Årsrapport for 2018 for drift- og vedlikehold av fylkesveier i Vest-Agder gir en samlet oversikt over all aktivitet som Statens vegvesen har hatt på fylkesveinettet i løpet av året. Rapporten er nå til politisk behandling i fylkeskommunen. Hovedkonklusjonen er at driften av fylkesveiene i hovedsak ble gjennomført som planlagt i 2018. Imidlertid var 2018 et år hvor veiene ble utsatt for store påkjenninger. Normal aktivitet på veinettet ble redusert for å rette opp skader som skyldes været. Det er beregnet at merkostnader knyttet til gjenoppretting av veinettet etter slike skader er på 15 millioner kroner.

Arbeidet med opprydding etter værhendelser krevde store ressurser. Aktiviteten på vedlikeholdsoppgaver som for eksempel reasfaltering og vedlikehold av grusveier, ble derfor nedjustert. Det var planlagt reasfaltering på 96,4 km fylkesvei, men kun 74 km ble reasfaltert.

 I 2018 ble det gjennomført et prøveprosjekt med dypstabilisering med Dustex på Fv 839 Risnes-Knaben. Dustex/Lignin er et miljøvennlig bindemiddelprodukt fra grantre. Gammel asfalt freses opp/kvernes før massen tilbakeføres i bærelaget før bindemidlet tilsettes. Metoden vil sannsynligvis gi mindre problemer med sprekker i veien.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mars 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stein Inge Dahn
  av jto, 14.03.19

  Vil til livs forurensningen som plastbrøytestikker medfører

  Les mer
 • Åpning Sikkerhetssenter Jon Georg Dale
  av jto, 12.03.19

  Ny sikkerhetshall ved Trafoen i Sørlandsparken åpnet av samferdselsministeren

  Les mer
 • Statens Vegvesen
  av jto, 08.03.19

  Fylkeskommunen og vegvesenet samarbeider godt

  Les mer