Du er hjertelig velkommen til å delta på Bymiljøkonferansen 27. april fra klokken 10.30 på Kilden Teater-&Konserthus i Kristiansand. Hovedtema i år er Kristiansand 2041 - nye by-grep og mobilitet - med påfølgende debatt.

Spennende innlegg også om andre tema:

- Bymiljøavtalen
- Fortetting i byområder – Marvik-sletta som case
- Næringsvennlig byutvikling med klimaperspektiv
- ATP-samarbeid Arendal-Grimstad
- Sømløs kollektivtrafikk
- AKTs strategi 2030

Konferansen koster 375 kroner. Gratis for innledere og elever / studenter.

For mer informasjon, program og påmelding.
https://www.berg-hansen.no/eventportal/?E=2543&A=66186&Att=0&WebNo=1&Sec=cfaBclMNpLXajRic

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. mars 2017 | Skriv ut siden