Leder av Jernbaneforum Sør Jon-Olav Strand ga en klinkende klar melding til jernbanedirektør Kirsti Slotvik og øvrige deltakere på forumets debattmøte under Arendalsuka onsdag 15. august: -I Nasjonal Transportplan er det lagt inn en målsetting om å få en ny sørvestbane mellom Oslo og Stavanger ferdig i 2035. Det er ikke bra nok. Jernbaneforum Sør ønsker banen ferdig i 2028.

Han berettet at dette er en ambisjon som Jernbaneforum Sør har arbeidet for å få realisert siden 1992. Da ble forumet etablert som et regionalpolitisk samarbeid mellom fylkeskommunene i: Rogaland, Vest-/Aust-Agder, Telemark og Vestfold. Forumet skal arbeide for en høyest mulig prioritering av jernbaneutbyggingen i regionen. Målet med forumet er å få forsert utbyggingen av en modere jernbane på hele strekningen Oslo - Stavanger, inkludert en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Det utløsende prosjektet for Sørvestbanen er sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen; Grenlandsbanen. Det er en strekning på rundt 60 kilometer.

Strand viste til at det er foretatt utredninger og laget rapporter som klart viser en betydelig samfunnsnytte og gevinster på en rekke områder ved å få utbygd en moderne jernbane på strekningen.  En ny sørvestbane vil gjøre det mulig å reise med tog mellom Stavanger og Oslo på tre timer og 35 minutter -mellom Stavanger og Oslo på en time og tjue minutter og mellom Kristiansand og Oslo på to timer og femten minutter.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. august 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer