Glattkjøring og enkelte andre deler av trafikkopplæringen vil fra høsten av ikke bli regnet med i fraværsgrensen for elever i videregående skole. De nye unntakene gjelder kun de obligatoriske kjøretimene som er vanskeligst å kombinere med skolehverdagen. Endringene som nå gjøres innebærer for det første at det kan gjøres unntak fra fraværsgrensen for obligatorisk sikkerhetskurs på bane, ofte omtalt som glattkjøring. Banene har begrensede åpningstider, og det kan være utfordrende for elever å ta dette kurset utenom skoletid.

Forslaget fikk bred støtte

Videre innebærer endringene at det også kan gjøres unntak for deler av det obligatoriske sikkerhetskurset på veg. Dette er praktiske kjøretimer som i hovedsak forutsetter trafikkopplæring i variert trafikkmiljø, herunder også i skoletiden.

– Elevene må fortsatt regne med å bruke fritimer, ferier og andre tidspunkt utenom skoletid til trafikkopplæring, selv om vi deler av trafikkopplæringen nå kan unntas fraværsgrensen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

FAKTA: Hvilke deler gis det dokumentert fravær for?

Endringene er begrenset til å gjøre unntak for fravær for 4 timer sikkerhetskurs på bane (trinn 3), samt del 2 og 3 (totalt 9 timer) av sikkerhetskurs på veg (trinn 4). Delene som nå kan anses som dokumentert fravær, er markert med fet skrift.

I trafikkopplæringsforskriften er det nærmere definert hvilke deler av opplæringen som er obligatorisk. Opplæringen for førerkort klasse B er inndelt i fire trinn, i tillegg til teoretisk og praktisk førerprøve. Én opplæringstime tilsvarer 45 minutter.

Trinn 1: Obligatorisk trafikalt grunnkurs på 17 timer

Trinn 2: 1 obligatorisk veiledningstime som avslutning på trinn 2

Trinn 3: 4 timers obligatorisk sikkerhetskurs på bane. 1 obligatorisk veiledningstime som avslutning på trinn tre

Trinn 4: 13 timer obligatorisk sikkerhetskurs på veg, som inkluderer:

2 timer undervisning i klasserom om bilkjøringens risiko

5 timer praktisk øving i landeveiskjøring

4 timers undervisning i planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø, hvorav minst 3 timer skal være selvstendig kjøring i variert trafikkmiljø, resterende tid skal benyttes til planlegging og oppsummering

2 timer refleksjon og oppsummering i klasserom

Teoretisk og praktisk førerprøve

Også reisevei vil som hovedregel kunne anses som del av det dokumenterte fraværet.

Forskriftsendringene innebærer kun justeringer i reglene om fraværsgrensen, ikke i reglene om føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis.

Endringene trer i kraft 1. august 2019.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. juni 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer