Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal omdisponerer inntil en halv million kroner fra drift- og vedlikeholdsbudsjettet for fylkesvei som et tilskudd til Byremo videregående skole. Bakgrunnen er et ønske om et prosjekt sammen med videregående skole om smarte løsninger for drift og vedlikehold. Byremo videregående skole startet opp anleggslinje for bygg og anlegg høsten 2019. Det var naturlig å samarbeide om et prosjekt hvor elevene kunne gis opplæring som var mest mulig lik det elevene ville møte i arbeidslivet etter endt skolegang.

Elevene skal bidra med bygg og anleggsinnsats på en fylkesveistrekning i Åseral fra Madland til avkjøring ved Vassbotnen. Det er kort vei mellom skolen og den aktuelle fylkesveien.

Prosjektet er prioritert i Handlingsprogram for fylkesveg, men mangler finansiering.  Statens vegvesen og Åseral kommune var interessert i at dette ble gjennomført. Åseral kommune ønsker også å bidra med midler til prosjektet og har bevilget 500.000 kroner 

Prosjektet har to hovedmål. Det ene er at elevene ved Byremo videregående skole får arbeide i miljø som er likt det som møter elevene i arbeidslivet. I tillegg vil veien blir rustet opp og gjort klar for asfaltering tidligere enn planlagt og til en lavere pris. På sikt vil jo trafikantene få en bedre vei med bedre framkommelighet og mer trafikksikker vei.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. oktober 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer