Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om det store aktivitetsomfanget som i fjor ble gjennomført i Nullvisjonen Agder. Dette er et unikt tiltak i Norge, og en viktig del av Vest-Agder fylkeskommunes trafikksikkerhetssatsing. Nullvisjonen Agder består av tre nullvisjonsledere, som er ansatt i og tildelt ansvaret for hver sin region i Vest-Agder. Nullvisjonslederne jobber aktivt med holdningsskapende arbeid rettet mot blant annet barnehager, skoler, kommuner og bedrifter i sine kommuner. Dette gir et bredt arbeids- og nedslagsfelt, og bidrar til kunnskap om god adferd i trafikken hos svært mange, og i et bredt lag av befolkningen.

Nullvisjonslederne er ansatt i vertskommuner, men tiltaket finansieres i sin helhet av Vest-Agder fylkeskommune. I tillegg tildeler Statens vegvesen årlig 500.000,- som aktivitetsmidler til Nullvisjonen Agder.

Årsrapportene, som hovedutvalget behandlet, sammenfatter det store aktivitetsnivået til Nullvisjonen Agder på en god måte. Nullvisjonen når bredt ut i regionens befolkning, både gjennom arrangementer i egen regi og ved deltakelse på andre aktørers arrangementer. Barnehager, skoler, bedrifter og kommuner er blant de som blir presentert for Nullvisjonen Agder, og fokuset på trafikksikkerhet som Nullvisjonslederne formidler i løpet av året. Et stort antall mennesker deltar på arrangementer og får ny kunnskap om trafikksikkerhet, og kan spre denne informasjonen videre til sine omgivelser. 

Nullvisjonslederne legger ned en betydelig innsats i det forebyggende arbeidet, med god hjelp fra de kommunale kontaktpersonene, som er deltakerkommunenes viktigste bidrag til Nullvisjonen Agders arbeid. De tre Nullvisjonslederne samarbeider tett og deltar ofte på oppdrag i fellesskap, eller i samarbeid med fylkeskommunens andre store trafikksikkerhetstiltak Trafoen og 18pluss. Samarbeidet styrker og bygger opp under trafikksikkerhetsarbeidet som drives av Vest-Agder fylkeskommune, og gir et stort nedslagsfelt for denne viktige satsingen. 

Nullvisjonen Agder har en omfattende kursvirksomhet med trafikksikkerhetsfokus hvert eneste år. I tillegg arrangeres Ungdomsprosjektet, lokale sykkelprosjekter, det er fokus på hjelmbruk ved sykling, samarbeid med ambulansetjenesten, møter med fokus på refleksbruk, sikring av barn i bil, foreldremøter, folkemøter, skadesteds- og førstehjelpskurs og trafikksikkerhetsdager. I tillegg har etter hvert større industribedrifter sett verdien av å få formidlet trafikksikkerhetskunnskap til sine ansatte. Dette er en meget god anledning til å treffe en gruppe mennesker som det ellers ikke finnes spesielle tiltak rettet mot, deriblant menn i aldersgruppen 45+, som har vært i fokus de siste årene på grunn av dårlig utvikling på ulykkesstatistikkene. 

Det er også utarbeidet en rekke profilerings- og opplysningsartikler som bidrar til økt fokus på adferden og viktigheten av å tenke sikkerhet i trafikken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. april 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer