Åpning Av Bybro I Flekkefjord 091018

Fylkesordfører Terje Damman assistert av regionveisjef Kjell Inge Davik klipper snoren og markerer bybroen for åpnet. Snorholderne er til venstre Flekkefjords ordfører Jan Sigbjørnsen og til høyre tidligere fylkesordfører Kjell Svindland.

-Endelig er vi samlet for å feire at den nye bybroen er åpnet. Nå har vi fått på plass en moderne bro som trygt kan brukes av både myke trafikanter og bilister - samtidig. Og for gående og syklende er det blitt enklere og mer komfortabelt å krysse broen med bredere fortau på begge sider. Broen er også estetisk penere og er i stil med hva Flekkefjord sentrum fortjener, sa fylkesordfører Terje Damman da den offisielle åpningsseremonien for det store brobyggeprosjektet ble markert i dag.

Fylkesordføreren viste til at det har vært bred enighet om at Flekkefjord trengte en ny bro. -Den gamle broen ble ofte kritisert for å være lite trafikksikker, og til slutt måtte det fartsdumper og nedsatt fartsgrense til for å gjøre den sikker for myke trafikanter.  Tiltakene fungerte sikkerhetsmessig, men forhindret trafikken i å flyte som den burde. I tillegg var broen fra 1950 i dårlig teknisk stand og måtte enten bli enveiskjørt eller forbeholdt lette kjøretøy om den skulle bli stående. Det var ikke en holdbar løsning for den eneste ferdselsåren gjennom bysentrum.

Damman kunne konstatere at arbeidet har gått bra nesten hele veien. -Viktigst av alt er at helse, miljø og sikkerhet er prioritert hele veien, og arbeidet har ikke ført til noen skader med fravær. I tillegg har prosjektet har holdt seg til de økonomiske rammene som ble satt på 113 millioner kroner. En konkurs hos en av Skanskas underleverandører i Polen førte til den nevnte forsinkelsen, men også her er utfordringen løst på en god måte.

Finn Arne Eie Foerste Bilist Over Bybroa

Finn Arne Eie var første bilist som kjørte over den offisielt åpnede broen. Han ble ovverrakt en flott blomsterbukett av fylkesordfører Terje Damman.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. oktober 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer