Vest-Agder fylkeskommune er fylkets største veieier. 2195 kilometer vei, inkludert gang og sykkelveier, utgjør fylkesveiene. Det er 51,4 prosent av alle offentlige veier i Vest-Agder. I en økonomisk rapport til fylkespolitikerne blir det opplyst det at den harde vinteren påførte fylkeskommunen store merutgifter.

Vinteren var lengre og mer krevende enn de senere år. Kystområdene fikk to lengre perioder (januar og mars) med kontinuerlig snøvær og vinterdrift, og store mengder snø i innlandet førte med seg slitasje og skader. Merutgifter som følge av økte snømengder utgjør 5,7 millioner kroner. I tillegg er det påløpt utgifter på fem millioner kroner til fjerning av trær langs fylkesveinettet. Opprydding etter vinterens skader pågår fremdeles.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. juni 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • ATP Plan Dialogmoetebilde
  av elma11, 21.10.18

  Invitasjon til dialogmøte 7. november

  Les mer
 • Busskilt
  av jto, 17.10.18

  Aktuelt med liberalisering av ekspressbussnæringa

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 11.10.18

  Bred støtte til høring om videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger i Kristiansand

  Les mer