Vest-Agder fylkeskommune er fylkets største veieier. 2195 kilometer vei, inkludert gang og sykkelveier, utgjør fylkesveiene. Det er 51,4 prosent av alle offentlige veier i Vest-Agder. I en økonomisk rapport til fylkespolitikerne blir det opplyst det at den harde vinteren påførte fylkeskommunen store merutgifter.

Vinteren var lengre og mer krevende enn de senere år. Kystområdene fikk to lengre perioder (januar og mars) med kontinuerlig snøvær og vinterdrift, og store mengder snø i innlandet førte med seg slitasje og skader. Merutgifter som følge av økte snømengder utgjør 5,7 millioner kroner. I tillegg er det påløpt utgifter på fem millioner kroner til fjerning av trær langs fylkesveinettet. Opprydding etter vinterens skader pågår fremdeles.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. juni 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Sykkel På Sykkelvei
  av jto, 08.01.19

  Fire prosjekter i Vest-Agder får statsmidler til gang- og sykkelveitiltak

  Les mer
 • Nyttårsaksjonen 2019
  av elma11, 04.01.19

  Nyttårsaksjonen 2019

  Les mer
 • Harald Fauskanger Andersen 030119
  av jto, 03.01.19

  Stortingets samferdselspolitikere advart om det enorme etterslepet på vedlikehold på fylkesveiene

  Les mer