-Det blir en gledelig opplevelse når vi over årsskiftet kan flytte inn i moderniserte og påbygde lokaler. Vi ser frem til å kunne tilby pasientene i vårt område en klinikk som er i tråd med dagens standardkrav, sier klinikkleder Per Emil Estrup på Mandal tannklinikk. Når klinikken åpner igjen for pasienter andre uken i januar vil samtlige av de fylkeskommunale tannklinikkene i Vest-Agder være moderniserte.

-Vi foretar nå en totalrenovering av klinikkbygget. Det er kommunen som er byggeier og som gjennomfører prosjektet. Det er et betydelig arbeid, for rundt seks millioner kroner, som foretas. Vi har ikke mer en tiden og veien for å rekke det oppsatte åpningstidspunktet over årsskiftet. Jeg har stor tro på at vi skal holde tidsplanen, sier byggeleder Tor Birkeland fra Mandal kommune.

-Tilstanden på bygget var slik at det var på høy tid å få det modernisert på linje med de andre fylkeskommunale klinikkbyggene. Det var slitt og ikke universelt utformet.  Det vil det moderniserte bygget være, samtidig som det blir praktisk innrettet, mer moderne og med større plass. Vi vil også få en del nytt behandlingsutstyr. Klinikken vil i tillegg bli den eneste i fylket med skinnetravers for rullestolbrukere. Det er en heisinnretning som kan forflytte pasienter mellom rullestol og pasientstol, sier klinikkleder Estrup.

Når byggearbeidene er avsluttet vil den totale bygningsmassen være på 390 kvadratmeter. Av dette utgjør det nye påbygget rundt 110 kvadratmeter. Det er lagt opp til at klinikken skal bli Miljøfyrtårnsertifisert. Den skal betjene pasienter fra Mandal, Lindesnes og Marnardal. I fjor behandlet klinikken 3298  pasienter.

Påbygg På Mandal Tannklinikk 2017

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. oktober 2017 | Skriv ut siden