Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal sette i gang et utredningsprosjekt om lokale konsekvenser av firedagers skoleuke i kommuner i Agderfylkene. Det skal ses på hvilke følger denne ordningen har for elevenes læringsutbytte, likestilling og heltidskultur samt konsekvenser for kommunen som arbeidsgiver og tjenesteyter. Fylkeskommunen bevilger 380 000 kroner til gjennomføring av prosjektet.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder og kommunene Sirdal, Hægebostad, Vegårshei og Evje og Hornnes.

Sju kommuner i Vest-Agder og to kommuner i Aust-Agder praktiserer ulike varianter av firedagers skoleuke for de yngste elevene ved én eller flere av barneskolene i kommunen. Dette har blitt tatt opp og problematisert i en rekke fora hvor regionens utfordringer knyttet til levekår og likestilling har blitt diskutert. Den har også blitt tatt opp som en viktig problemstilling i dialogen om samarbeidsavtaler mellom fylkeskommunen og den enkelte kommune. 

Det mangler imidlertid forskningsbasert kunnskap om konsekvenser og utilsiktede effekter av ordningen med onsdagsfri. Flere kommuner har etterlyst forskning eller utredninger som belyser problemstillingene som tas opp. 

Sirdal, Hægebostad, Vegårshei og Evje og Hornnes kommuner har meldt at de ønsker å delta i et utredningsprosjekt dersom fylkeskommunene vil lede og finansiere dette. Kommunene forplikter seg til å legge til rette for kunnskapsinnhenting og til å legge fram resultatene som en orientering for kommunestyret.

Prosjektet ses på som en oppfølging Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-planen), og som et bidrag inn i arbeidet for bedre levekår på Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. september 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer
 • Skolefrokost
  av jto, 25.04.19

  Elever i videregående skoler i Vest-Agder skal tilbys skolefrokost

  Les mer