Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder, ble valgt til leder for fellesnemda på det konstituerende møtet 5. september. Tellef Inge Mørland, fylkesordfører i Aust-Agder, ble valgt til nestleder. Fellesnemda vedtok videre at fylkesrådmann Arild Eielsen i Aust-Agder fylkeskommune utnevnes som midlertidig prosjektleder for perioden fra d.d. og inntil 30.06.2018. Innen da skal ny prosjektleder/fylkesrådmann ansettes for den nye fylkeskommunen.

Hva skjer fremover? 

Fellesnemnda tok fremdriftsplanen for arbeidet med å etablere den nye fylkeskommunen til etterretning. Fremdriftsplanen finner du her.

Fellesnemnda som består av 22 medlemmer, 11 fra Aust-Agder og 11 fra Vest-Agder, skal samordne og forberede sammenslåingen av fylkeskommunene. Les her hvem de 22 er.

Saksfremleggene til møtet kan i sin helhet leses her hvor protokoll også vil bli lagt ut.

(Saken fortsetter under bildet.)

 Fellesnemnda

Bildetekst: Fellesnemnda holdt sitt konstituerende møte 5. september på Hotel Norge i Lillesand. Alle foto: Vest-Agder fylkeskommune

 

Fellesnemda vedtok følgende i møtet:

Valg av leder og nestleder

Som leder for fellesnemnda velges Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder. Som nestleder for fellesnemnda velges Tellef Inge Mørland, fylkesordfører i Aust-Agder.

Valg av arbeidsgivers representanter til partssammensatt utvalg

Som fylkeskommunens representanter i det partssammensatte utvalget (PSU) velges:

Leder: Gro Bråten, AP

Nestleder: Terje Damman, H

 

Øvrige medlemmer fra Aust-Agder:

1. Jon-Olav Strand, KrF

2. Torunn Ostad, H

 

Øvrig medlem fra Vest-Agder:

1. Nils Harald Rennestraum, AP

 

Arbeidstakersiden har tidligere valgt følgende representanter til PSU:

Fra Aust-Agder fylkeskommune:

• Medlemmer: Klaus Allan Eide (Utdanningsforbundet) og Randi Gunsteinsen (LO)

• Personlige varamedlemmer:

• Varamedlem for Eide: Torleiv Olavson Momrak (Akademikerne)

• Varamedlem for Gunsteinsen: Jane-Berith Minde Høst (LO)

 

Fra Vest-Agder fylkeskommune:

• Medlemmer: Atle Oanes (Unio) og Kjell Holthe (Akademikerne)

• Varamedlemmer i rekke:

• 1. vara Bjørg Hellem (LO)

• 2. vara Synnøve Prebensen (YS)

 

Bakgrunnen er at Aust-Agder fylkesting og Vest-Agder fylkesting 21. juni 2017 vedtok at det opprettes et partssammensatt utvalg med 9 medlemmer. Det partssammensatte utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

 

Delegeringsreglement til prosjektleder fra fellesnemnda

Fellesnemda vedtok å delegere følgende fullmakter til prosjektleder:

 

- Utarbeide en detaljert plan for sammenslåingen (organisering og tidsplan med milepæler).

- Etablere prosjektorganisasjonen og sørge for å gjennomføre prosjektet.

- Fastsette administrativ organisering av den nye fylkeskommunen etter drøftelse med fellesnemda.

- Fastsette bemanningsplan i nødvendig utstrekning for den nye fylkeskommunen og innplassere i stillinger etter drøftelse i fellesnemda.

- Foreta utlysinger og tilsette i ledige stillinger.

- Generell fullmakt til å ivareta arbeidsgiverfunksjonen for den nye fylkeskommunen.

- Ansvar for prosjektregnskap, økonomistyring, arkiv og samhandling mellom fylkeskommunene.

- Utarbeider forslag til økonomiplan og budsjett for Agder fylkeskommune for 2020-2023.

 

Ansettelse av prosjektleder og midlertidig prosjektleder

Fellesnemnda starter prosessen med å tilsette prosjektleder for sammenslåingen av Aust-Agder og Vest-Agder / ny fremtidig fylkesrådmann så raskt som mulig. Fellesnemnda oppnevnte Terje Damman, Gro Bråten og Tore Askildsen som medlemmer i ansettelsesutvalget. I tillegg oppnevner arbeidstakerorganisasjonene to representanter til ansettelsesutvalget. Til å bistå ansettelsesutvalget/fellesnemnda i dette arbeidet engasjeres eksternt rekrutteringsbyrå.

Som midlertidig prosjektleder utnevnes fylkesrådmann Arild Eielsen for perioden fra d.d. og inntil 30.06.2018.

 

Oppnevning av utvalg til å utrede politisk organisering

Det etableres en politisk arbeidsgruppe til å utrede politisk organisering mv. i den nye fylkeskommunen.

Arbeidsgruppen får mandat til å utrede alternativer og foreslå løsninger for fellesnemnda med hensyn til politisk organisering, politiske reglementer, valg av fylkesvåpen og eventuelle andre symboler i den nye fylkeskommunen og representasjon i styrer og råd hvor den nye fylkeskommunen blir representert

Arbeidsgruppen skal bestå av følgende medlemmer:

Fra Vest-Agder

Anne Bystadhagen, AP

Janne Nystøl, Krf

Morthen Ekeland, SV

Sally Vennesland, H.

Steinar Andersen, FrP

 

Fra Aust-Agder:

Knut Austad, SP

Nils Johannes Nilsen, AP

Tormod Vågsnes, KrF

Sara Sægrov Ruud, V

Arild Windsland, H

 

Fremdrift i arbeidet med å etablere den nye fylkeskommunen

Fellesnemnda tar fremdriftsplanen til etterretning.

 

Møteplan

Fellesnemda vedtok at neste møte avholdes 10. oktober.

av Macdonald, Cheryl, publisert 6. september 2017 | Skriv ut siden

Brun Gundersen

Brun Gundersen

Brun Gundersen
Braaten Nilsen Øverland

Braaten Nilsen Øverland

Braaten Nilsen Øverland
Fellesnemnda

Fellesnemnda

Fellesnemnda
Moeteledelse

Moeteledelse

Moeteledelse
Ostad Rennestraum

Ostad Rennestraum

Ostad Rennestraum
Strand

Strand

Strand
Øverland

Øverland

Øverland

Siste fra Politikk

 • Benedicte -Limmesand -Hellestø
  av jto, 20.04.18

  Interpellasjon om en mer inkluderende ansettelsespolitikk i fylkeskommunen

  Les mer
 • Ftweb 0418
  av jto, 19.04.18

  Følg fylkestinget direkte på web-TV

  Les mer
 • Frustøl Og Johnsen
  av jto, 19.04.18

  Rune Andre Frustøl og Beate Johnsen valgt til "spillemiddelutvalg"

  Les mer