Leder av Jernbaneforum Sør Jon-Olav Strand ga en klinkende klar melding til jernbanedirektør Kirsti Slotvik og øvrige deltakere på forumets debattmøte under Arendalsuka onsdag 15. august: -I Nasjonal Transportplan er det lagt inn en målsetting om å få en ny sørvestbane mellom Oslo og Stavanger ferdig i 2035. Det er ikke bra nok. Jernbaneforum Sør ønsker banen ferdig i 2028.

Han berettet at dette er en ambisjon som Jernbaneforum Sør har arbeidet for å få realisert siden 1992. Da ble forumet etablert som et regionalpolitisk samarbeid mellom fylkeskommunene i: Rogaland, Vest-/Aust-Agder, Telemark og Vestfold. Forumet skal arbeide for en høyest mulig prioritering av jernbaneutbyggingen i regionen. Målet med forumet er å få forsert utbyggingen av en modere jernbane på hele strekningen Oslo - Stavanger, inkludert en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Det utløsende prosjektet for Sørvestbanen er sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen; Grenlandsbanen. Det er en strekning på rundt 60 kilometer.

Strand viste til at det er foretatt utredninger og laget rapporter som klart viser en betydelig samfunnsnytte og gevinster på en rekke områder ved å få utbygd en moderne jernbane på strekningen.  En ny sørvestbane vil gjøre det mulig å reise med tog mellom Stavanger og Oslo på tre timer og 35 minutter -mellom Stavanger og Oslo på en time og tjue minutter og mellom Kristiansand og Oslo på to timer og femten minutter.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. august 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Buss Ved Ui A 2018
  av jto, 09.11.18

  Belønningsavtalen med staten viktig for kollektivtilbudet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.18

  Aust-Agder-støtte til videreføring av dagens bompengeinnkreving i Kristiansand

  Les mer
 • Åpning Bussanlegg Ui A 5.nov .18
  av jto, 05.11.18

  Flott nytt bussanlegg og gang- og sykkelvei åpnet ved UiA

  Les mer