Drosjene kjørte 53,6 prosent av alle kilometer med passasjer i 2018. Det var en oppgang på 1,1 prosent fra fjoråret og 0,9 prosent sammenlignet med 2014. Det var betydelige regionale viser nye tall fra statistikken Statistisk sentralbyrå. I 2018 hadde Hedmark størst andel kjøring med passasjer, 69,3 prosent. I motsatt ende var Rogaland med en andel på 45,9 prosent. Bare i fire fylker kjører drosjene tomme over halvparten av kilometerne: Rogaland, Vest-Agder, Oslo og Akershus.

Mer drosjekjøring

Drosjene kjørte i alt 510 millioner kilometer i 2018. Det var en oppgang på 1,6 prosent sammenlignet med fjoråret, men en nedgang på 4,3 prosent sammenlignet med 2014.

I 2018 ble nesten en tredjedel eller 165 millioner av kilometerne i drosjenæringen kjørt i nabofylkene Akershus og Oslo. Oslo stod for 118 millioner og Akershus for 47. Færrest kjørte drosjekilometer har Sogn og Fjordane med 5 millioner.

Mindre enn hver 10 krone kontant

I 2018 ble 9,1 prosent av total omsetning i hele landet betalt kontant. Det var en nedgang på 22,2 prosent fra fjoråret og 45,9 prosent sammenlignet med 2014. I de fleste fylkene kom mindre enn hver tiende krone inn kontant.

Kilde: SSB

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. juni 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer