Regjeringen foreslår at elever som mobber kan bli tvangsflyttet til en ny videregående skole. – Vi må sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø. Pålagt skolebytte skal kun være en siste utvei i de aller mest alvorlige tilfellene, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Lovforsllovforslag kunnskapsministeren nå sender til Stortinget. aget er ett av flere

I regjeringens forslag til endringer i opplæringsloven blir det foreslått at man skal kunne flytte elever i videregående mot elevens og foreldrenes ønske når hensynet til medelevene krever det. Dette er allerede mulig i grunnskolen.

– Pålagt skolebytte skal ikke være en enkel løsning, men jeg mener det bør være mulig å pålegge elever å bytte skole når hensynet til andre elever tilsier det, sier Sanner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. april 2019 | Skriv ut siden