Eilert Sundt videregående skole er etablert med studiested i Lyngdal, Farsund og på Lista. Studiestedet på Lista vil bli lagt ned når skoleanleggene i Farsund og Lyngdal er ferdig utbygd. For tiden pågår det en politisk behandling av byggeprosjektene. Behandlingen sluttføres i fylkestinget 19. juni. Da hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet byggesaken i dag ble det anbefalt at arbeidet med oppgradering og utbyggingen ved Eilert Sundt videregående skole i Lyngdal bli videreført. Det vil bli lagt frem et skisseprosjekt og en kalkyle høsten 2017.. Når det gjelder skoleanlegget i Farsund sentrum anbefales det at det lyses ut en arkitektkonkurranse for utbyggingsprosjektet og at en velger "totalentreprise med samhandlingsfase" som gjennomføringsmodell.

Lyngdal Vgs Skissepr

Skisse skolebygget i Lyngdal

Bygningsmassen ved studiested Lyngdal er av varierende kvalitet. Deler av skolebyggene har god standard og funksjonalitet, andre arealer planlegges oppgradert eller revet. Etter ferdigstillelse vil skolen få nytt bibliotek, kantine og fellesarealer der elevene kan møtes, Skolen får også økt klasseroms-, verksteds- og lagerkapasitet. Fylkeskommunens klimamål vil bli  imøtekommet i nye bygg, og krav til universell utforming blir ivaretatt. Nybyggene er plassert nordvest på tomta i tilknytning til eksisterende bygg. Det gir god sammenheng slik at hvert utdanningsprogram i stor grad får samlet opplæringsareal. Dette bidrar til tilhørighet og trygghet for elevene.

I Farsund er rom og funksjonsprogrammet optimalisert i forhold til det planlagte tilbudet ved skolen. Det arbeides med å innpasse nybygget på tilgjengelig tomteareal og finne best mulige løsninger med hensyn til trafikale forhold, klima, sammenkobling med eksisterende bygningsmasse og takhøyder.  

Arbeidet med utbyggingen i Farsund følger oppsatt tidsplan. Enn forventer at nybygget tas i bruk fra skoleåret 2021/2022. Oppgradering og nybygging  i Lyngdal gjennomføres i tråd med foreliggende planer og blir ferdigstilt til skolestart 2019/2020.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mai 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Reinhartbygget
  av jto, 20.06.18

  Fylkeskommunen kjøper Reinhardt-bygget i Kristiansand sentrum

  Les mer
 • Sanafondet Mottar Gavesjekk Fra Elever På Kvadraturen Skolesenter
  av jto, 01.06.18

  Gavesjekk til Stiftelsen Sana fra elevene på Kvadraturen skolesenter

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 30.05.18

  Skisseprosjektet for Eilert Sundt videregående skole i Farsund behandles nå politisk

  Les mer