Årsrapport for 2018 for drift- og vedlikehold av fylkesveier i Vest-Agder gir en samlet oversikt over all aktivitet som Statens vegvesen har hatt på fylkesveinettet i løpet av året. Rapporten er nå til politisk behandling i fylkeskommunen. Hovedkonklusjonen er at driften av fylkesveiene i hovedsak ble gjennomført som planlagt i 2018. Imidlertid var 2018 et år hvor veiene ble utsatt for store påkjenninger. Normal aktivitet på veinettet ble redusert for å rette opp skader som skyldes været. Det er beregnet at merkostnader knyttet til gjenoppretting av veinettet etter slike skader er på 15 millioner kroner.

Arbeidet med opprydding etter værhendelser krevde store ressurser. Aktiviteten på vedlikeholdsoppgaver som for eksempel reasfaltering og vedlikehold av grusveier, ble derfor nedjustert. Det var planlagt reasfaltering på 96,4 km fylkesvei, men kun 74 km ble reasfaltert.

 I 2018 ble det gjennomført et prøveprosjekt med dypstabilisering med Dustex på Fv 839 Risnes-Knaben. Dustex/Lignin er et miljøvennlig bindemiddelprodukt fra grantre. Gammel asfalt freses opp/kvernes før massen tilbakeføres i bærelaget før bindemidlet tilsettes. Metoden vil sannsynligvis gi mindre problemer med sprekker i veien.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mars 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer