Eilert Sundt videregående skole er etablert med studiested i Lyngdal, Farsund og på Lista. Studiestedet på Lista vil bli lagt ned når skoleanleggene i Farsund og Lyngdal er ferdig utbygd. For tiden pågår det en politisk behandling av byggeprosjektene. Behandlingen sluttføres i fylkestinget 19. juni. Da hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet byggesaken i dag ble det anbefalt at arbeidet med oppgradering og utbyggingen ved Eilert Sundt videregående skole i Lyngdal bli videreført. Det vil bli lagt frem et skisseprosjekt og en kalkyle høsten 2017.. Når det gjelder skoleanlegget i Farsund sentrum anbefales det at det lyses ut en arkitektkonkurranse for utbyggingsprosjektet og at en velger "totalentreprise med samhandlingsfase" som gjennomføringsmodell.

Lyngdal Vgs Skissepr

Skisse skolebygget i Lyngdal

Bygningsmassen ved studiested Lyngdal er av varierende kvalitet. Deler av skolebyggene har god standard og funksjonalitet, andre arealer planlegges oppgradert eller revet. Etter ferdigstillelse vil skolen få nytt bibliotek, kantine og fellesarealer der elevene kan møtes, Skolen får også økt klasseroms-, verksteds- og lagerkapasitet. Fylkeskommunens klimamål vil bli  imøtekommet i nye bygg, og krav til universell utforming blir ivaretatt. Nybyggene er plassert nordvest på tomta i tilknytning til eksisterende bygg. Det gir god sammenheng slik at hvert utdanningsprogram i stor grad får samlet opplæringsareal. Dette bidrar til tilhørighet og trygghet for elevene.

I Farsund er rom og funksjonsprogrammet optimalisert i forhold til det planlagte tilbudet ved skolen. Det arbeides med å innpasse nybygget på tilgjengelig tomteareal og finne best mulige løsninger med hensyn til trafikale forhold, klima, sammenkobling med eksisterende bygningsmasse og takhøyder.  

Arbeidet med utbyggingen i Farsund følger oppsatt tidsplan. Enn forventer at nybygget tas i bruk fra skoleåret 2021/2022. Oppgradering og nybygging  i Lyngdal gjennomføres i tråd med foreliggende planer og blir ferdigstilt til skolestart 2019/2020.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mai 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Valg - Liggende Format
  av cmd, 17.10.18

  Høring: Utkast til ny lokal inntaks- og formidlingsforskrift Agder

  Les mer
 • Kunnskapsminister Jan Tore Sanner
  av jto, 12.10.18

  Vil gi fylkeskommunene større ansvar for unge fra 16 til 24 år

  Les mer
 • Åpning Av Nybygg Paa Byremo Vgs
  av jto, 25.09.18

  Flott nybygg åpnet på Byremo videregående skole

  Les mer