Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i går at elever ved videregående skoler i Vest-Agder skal få tilbud om skolefrokost/skolemåltid fra skolestart august 2019. Måltidet skal være et tilbud ved alle videregående skoler i fylket. Det skal organiseres slik at flest mulig av skolens elever får tilbud om å delta. Skolemåltidet skal fremme matglede og gode kostholdsvaner på kort og lang sikt.

Fylkestinget bevilget i desember 2018 midler til skolefrokost for elever.  Midlene som er avsatt i budsjettet til skolefrokost fordeles med et fast grunnbeløp til hver skole og deretter forholdsmessig etter elevtall. 

For mange elever utgjør måltider i skolen en vesentlig del av deres daglige inntak av mat og drikke, enten maten er medbrakt eller blir servert. Mat og måltider i skolen har derfor stor betydning for elevenes kosthold og matvaner, og dermed helse, både på kort og lang sikt

Ung i Agder 2016 viste at andelen som spiser frokost synker fra 76 prosent på 8. trinn til 60 prosent på Vg1.3 Det ser ut til at ungdommene i Agder ligger langt under Helsedirektoratets anbefaling om minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag: kun 31 prosent spiser grønnsaker eller salat hver dag, mens 26 prosent spiser frukt og bær hver dag. Man kan se en klare kjønnsforskjell, samtidig synker andelen som spiser grønnsaker, frukt og bær med alder hos begge kjønn.

Hovedutvalget fulgte også opp et forslag Fra Ap, som partiet videreformidlet fra ungdommens fylkesutvalg, om at det må utarbeides rutiner for å hindre matsvinn.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. april 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer