Har du startet en vellykket bedrift eller næring med basis i landbrukets og bygdenes ressurser? Da kan du vinne 300 000 kroner. Som alle år helt siden 1997, skal det også i år kåres vinnere av BU-prisen i hvert fylke. Bildet viser vinnerene av Bedriftsutviklingsprisen for landbruket 2016 Johan Fredrik Bråstad Kristensen og Anita Kristensen fra Grimstad, flankert av Inger Solberg, divisjonsdirektør for bærekraft i Innovasjon Norge og statsråd Jon Georg Dale.

Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket (tidligere Bygdeutviklingsprisen). Det blir kåret en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner. Vinnerne deltar i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 250 000 kroner.

Innovasjon Norge søker bedrifter eller personer med næringsvirksomhet med basis i landbrukets og bygdenes ressurser. Kandidatene blir vurdert etter følgende kriterier:

-Bærekraft, her under økonomisk resultat/lønnsomhet
-Sosialt, som sysselsetting og ringvirkninger i lokalsamfunnet
-Miljømessig, som utnytting av lokale ressurser, fremming av lokal kultur og reduserte utslipp
-Innovasjon/nyskaping

Meld deg som kandidat her innen 20.08.2017.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. juni 2017 | Skriv ut siden