesutvalget knytter forutsetninger for støtte til kunstsiloprosjektet

  Les mer

Siste fra Fylkesbiblioteket

 • Press Reader
  av jto, 29.11.17

  Ny elektronisk tjeneste gir tilgang til medier i mer enn 120 land

  Les mer
 • Kickoff
  av nist16, 01.09.17

  Kick-off Retrobiblioteket

  Les mer