-Situasjonen nå i begynnelsen av september er at nær 76 prosent av alle søkere med ungdomsrett til læreplass er formidlet. Det er en økning i andel på over ti prosent i forhold samme tidspunkt i fjor. Dette er også en høyere prosentandel enn samtlige fylker hadde ved utgangen av fjorårets formidling (Oslo unntatt). Her har skoler og opplæringskontor gjort en kjempeinnsats, sier formidlingsrådgiver Trond Reinhardtsen i utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune.

Yrkesopplæringsnemnda mener imidlertid at enda flere ungdommer må få fullført sin faglige utdanning som lærling i lærebedrifter. I et møte i nemnda nylig stilte representantene seg bak en henstilling til lærebedrifter i både privat og offentlig sektor om å følge opp samfunnskontrakten og ta inn flere lærlinger både i eksisterende og nye fagområder.

Reinhardtsen opplyser at det nå er registrert 673 søkere med ungdomsrett. Av disse har 509 fått innfridd sitt ønske og fått lærekontrakt. Av de gjenstående 164 ungdommene er det 22 som ikke er kvalifiserte for VG3 fagopplæring. -. Her er det gledelig å registrere at antall ukvalifiserte er halvert siden i fjor. For de det gjelder har fylkeskommunen tilbud om at de kan delta i eksamensforberedende kurs flere steder i fylket i høst og dermed kvalifisere seg. 

--Det er ytterligere 40 som har takket ja til andre skoleplasser. Det gjenstår 102 ungdommer uten læreplass. 65 av disse har valgt å ta VG3 i skole. Blant de gjenstående 37 er det 6 søkere som har fullført Vg3 automatisering og som skal ta fagbrev i regi av skolen. Ut over dette har vi noen som ønsker å finne arbeid/læreplass på egenhånd, noen er på folkehøgskoler, noen er i arbeid og noen har vi ikke fått tak i. Sistnevnte gruppe blir overført til Oppfølgingstjeneste i fylkeskommunen, sier Reinhardtsen.

Han opplyser i tillegg at Vest-Agder fylkeskommune praktiserer et fleksibelt inntak gjennom hele skoleåret for de som finner ut at de likevel ønsker et tilbud om Vg3 fagopplæring i skole og hjelp til formidling til læreplass.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. september 2017 | Skriv ut siden